فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

کانال ما در تلگرام

ادرس ربات تلگرام @FELEZYABBOT یا شماره 09123800094 را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد یا سئوالات خود را مطرح نمائید تا از طریق تلگرام پاسخ داده شود. شما میتوانید. آخرین اطلاعات ما را در کانال felezyaban مشاهده بفرمایید..

فلزیاب لیزری باید فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با تشخیص فرکانس طلا با تشعشعات الکترو مغناطیس مادون قرمز یا لیزر به همراه فرکانس منتشر شده باشد تا بتواند ویژه تفکیک طلا باشد تا احتمال گنج یابی ان افزایش یابد و کار با هر نوع فلزیاب در رابطه با گنج یابی یک امر تضمینی نمی باشد و فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات ادیت EDIT برای تفکیک و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میتواند وضعیت فرکانس طلا در امواج الکترو مغناطیس متعلق به طلا را تشخیص داده و تفکیک نماید

WWW.TJA777.IR

WWW.RDT11.COM

 09126270600

77071446 021

فلزیاب لیزری ویژه گنج یابی

فلزیاب

فلزیاب

نقشه فلزیاب ویژه تفکیک طلا باید خصوصیات متناسب با تفکیک طلا را دارا باشد و نقشه فلزیاب ویژه طلا باید تنظیمات تفکیک طلا را دارا باشد و تنظیمات متعلق به تفکیک طلا زمانی دارای شرایط مطلوب برای تفکیک دقیق میباشد که بتواند فرکانس طلا را از فرکانس انواع فلزات یا فرکانس منابع مزاحم تشخیص داده و وضعیت میدان های مغناطیسی مزاحم را از دید فلزیاب حذف نماید که این چنین وضعیت در فلزیاب انتنی یا فلزیاب تصویری  یا فلزیاب لیزری از نوع فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک ادیت EDIT و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD فراهم میباشد

WWW.TJA777.IR

WWW.MDT11.COM

 09126270600

77071446 021

نقشه فلزیاب ویژه طلا

فلزیاب تصویری

فلزیاب انتنی

فلزیاب لیزری

فلزیاب

 

فلزیاب پالسی PI در تشخیص طلا در عمق زیاد توان بالائی نداشته و برای همین فلزیاب پالسی ویژه طلا نمی باشد چون فلزیاب پالسی PULSE از دسته فلزیاب های مغناطیسی میباشد و با تشخیص خواص مغناطیسی عمل مینماید و فلزیاب پالسی نمی تواند موقعیت میدان الکتریکی طلا در عمق زیاد تشخیص دهد تا طلا را آشکار نماید و میدان الکتریکی طلا با خواص فرکانسی طلا در امواج الکترو مغناطیس مرتبط میباشد

WWW.TJA777.IR

WWW.FRH11.COM

 09126270600

77071446 021

فلزیاب پالسی ویژه طلا

فلزیاب

فلزیاب

شکل مولکولی و اتمی مواد معدنی و منابع صحنه کار یا فلزات و طلا موقعیت ذرات انرژی یا ذرات مغناطیسی را پدید می اورد و ذرات مغناطیسی یا انرژی ذرات بر روی نحوه عملکرد فلزیاب برای تشخیص و تفکیک اثر مستقیم میگذارد در نتیجه ترکیب مولکولی یا اتمی فلزات یا طلا یا مواد معدنی و منابع صحنه کار وضعیت ذرات را شکل داده و این ترکیب جریان جستجو را برای مشخص نمودن مرکز هدف اصلی یا طلا با خصوصیات خود فلز مورد نظر یا طلا با تغییرات روبرو نماید و مشخص نمودن خصوصیات اصلی جریان مولکولی طلا یا فلز مورد نظردر صحنه کار با شرایط تشخیص خواص فرکانسی در میدان الکتریکی و مغناطیسی از طریق امواج الکترو مغناطیس تشخیص داده میشود و تشخیص طلا یا فلز مورد نظر در این موقعیت با فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تنظیمات تفکیک و تشخیص ادیت EDIT یا وی دی ای دیسک  VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X برای عمل تفکیک در تنظیمات پایه اساسی BASIC ADJUSTMENT فراهم میگردد چون میتواند شرایط انرژی فرکانس طلا یا فلز تعیین شده در عدد وی دی ای VDI را از ذرات مغناطیسی یا انرژی دیگر مواد یا منابع مجزا تشخیص داده و تفکیک نماید

 

 

WWW.TJA110.COM

WWW.TJA121.COM

WWW.HFX11.COM

WWW.TJA777.IR

 09126270600

77071446 021

فلزیاب به نقاط دارای ذرات مغناطیسی با انرژی بالا تر نسبت به اطراف خود پاسخ یا واکنش واضحتری نشان میدهد و در زمین الوده یا کوهستانی این شرایط شدت بالاتری را دارا است زیرا منابع با یکدیگر انتقال ذرات بیشتری را دارد و این وضعیت میتواند نقاطی با انرژی بالائی را در اطراف فلزات بخصوص طلا ایجاد نماید که در این موقعیت جداسازی انرژی طلا یا انواع فلزات است که جریان تفکیک را برای تشخیص مرکز طلا یا مرکز هدف اصلی را تشخیص داده و مشخص نمود و تشخیص انرژی در فرکانس طلا یا انواع فلزات در چنین صحنه کاری عملیات جستجو را با موفقیت روبرو مینماید و این نوع تشخیص برای تفکیک در حد توان فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تنظیمات تفکیک و تشخیص ادیت EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X با تنظیمات وی دی ای سینس VDI SENS و وی دی ای دیسک VDI DISC میباشد چون میتواند انرژی فرکانس با تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا ترشهولد THRESHOLD سطح و حجم از انرژی دیگر مواد و فلزات و شرایط مغناطیسی تشخیص داده و مشخص نماید

 

WWW.TJA121.COM

WWW.HFX11.COM

WWW.TJA777.IR

 09126270600

77071446 021