فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب کاربرد کوئل الکترونیکی لیزری

کاربرد فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با کاربرد کوئل الکترونیکی لیزری در تفکیک طلا یا انواع فلزات در زمین الوده یا کوهستانی  مرتبط است و این ارتباط کار تفکیک را برای حذف خطا شکل گرفته از ذرات مزاحم افزایش میابد و نحوه عملکرد مدار و سخت افزار فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی با شرایط عملکرد کوئل الکترونیکی لیزری ارتباط داشته و متصل میگردد و این ارتباط بین تنظیمات و مدار سخت افزار فلزیاب و کوئل الکترونیکی لیزری توان تشخیص را برای تفکیک دقیق در روش حرکتی MOTION / AC یا شعاع زنی RADIUS یا نقطه زنی NON MOITION یا DC افزایش میدهد این نوع کوئل یا سرجستجوگر الکترونیکی لیزری انحصاری بوده و کمتر تولید کننده ای دارای تکنولوژی و فناوری کوئل یا سرجستجوگر الکترونیکی لیزری میباشد.

تنظیمات کوئل لیزری الکترونیکی با تنظیمات تفکیک و تشخیص ادیت EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X در فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی کاربرد بالائی را برای تفکیک طلا یا انواع فلزات ایجاد مینماید

 

WWW.FRH11.COM

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

WWW.HFX11.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب تصویری

گنج یاب

سخت افزار کوئل الکترونیکی لیزری

سخت افزار کوئل الکترونیکی لیزری از مدار اصلی فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی مجزا میباشد و انچه که سخت افزار کوئل الکترونیکی لیزری جذب یا دریافت مینماید به مدار اصلی فلزیاب فرکانسی منتقل مینماید

کوئل الکترونیکی لیزری یا سنسوری دارای مدار سخت افزار مجزا از مدار فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی میباشد.

کوئل یا سرجستجوگر الکترونیکی دارای مدار سخت افزاری میباشد که تنظیمات متعلق به موانع زمین را در خود دارا میباشد.

کوئل یا سرجستجوگر الکترونیکی لیزری دارای مادون قرمز نیز میباشد و در بعضی از این نوع کوئل الکترونیکی الکترونیکی سنسور التراسونیک نیز بکار برده میشود تا توان تشخیص سیستم فلزیاب افزایش یابد.

 

WWW.MDT11.COM

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب پیشرفته

فلزیاب تصویری

فلزیاب کوئل الکترونیکی لیزری

فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی میتواند از انواع کوئل الکترونیکی لیزری بهره ببرد و در اصل فلزیاب جدید و پیشرفته دارای نوعی سر جستجوگر یا کوئل الکترونیکی لیزری میباشد که میتواند بر روی سیستم فلزیاب نصب گردیده و توان تشخیص فلزیاب را برای تفکیک با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X افزایش دهد.

کوئل الکترونیکی لیزری یا سنسوری دارای شرایط خاص خود میباشد و خود عملاً دارای مدار الکترونیکی و مدار مجزا از سیستم اصلی یا مادر فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب میباشد.

 

WWW.RDT11.COM

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

طلایاب

گنج یاب

فلزیاب سنسور فرکانسی عمق زیاد

فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی که با سنسور فرکانسی یا سنسور التراسونیک یا سنسور مادون قرمز یا سنسور نوری حرارتی یا سنسور جذبی عمل مینماید توان بالائی در تفکیک طلا یا انواع فلزات را در عمق زیاد داشته و عامل ان وجود چند نوع فرکانس و تشعشعات و انرژی در کنار یکدیگر میباشد که میتواند وضعیت پوشش دهنده برای هم را در جهت نفوذ و بازتاب در صحنه کار ایجاد نماید و جریانات مغناطیسی مزاحم از عوامل پر انرژی را تحت فشار و انحراف در بازتاب مستقیم قرار دهد و این شرایط در مدار اصلی این دسته فلزیاب با تعیین تنظیمات ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD عمل تفکیک دقیق را به انجام میرساند

 

WWW.GALAXY25.COM

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

     09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب مو لتی سنسور

گنج یاب