فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

واقعیت تفکیک فلزیاب METAL DETECTOR یا هر نوع یابنده DETECTOR جداسازی مجزا فلزات مانند طلا و نقره و مس و نیکل و کروم و روی و اهن و آلومینیوم و برنز و برنج میباشد و در نحوه تفکیک با عدد وی دی ای VDI طبق جدول تفکیک و تشخیص وی دی ای اسکال VDI SCALE عمل مینماید و شرایط کاربرد عدد وی دی ای VDI در فلزیاب فرکانسی  با فلزیاب مغناطیسی در تفکیک طلا یا انواع فلزات متفاوت است  

 

WWW.TJA777.IR

WWW.TJA110.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب فوق پیشرفته

فلزیاب تصویری

کاوش گنج طلا با فلزیاب تصویری یا هر نوع فلزیاب طراحی و ساخت هر کجا دنیا باشد به نوع تنظیمات مدار فلزیاب و مهارت و تجربه اپراتور فلزیاب وابسته است و با هر نوع فلزیاب با هر نوع تکنولوژی نیز دارا باشید نمی توان با اطمینان کاوش گنج طلا را تضمین نموده زیرا کاربرد فلزیاب در عملیات گنج یاب نیاز به تخصص بسیار بالا داشته زیرا در کاوش گنج طلا مشخص نمودن مرکز طلا نیاز به دقت و مهارت زیادی و بالائی دارد در نتیجه کاوش گنج با فلزیاب تصویری نیز تخصص کار در تنظیمات تفکیک ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و ترشهولد THRESHOLD سطح و حجم را به همراه تعیین تنظیمات نرم افزار قبل از تصویر گیری و بعد از تصویر گیری را دارد

 

WWW.TJA777.IR

WWW.RESCAN.IR

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

گنج یاب

فلزیاب فوق پیشرفته

جستجو با فلزیاب آنتنی نیاز به روش مختصات یابی خاص دارد و مختصات یابی در روش شعاع زنی قوانین مخصوص خود را داشته که این قوانین ترکیب بدست آوردن اضلاع و زوایه و نقاط مقابل هدف یا طلا و خطوط به هم پیوست در شرایط ردیف بندی شکل محیط اطراف طلا یا هدف را داشته و یک اپراتور حرفه ای میتواند ترکیب دقیق محدوده اطراف هدف یا طلا را در شعاع زنی بدست آورده تا در نقطه زنی بتواند مرکز طلا یا انواع فلزات را مشخص نماید

 

WWW.TJA777.IR

WWW.RESCAN.IR

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

گنج یاب

فلزیاب فوق پیشرفته

فلزیاب آنتنی یا ردیاب با مهارت و کار اپراتور فلزیاب آنتنی مرتبط است و اپراتور فلزیاب آنتنی باید تخصص و تجربه در نحوه تنظیمات طلا یا فلز مورد نظر را داشته و کار با فلزیاب آنتنی باید برای اپراتور فلزیاب آنتنی کاملاً آشنا باشد تا بتواند در صحنه کار اصلی اطلاعات درست مربوط به تنظیمات را تعیین نموده تا بتواند طلا یا هدف مورد نظر را مشخص نموده و تفکیک نمائید و این اصول کار برای فلزیاب آنتنی فرکانسی که دارای تنظیمات تفکیک طلا یا انواع فلزات طبق جدول تفکیک و تشخیص وی دی ای اسکال VDI SCALE با تنظیمات ادیت EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میباشد کاربرد بالائی دارد

 

WWW.TJA777.IR

WWW.FRH11.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب فوق پیشرفته

نقطه زن

فلزیاب تصویری برای عملیات جستجو طلا یا انواع فلزات  نیاز به توانائی بالای اپراتور فلزیاب در ایجاد شرایط دقیق در نحوه تنظیمات در مدار مادر فلزیاب تصویری و نرم افزار فلزیاب تصویری دارد و تعیین تنظیمات در مدار اصلی فلزیاب تصویری و تنظیمات نرم افزار تصویری از وظائف اپراتور فلزیاب تصویری میباشد و نحوه کار با فلزیاب تصویری بر عهده اپراتور فلزیاب تصویری است و این موارد بیشتر بر روی فلزیاب تصویری فرکانسی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD و تنظیمات تفکیک ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI میباشد

 

WWW.TJA777.IR

WWW.MDT11.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب پیشرفته

فلزیاب تصویری