فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

نرم افزار فلزیاب تصویری کار تنظیمات

نرم افزار فلزیاب تصویری تنظیمات خاص خود را  دارد که تنظیمات ان فلزیاب تصویری باید کار کند یا بتوان ان تنظیمات را تنظیم نموده تا عمل نماید و در صورتیکه نرم افزار فلزیاب تصویری متعلق به همان سیستم فلزیاب تصویری باشد تنظیمات ان بطور کلی عمل مینماید و قابلیت تنظیم و تغییر را دارد از آنجا که عده ای نرم افزار فلزیاب تصویری فرکانسی پیشرفته را بر روی مگنتومتر تصویری یا تسلا تصویری یا مگنتی تصویری یا پالسی تصویری یا وی ال اف VLF تصویری قرار می دهند بعضی از تنظیمات نرم افزار عمل نمی نماید

 

گنج یاب

WWW.RDT11.COM

WWW.TJA777.IR

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

طلایاب

بهترین ردیاب گنج

بهترین ردیاب گنج  باید قدرت تفکیک طلا را داشته باشد و در کنار تفکیک طلا بتواند الیاژ فلزات را نیز مجزا تفکیک نماید و اصول کار ردیاب برای گنج یابی در شرایط گوناگون با تنظیمات ان ردیاب قابل تعریف برای کاوش طلا باشد و بهترین ردیاب که میتواند طلا را در هر شرایطی از منابع دیگر و ذرات مزاحم جداگانه تفکیک نماید یک ردیاب الکترونیکی با مدار طبق اصول رادار در اصل یک فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات ابعاد هدف یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میباشد که ساختار طراحی و تولید این دسته فلزیاب در انحصار چند تولید کننده در دنیا میباشد

 

WWW.TJA121.COM

WWW.TJA777.IR

 09126270600

77071446 021

بهترین ردیاب

تفکیک طلا

ردیاب الکترونیکی

فلزیاب

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب بخش مهم

فلزیاب برای اینکه با موفقیت روبرو باشد نیاز به یک اپراتور با تجربه و با مهارت دارد و بخش مهم کار با فلزیاب با تنظیمات فلزیاب ارتباط دارد و با تعیین تنظیمات دقیق میتوان موقعیت طلا یا هدف مورد نظر را مشخص نمود و فلزیاب که به اپراتور اجازه دهد بتواند انواع فلزات و طلا را بصورت مجزا در تنظیمات تعیین نماید بخش مهمی از کار اپراتور فلزیاب را برعهده گرفته  و در فلزیابی که بتوان وضعیت اندازه طلا یا هدف را مشخص نمود میتواند در عملیات مهم و حساس کاربرد داشته باشد این مشخص ات متعلق به فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات ادیت EDIT و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میباشد

 

WWW.FRH11.COM

WWW.TJA777.IR

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب فوق پیشرفته

نقطه زن

 

فلزیاب شرایط انواع حفره

از دید فلزیاب خیلی از منابع و تغییرات زمین میتواند بعنوان حفره تشخیص داده شود  و وضعیت متفاوت زمین میتواند شرایط انواع حفره را برای فلزیاب ایجاد نماید و این تغییرات میتواند شبیه حفره خود را به فلزیاب نشان دهد و حفره میتواند از دید فلزیاب تغییر لایه زمین باشد یا وجود توده های متفاوت خاک نرم یا سست یا موقعیت هوازدهی زمین باشد که شرایط یک حفره را برای فلزیاب ایجاد مینماید و در فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی تعیین عدد وی دی ای VDI متعلق به حفره و تغییرات در تنظیمات ترشهولد THRESHOLD سطح و حجم موجب میگردد که اپراتور با تجربه بتواند شرایط متفاوت که خود را شبیه حفره نشان می دهد مشخص نماید

 

 

WWW.FRH11.COM

WWW.TJA777.IR

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب فوق پیشرفته

نقطه زن

فلزیاب تفکیک طلا روش حرکتی

فلزیاب تفکیک دار در زمان جستجو طبق تنظیمات عدد وی دی ای VDI میتواند طلا یا انواع فلزات را در روش حرکتی MOTION جستجو نماید ولی در فلزیاب مغناطیسی مانند تی ار TR یا فلزیاب وی ال اف VLF که از عدد وی دی ای VDI در ادیت EDIT برای تفکیک بهره میبرد شرایط وجود میدان مغناطیس در سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی موجب میگردد که در اثر وجود منابع دیگر مانند کانیها یا سنگ ها یا تغییرات زمین موجب گردد که پاسخ اشتباه شکل بگیرد و این وضعیت در فلزیاب پالسی PI نیز بسیار زیاد پیش می اید زیرا این نوع فلزیاب نیز در روش حرکتی برای جستجو فلزات بخصوص طلا با اختلال در بالانس تشخیص روبرو شده و خطا زیادی مینماید  اما در فلزیاب فرکانسی که با عدد وی دی ای VDI درادیت EDIT عمل مینماید اختلال در روش حرکتی پدید نمی اید

 

WWW.TJA777.IR

WWW.FRH11.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب فوق پیشرفته

نقطه زن