فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

کانال ما در تلگرام

ادرس ربات تلگرام @FELEZYABBOT یا شماره 09123800094 را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد یا سئوالات خود را مطرح نمائید تا از طریق تلگرام پاسخ داده شود. شما میتوانید. آخرین اطلاعات ما را در کانال felezyaban مشاهده بفرمایید..

خطا طلا فلزیاب را به انحراف میکشاند فلزیاب خطا در تشخیص طلا میتواند داشته باشد و این خطا میتواند ازعوامل گوناگون شکل بگیرد و خطا فلزیاب یا خطا طلایاب در دسته خطا در نوع تشخیص انرژی ایجاد شده از میدان مغناطیس یا بازتاب شده ازفرکانس مواد معدنی و دیگر منابع یا حتی خود طلا باشد 

در بعضی مواقع در صحنه کار مواد معدنی و منابع صحنه کار دارای نیروی ذرات با انرژی بالا نسبت به طلا میباشد و ذرات در حال جابجایی با منابع متفاوت روبرو نموده و این برخورد با یکدیگر در حال حرکت و جابجایی ترکیب شده و انرژی متفاوت از جریان جابجایی ذرات شکل گرفته و همه این منابع در اطراف طلا باشد موجب خطا درتشخیص فلزیاب برای پیدا نمودن طلا میشود زیرا ذرات متفاوت در اطراف طلا انرژی به طلا میدهد و شرایط میدان الکتریکی سطح طلا را هر کدام به یک شکل تغییر داد یا از بین میبرد و چون فشار انرژی از چند نوع ایجاد میگردد انرژی پتانسیل طلا افزایش متغیر یافته و علائم متناسب برای تشخیص فلزیاب را ایجاد نمی نماید و خطا در فلزیاب از خود طلا ایجاد میگردد و طلا را در دید خود قرار نمی دهد

فقط فلزیاب یا طلایاب که بتواند جریان انرژی خاص درونی طلا را که از امواج الکترومغناطیس با سرعت زاویه فرکانس طلا شکل میگیرد تشخیص دهد میتواند طلا را در چنین وضعیت درهم ریخته تشحیص داده و تفکیک نماید که فلزیاب فرکانسی از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد میتواند فرکانس پایین گذر از انرژی خاص فرکانس طلا را تشخیص دهد

فلزیاب خطا مواد معدنی الیاژی را باید از اهداف الیاژی طلا یا طلا با خلوص بالا را داشته باشد که این عمل از فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب های ولتاژ القایی بر نمی اید زیرا این دسته فلزیاب ها فقط میتواند تفاوت فلز اهنی و غیراهنی را تشخیص داده و نمی تواند میزان درصد ترکیب مواد فلزی با یکدیگر را مشخص نماید تا بتواند بین علائم مواد معدنی با منابع صحنه کار را از سیگنال هدف اصلی یا طلا یا یک فلز الیاژی را تشخیص دهد و تفاوت فلزات هم طبقه هم را که هر دو از غیر اهنی باشد را نیز نمی تواند تشخیص دهد و واکنش این نوع فلزیاب ها بر روی دو هدف از فلز غیراهنی مانند طلا و مس یکسان است

در صورتیکه مواد معدنی نیز در صحنه کار شکل گرفته باشد  که از ترکیب چند مواد درکنار یکدیگر باشد برای این دسته از فلزیاب ها انحراف در تشخیص ایجاد نموده و خطا در تشخیص مواد معدنی از فلزات الیاژی یا خالص برای این نوع فلزیاب ها ایجاد میگردد و اثر مواد معدنی یا منابع میتواند شکل سیگنال یک هدف اصلی یا طلا با خلوص بالا را تغییرداده و بازتاب ان مانند یک هدف الیاژی باشد که این تفاوت را برای تشخیص این دسته فلزیاب ها نمی توانند انجام دهند

این نوع فلزیاب ها که فقط توان تشخیص تفاوت فلزاهنی از فلز غیراهنی را دارد ازدسته فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و ....  یا مگنت یا یون یاب یا تسلا یا مگنتومتریا سیگنال ژنراتور میباشد که توان تشخیص سیگنال مواد معدنی و منابع ترکیب شده که شبیه سیگنال فلزات الیاژی شده را ندارد تا بتواند تشخیص دهد واکنش فلزیاب از مواد معدنی ترکیبی با علائم الیاژی است یا مربوط به یک هدف الیاژی میباشد  

