فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب تصویری موضوع تفکیک رنگ

فلزیاب تصویری که بخواهد با بالاترین شرایط با رنگ لکه رنگ عمل تفکیک را به انجام رساند باید موقعیت تفکیک با عدد وی دی ای VDI را به نسبت تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD داشته باشد و برای تشخیص و تفکیک طلا و نقره و مس و نیکل و کروم و روی و آهن و برنج و برنز و حفره از قانون تشخیص انعکاس فرکانس بهره ببرد و تفکیک رنگ با لکه رنگ در فلزیاب تصویری زمانی قابل اجراء میباشد که ان فلزیاب تصویری بتواند فلزات و طلا را مجزا از هم تفکیک نماید و فلزیاب تصویری که فقط فلز آهنی یا بی ارزش از فلز غیر آهنی یا با ارزش جدا مینماید تفکیک رنگ برای لکه رنگ دارا نمی باشد

 

WWW.FRH11.COM

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب فوق پیشرفته

نقطه زن

فلزیاب سه بعدی ویژه طلا

فلزیاب تصویری در عملیات جستجو توان تشخیص طلا یا انواع فلزات با لکه رنگ سه بعدی دارا میباشد ولی اینکه فلزیاب تصویری ویژه طلا بتواند تفکیک نماید زمانی توان بالاتری داشته که با سنسور فرکانسی مانند سنسور مادون قرمز عمل نماید و سنسور مادون قرمز با مادون قرمز طلا یا انواع فلزات که حاصل حرارت انرژی طلا یا فلزات است ارتباط برقرار نموده و موج سه بعدی طلا یا انواع فلزات دارای میدان الکتریکی خاص خود و شرایط تشعشعات برای شکل دادن انرژی فرکانس در وضعیت سه بعدی برای تشخیص با تشعشعات فرکانس منتشر شده از مادون قرمز فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات ادیت EDIT و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD فراهم میگردد   

 

WWW.MDT11.COM

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب پیشرفته

فلزیاب تصویری