فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

کار ساده فلزیاب

ساده کار کردن فلزیاب برای تشخیص طلا یا انواع فلزات نشانه توان ان فلزیاب در تفکیک طلا یا انواع فلزات در عمق زیاد نمی باشد یا میتواند ابراز نمود فلزیاب که ساده کار میکند و تنظیمات خاص تفکیک را طبق عدد وی دی ای VDI در جدول وی دی ای اسکال VDI SCALE در ادیت EDIT و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD را ندارد قابل اطمینان برای انجام عملیات جستجو دقیق با کیفیت بالا برای تفکیک ندارد و همانقدر که کار فلزیاب تصویری ساده و بدون تنظیمات ذکر شده باشد درصد خطای بالا را در تشخیص داشته

 

WWW.FRH11.COM

WWW.HFX11.COM

WWW.TJA777.IR

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب تصویری

گنج یاب

نرم افزار مگنتومتر تصویری کار تنظیمات

نرم افزار فلزیاب تصویری فرکانسی را که طبق اصول رادار تصویری طراحی شده باشد بر روی دستگاه مگنتومتر تصویری یا مگنتی تصویری یا تسلا  تصویری نصب نمائید یا مورد استفاده قرار دهید به دلیل انکه متعلق به مگنتومتر تصویری یا تسلا تصویری یا مگنتی تصویری یا فلزیاب پالسی تصویری نمی باشد تنظیمات اصلی نرم افزار تصویری بر روی این دستگاه ها عمل نمی نماید یا میتوان ابزار نمود بعضی تنظیمات قبل تصویرگیری  یا برای فیلتر یا انالیز بعد از تصویری کار نمی کند که بتواند اپراتور فلزیاب وضعیت هدف مورد نظر یا طلا را تشخیص داده و مشخص نماید

 

WWW.MDT11.COM

WWW.TJA777.IR

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب پیشرفته

فلزیاب تصویری

نرم افزار فلزیاب تصویری کار تنظیمات

نرم افزار فلزیاب تصویری تنظیمات خاص خود را  دارد که تنظیمات ان فلزیاب تصویری باید کار کند یا بتوان ان تنظیمات را تنظیم نموده تا عمل نماید و در صورتیکه نرم افزار فلزیاب تصویری متعلق به همان سیستم فلزیاب تصویری باشد تنظیمات ان بطور کلی عمل مینماید و قابلیت تنظیم و تغییر را دارد از آنجا که عده ای نرم افزار فلزیاب تصویری فرکانسی پیشرفته را بر روی مگنتومتر تصویری یا تسلا تصویری یا مگنتی تصویری یا پالسی تصویری یا وی ال اف VLF تصویری قرار می دهند بعضی از تنظیمات نرم افزار عمل نمی نماید

 

گنج یاب

WWW.RDT11.COM

WWW.TJA777.IR

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

طلایاب

بهترین ردیاب گنج

بهترین ردیاب گنج  باید قدرت تفکیک طلا را داشته باشد و در کنار تفکیک طلا بتواند الیاژ فلزات را نیز مجزا تفکیک نماید و اصول کار ردیاب برای گنج یابی در شرایط گوناگون با تنظیمات ان ردیاب قابل تعریف برای کاوش طلا باشد و بهترین ردیاب که میتواند طلا را در هر شرایطی از منابع دیگر و ذرات مزاحم جداگانه تفکیک نماید یک ردیاب الکترونیکی با مدار طبق اصول رادار در اصل یک فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات ابعاد هدف یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میباشد که ساختار طراحی و تولید این دسته فلزیاب در انحصار چند تولید کننده در دنیا میباشد

 

WWW.TJA121.COM

WWW.TJA777.IR

 09126270600

77071446 021

بهترین ردیاب

تفکیک طلا

ردیاب الکترونیکی

فلزیاب

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب بخش مهم

فلزیاب برای اینکه با موفقیت روبرو باشد نیاز به یک اپراتور با تجربه و با مهارت دارد و بخش مهم کار با فلزیاب با تنظیمات فلزیاب ارتباط دارد و با تعیین تنظیمات دقیق میتوان موقعیت طلا یا هدف مورد نظر را مشخص نمود و فلزیاب که به اپراتور اجازه دهد بتواند انواع فلزات و طلا را بصورت مجزا در تنظیمات تعیین نماید بخش مهمی از کار اپراتور فلزیاب را برعهده گرفته  و در فلزیابی که بتوان وضعیت اندازه طلا یا هدف را مشخص نمود میتواند در عملیات مهم و حساس کاربرد داشته باشد این مشخص ات متعلق به فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات ادیت EDIT و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میباشد

 

WWW.FRH11.COM

WWW.TJA777.IR

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب فوق پیشرفته

نقطه زن