فلزیاب تفاوت ترکیب مواد معدنی که وضعیت الیاژی را شکل داده با یک فلز غیراهنی که با دیگر فلزات غیراهنی ترکیب شده است و شرایط الیاژی را دارد باید بتواند تشخیص دهد در اصل فلزیاب تفاوت علائم مواد معدنی ترکیب شده که سیگنال فلز الیاژی را بازتاب مینماید از سیگنال یک فلز الیاژی شده را تشخیص داده و تفکیک نماید

تشخیص این تغییرحالت در اثرترکیب مواد غیراهنی با یکدیگر میتواند تفاوت در تشخیص فلزیاب یا طلایاب ایجاد نماید ان دسته فلزیاب که فقط فلزاهنی از فلزغیراهنی را تشخیص داده توان یا قدرت تشخیص شرایط الیاژی غیراهنی را به نسبت یک هدف خالص را نداشته و نمی تواند تشخیص دهد که واکنش ایجاد شده در فلزیاب از یک فلز الیاژی است یا از یک فلز با خلوص بالا میباشد که همین موضوع میتواند اختلاف در تشخیص فلزیاب از این دسته فلزیاب ها را ایجاد نماید

 

فلزیاب ترکیب فلز اهنی با فلزغیراهنی که میتواند الیاژی از فلز اهنی یا فلز غیر اهنی را باشد را تشخیص دهد و ترکیب چند نوع فلز غیراهنی با یکدیگر نیز وضعیت الیاژی فلزت غیراهنی مانند طلا و نقره و مس و روی و برنز و برنج را شکل داده که این ترکیب به میزان درصد هر نوع فلز غیراهنی با فلز غیراهنی دیگر شرایط الیاژی متفاوتی را پدید میاورد ودرصد میزان دو نوع فلز غیراهنی یا چند نوع فلز غیراهنی میتواند یک فلزالیاژی با علائم و سیگنال مربوط به ترکیب خود را برای فلزیاب یا طلایاب ایجاد نماید و میدان الکتریکی و میدان مغناطیس و نوع بار الکتریکی و انرژی پتانسیل این منابع یا فلزات غیراهنی با یکدیگر ترکیب شده با اصل جریان و انرژی مربوط به هرکدام از این فلزات غیراهنی ترکیب شده متفاوت میباشد یا میتوان ابراز نمود جریان و انرژی و نیرو و امواج و فرکانس فلزات بصورت خالص با همان فلزات غیراهنی که با هم ترکیب شده و ترکیب الیاژی شده باشد متفاوت است و تشخیص این شرایط فقط از فلزیاب یا طلایاب با تنظیمات تفکیک با عدد VDI قابل انجام است که این نوع فلزیاب از دسته فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

فلزیاب ترکیب الیاژمواد معدنی را از علائم سیگنال طلا یا گنج را تشخیص داده تا ترکیب تفکیک طلا یا گنج با مواد معدنی و منابع صحنه کاررا مشخص نماید و ترکیب علائم مواد معدنی با سیگنال طلا در جریان تغییر میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی پیاپی نوسان موج را شکل داده و فرکانس طلا را میتواند به نسبت نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار با تغییر روبرو نموده که این تغییررا فقط توسط فلزیاب فرکانسی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X قابل تشخیص میباشد

تغییر انعکاس طلا و فلزات میتواند ازنوع الیاژ یا ترکیب فلزات گوناگون با یکدیگر باشد و این مقوله الیاژی شدن هدف اصلی یا طلا یا دیگر فلزات از حالت خالص به حالت الیاژی میتواند ترکیب سیگنال یا علائم را تغییر داده و یک انرژی مربوط به حالت الیاژی را در فلزیاب یا طلایاب ایجاد نماید

 تشخیص این حالت الیاژی در صحنه کار اگر با جریان انرژی یا نیرو و جریان مواد معدنی و منابع همراه گردد نیز اختلال پدید می اورد

فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که طبق تغییر فرکانس عمل نموده با تغییر تنظیمات تفکیک و ابعاد هدف یا اندازه هدف میتواندمرکز هدف اصلی یا گنج را از دیگر زوایا تشخیص داده زیرا این زوایا حالت مغناطیسی به خود گرفته و فلزیاب فرکانسی طبق فرکانس عمل منماید و میتواند تغییر فرکانس طلا یا گنج را تشخیص داده و تفکیک نماید