فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب دقت کاوش طلا

کاوش طلا با هر نوع فلزیاب به انجام میرسد ولی دقت در تشخیص وضعیت طلا در عمق در زمین الوده موضوع مهمی در کاربرد فلزیاب برای تفکیک انواع فلزات برای جلوگیری از خطا در تشخیص میباشد و تفکیک انواع فلزات بصورت مجزا در فلزیاب این امکان را ایجاد مینماید که بتوان موقعیت واقعی یا محل طلا را از دیگر منابع و فلزات تشخیص داده تا ان دسته از منابع که خود را به جای طلا نشان داده قابل تشخیص باشد و بعضی از منابع یا جریانات که با یکدیگر ارتباط نیرو یا جابجائی ذرات داشته میتواند خطوط و میدان های مغناطیسی یا الکتریکی را شکل دهد که وضعیت صحنه کار را برای تشخیص دید فلزیاب تغییر داده و تبادل نیرو جریان باعث اختلاف در تشخیص منابع در اینگونه محدوده ها به جای طلا یا فلز مورد نظر گردد و در چنین حالتی از شرایط زمین فلزیاب باید بتواند انرژی فرکانس طلا یا فلز مورد نظر را تشخیص داده و تعیین نماید و این نوع تشخیص برای تفکیک در فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی طبق اصول رادار با تنظیمات تفکیک ادیت EDIT با عدد VDI به همراه تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD قابل تشخیص میباشد زیرا میتواند انرژی فرکانس طلا یا انواع فلزات مجزا تشخیص داده و تفکیک نماید

 

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

WWW.SFZ11.COM

09126270600

77071446 021

فلزیاب دقت کاوش طلا

فلزیاب

فلزیاب

فلزیاب

فلزیاب تصویری تشخیص طلا

فلزیاب تصویری تفکیک طلا یا انواع فلزات طبق اصول فرکانس طلا یا فرکانس انواع فلزات در امواج الکترومغناطیس طلا یا انواع فلزات پدید امده از میدان الکتریکی و مغناطیسی طلا یا انواع فلزات طبق تشخیص با اصول رادار به انجام رسانده و انجام عملیات تشخیص یا جستجو یا تفکیک با فلزیاب تصویری زمانی میتواند مورد تائید و قابل انالیز یا فیلتر برای مشخص نمودن طلا GOLD یا انواع فلزات باشد که ان فلزیاب تصویری طبق اصول رادار تصویری با عملکرد فرکانس طلا یا فرکانس انواع فلزات با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD با تنظیمات وی دی ای سینس VDI SENS و وی دی ای دیسک VDI DISC لکه رنگ متعلق به طلا یا هدف را اشکار نموده و در سیستم فلزیاب تصویری فرکانسی پیشرفته از برنامه تفکیک رنگ COL PRO بهره برده میشود که با عدد VDI طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE عمل مینماید

 

 

WWW.GALAXY25.COM

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

     09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب انتنی

جویندگان اسیا

فلزیاب تصویری تشخیص طلا

 

 

فلزیاب مشگل تفکیک

مشگل تفکیک فلزیاب در تشخیص وضعیت فلز یا طلا GOLD به نسبت شرایط منابع و مواد معدنی و شرایط خاک زمین میباشد و این مشگل میتواند از وضعیت نوع خاک زمین باشد و زمین الوده که دارای مغناطیس های متفاوت از مواد معدنی و منابع گوناگون میباشد بر روی نحوه عملکرد فلزیاب برای تفکیک مشگل ایجاد مینماید و در صورتیکه ان فلزیاب از شرایط مغناطیس برای تشخیص در اختلاف فاز بهره میبرد با مشگل تشخیص منابع دارای جریان مغناطیس با شدت بالا نسبت به اطراف خود روبرو میشود که این جریان میدان مغناطیس میتواند از فلزات یا طلا نباشد بلکه از تغییرات در محیط زیر سرجستجوگر یا لوپ و کوئل و سنسور مغناطیسی میباشد و این مشگل تفکیک در تشخیص در فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب ای بی IB یا فلزیاب پالسی PULSE/  PI  یا فلزیاب بی اف او BFO و .... یا هر نوع دستگاه مغناطیس سنج مثل دستگاه مگنتی یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا سیگنال ژنراتور با شرایط مغناطیسی با اختلال در تشخیص فلزات اهنی از فلزات غیراهنی یا فلزیاب با ارزش از بی ارزش روبرو شده و نمی تواند موقعیت تغییرات زمین را به نسبت فلزات یا هدف تشخیص دهد

 

WWW.RESCAN.COM

WWW.TJA777.IR

WWW.GALAXY25.COM

09126270600

77071446 021

  

فلزیاب

فلزیاب مشگل تفکیک

فلزیاب

فلزیاب

 

فلزیاب طلا مغناطیس زمین الوده

فلزیاب که برای کاوش طلا در نظر گرفته میشود در زمین الوده یا زمین کوهستانی به دلیل وجود مغناطیس در مواد معدنی یا منابع با تناقض در تشخیص روبرو میگردد چون وضعیت صحنه کار دارای میدان مغناطیس متفاوت میتواند باشد و این میدان ها میتواند بر یکدیگر نیرو وارد کرده یا همراه شده یا وضعیت ترکیب و تبدیل را ایجاد نماید که هر کدام این شرایط میتواند فلزیاب  های مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب ای بی IB یا فلزیاب پالسی PULSE/  PI  یا فلزیاب بی اف او BFO و .... یا هر نوع دستگاه مغناطیس سنج مثل دستگاه مگنتی یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا سیگنال ژنراتوربا شرایط مغناطیسی با اختلاف در تشخیص شرایط طلا یا فلز مورد نظر ایجاد نماید بخصوص طلا در عمق زیاد باشد اطراف ان به دلیل تابش ذرات بیشتر دارای بار الکتریکی متفاوت از میدان های مغناطیس گوناگون قرار داشته و محدوده ای با فشار جریان مغناطیسی بالائی را ایجاد مینماید و همین عوامل موجب خطا در نقطه زنی DC / NON MOTION در مناطق الوده یا کوهستانی در این دسته زمین ها یا دستگاه ها میگردد

 

WWW.RESCAN.COM

WWW.TJA777.IR

WWW.TJA121.COM

09126270600

77071446 021

فلزیاب طلا مغناطیس زمین الوده

فلزیاب

فلزیاب

فلزیاب

فلزیاب

 

فلزیاب ولتاژ اختلاف تفکیک

فلزیاب که با جریان ولتاژ در سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی شرایط میدان مغناطیس را ایجاد مینماید در تشخیص فلزات در عمق با اختلال در اختلاف فاز روبرو میشود و در اصل جریان پدید امده موجب میگردد نتوان فلز اهنی یا فلز بی ارزش از فلز غیر اهنی یا فلز با ارزش تشخیص دهد و برای همین شرایط هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی  مانند فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب ای بی IB یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب  تی ار TR و .... یا هر نوع دستگاه مغناطیس سنج مثل دستگاه مگنتی یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا سیگنال ژنراتور در شرایط مغناطیسی دیگر منابع یا ذرات مغناطیس را به جای یک فلز خوب یا طلا تشخیص داده یا فلزات پوسیده یا منابع دچار تغییر ات کربنی شده در طول زمان و سالیان دراز در محل اولیه خود باقی مانده است را بعنوان طلا GOLD تشخیص دهد

 

 

WWW.RESCAN.COM

WWW.TJA777.IR

WWW.TJA110.COM

09126270600

77071446 021

فلزیاب ولتاژ اختلاف تفکیک

فلزیاب

فلزیاب

فلزیاب