فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب مرتب اطراف سر جستجوگر یا کوئل یا سنسور خود را مورد ارزیابی در جهت تشخیص و تفکیک طلا یا انواع فلزات قرار می دهد و مرتب مورد ارزیابی قرار دادن در فلزیاب مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب وی ال اف VLF و فلزیاب تی ار TR و مگنتومتر تصویری یا مگنتی تصویری یا تسلا تصویری موجب میگردد با کوچکترین تغییرات در زمین صحنه کار بالانس خود را از دست می دهد بخصوص زمانیکه حساسیت در جریان ولتاژ قابل اتصال به سرجستجوگر در وضعیت افزایش بالا قرار بگیرد تا بتواند فلزات در عمق زیاد تشخیص داد و مشخص نماید بالانس خود را از دست می دهد

 

WWW.TJA777.IR

WWW.RDT11.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

طلایاب

گنج یاب

فلزیاب پالسی طلا قدیمی یا گنج طلا را نیز نمی تواند در عمق زیاد تشخیص دهد و تا چند سانت یا در عمق کم میتواند طلا را درتشخیص دهد کلاً فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی یا مغناطیس سنج یا فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب VLF یا دستگاه مگنت یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب ای بی IB یا تسلا تصویری یا مگنتومتر  تصویری یا یون یاب یا فلزیاب BFO و .. توان بالائی در کاوش طلا در عمق زیاد ندارد و هر میزان طلا جدید را در عمق بتواند تشخیص دهد با یک تفاوت کم میتواند طلا قدیمی را در عمق بیشتر تشخیص دهند و این نقص از شرایط ایجاد میدان مغناطیس در سر جستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی این دسته فلزیاب ها یا دستگاهها برای تشخیص مدار انها میباشد

 با توجه به وجود این نقص عده ای فروشنده این دسته دستگاهها یا فلزیاب ها به خریدار فلزیاب بیان مینمایند که دستگاهها انها طلا قدیمی را تشخیص داده و طلا جدید را نمی تواند تشخیص داده یا تفکیک نماید که این موضوع از نظر علمی پایه و اساس ندارد

WWW.TJA777.IR

WWW.FRH11.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب فوق پیشرفته

نقطه زن

 

سازندگان فلزیاب پالسی یا فلزیاب مغناطیسی یا مگنتومتر یا مگنت یا تسلا یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب ای بی IB یا فلزیاب بی اف او BFO یا فلزیاب پالسی PI به دلیل ساده بودن این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها اقدام به ساخت در شکل ها و نوع هایی گوناگون نموده که ذاتاً همگی به یک شکل عمل نموده و زیاد با یکدیگر از نظر تنظیمات پایه ای BASIC تفاوتی ندارند و برای همین اقدام به نصب تجهیزات جانبی بر روی این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها نموده که در قدرت تفکیک یا عمق انها اثری نداشته و فقط ظاهر را میتوانند تغییر دهند یا تنظیماتی را اضافه نمایند که فرعی یا اختیاری است یا در دسته تنظیمات ماکروسکوپی میباشد و اثری بر توانائی فلزیاب یا دستگاه در عملیات در زمین الوده در روش حرکتی AC / MOTION را نداشته

 

 

WWW.TJA777.IR

WWW.MDT11.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب پیشرفته

فلزیاب تصویری

 

فلزیاب مکان گنج طلا یا طلا جدید یا طلا قدیم را در صورتی میتواند با دقت و بخوبی تشخیص داده و مشخص نماید که ان فلزیاب بتواند همه فلزات را مجزا تفکیک نموده و مشخص نماید و فلزیاب تفکیک دار فرکانسی با تنظیمات ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD شرایط تفکیک انواع فلزات یا طلا را بصورت مجزا داشته و میتوان با این نوع تنظیمات شرایط مکان طلا را با دقت بالا تشخیص داده و از دیگر منابع یا ذرات مزاحم تفکیک نموده

 

WWW.TJA777.IR

WWW.RESCAN.IR

     09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب پیشرفته

گنج یاب

 

نحوه کار فلزیاب پیشرفته جدید تفکیک دار در اصل تفکیک با عدد وی دی ای VDI طبق جدول تفکیک و تشخیص وی دی ای اسکال VDI SCALE میباشد و در پیشرفته ترین نوع فلزیاب جدید از شرایط فرکانس در جهت تفکیک طلا یا انواع فلزات بهره برده میشود و فوق پیشرفته ترین فلزیاب تفکیک دار برای تفکیک دارای تنظیمات ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میباشد که این تنظیمات نحوه تفکیک را مشخص مینماید 

 

WWW.TJA777.IR

WWW.GALAXY25.COM

     09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب پیشرفته

گنج یاب