فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

آشکار سازی طلا با مگنتومتر تصویری یا مگنتی تصویری یا تسلا تصویری انجام شدنی نمی باشد و آشکار سازی طلا با لکه رنگ یا تغییرات در تصاویر مگنتومتر تصویری به دلیل بهره گیری  از تشخیص جریان مغناطیس یا تغییرات مغناطیسی است که نمی گذارد  مگنتومتر تصویری یا مگنتی تصویری یا تسلا تصویری طلا را تشخیص داده یا تفکیک نماید و آشکار سازی طلا نیاز به تشخیص وضعیت میدان الکتریکی طلا را دارد که این عمل با تشخیص جریان مغناطیس در تغییر فاز در عمق زیاد انجام شدنی نمی باشد

 

WWW.TJA777.IR

WWW.FRH11.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب فوق پیشرفته

نقطه زن

فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR برای جستجو طلا کوچک در عمق کم کارائی خوبی دارد ولی برای طلا در عمق زیاد توانائی نداشته حتی طلا دارای اندازه بزرگ نیز در عمق زیاد قرار داشته باشد توسط این دسته فلزیاب ها قابلیت تفکیک ندارد و این از خصوصیات کلی و ذاتی جریان مغناطیس که توسط ولتاژ در سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی  میباشد

 

WWW.TJA777.IR

WWW.GALAXY25.COM

     09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب مو لتی سنسور

گنج یاب

 

فلزیاب تصویر لکه رنگ طلا را به نسبت وضعیت زمین یا نوع مواد معدنی یا منابع آشکار مینماید و این شرایط تفاوت رنگ لکه رنگ طلا یا انواع فلزات در زمین ها با مواد معدنی یا منابع گوناگون خود یک حسن تشخیص در فلزیاب تصویر فرکانسی با تنظیمات ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD سطح و حجم و تنظیمات تراک اسپید TRACK SPEED و تنظیمات مدلیشن MODULATION میباشد که میتواند برای طلا یا فلزات در زمین های متفاوت رنگ مختلف ارائه نماید و این موضوع یکی از عواملی است که باعث میگردد که بتواند شرایط طلا یا فلزات در هر نوع موقعیت زمین تشخیص داده و مشخص نماید

 

WWW.TJA777.IR

WWW.SFZ11.COM

     09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب لیزری

نقطه زن

 

مکان خطا فلزیاب از محدوده طلا را در ابتدا نوع تنظیمات فلزیاب میتواند مشخص نماید و در مرحله بعد تجربه اپراتور در نوع تعیین تنظیمات برای تفکیک طلا و انواع فلزات و تغییر تنظیمات برای تشخیص خطا میباشد و فلزیاب که دارای شرایط تفکیک طبق اصول تفکیک با عدد وی دی ای VDI در ادیت EDIT در تنظیمات پایه اساسی BASIC ADJUSTMENT میباشد شرایط تفکیک طلا یا انواع فلزات تعیین شده را از خطا مشخص نموده و در صورتیکه فلزیاب فرکانسی با تنظیمات ترشهولد THRESHOLD باشد با تغییر و تعیین ترشهولد THRESHOLD سطح و حجم میتوان شرایط عدد وی دی ای VDI را برای تفکیک دقیق مشخص نمود

 

WWW.TJA777.IR

WWW.GALAXY25.COM

     09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب انتنی

جویندگان اسیا

پاسخ فلزیاب  به فلزات اکسید یا پوسیده شده میتواند مانند طلا باشد و فلزات پوسیده یا اهن پوسیده میتواند شرایط را برای فلزیاب ها ایجاد نماید که فلزیاب ان فلز پوسیده یا اهن پوسیده را بعنوان طلا مشخص نماید و فلزیاب که از دسته فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD باشد این امکان را در اختیار اپراتور فلزیاب قرار می دهد که با تغییر تنظیمات فلز پوسیده یا اهن پوسیده را تشخیص داده و از طلا تفکیک نماید تا خطا از دید فلزیاب خارج شود

 

WWW.TJA777.IR

WWW.TJA121.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب تصویری

شعاع زن