فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

طراحی کوئل الکترونیکی لیزری

ساخت و طراحی کوئل الکترونیکی لیزری برای فلزیاب پیشرفته فرکانسی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تنظیمات تفکیک و تشخیص ادیت EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD با مدار مجزا و تنظیمات خاص خود در نظر گرفته شده است

طراحان حرفه ای فلزیاب های فوق پیشرفته برای اینکه طلا یا انواع فلزات را در عمق زیاد بتوان کاوش و تفکیک نمود اقدام به طراحی و ساخت کوئل الکترونیکی لیزری نموده اند تا توان تشخیص سیستمها فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی  افزایش یابد

طراحی و ساخت کوئل الکترونیکی لیزری انحصاری و خاص میباشد و در اختیار سازندگان فلزیاب های معمولی مانند فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب وی ال اف VLF یا مغناطیس سنج مگنتومتر یا مگنتی یا تسلا نمی باشد

 

WWW.TJA110.COM

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب فوق پیشرفته

فلزیاب تصویری

 

ساخت کوئل الکترونیکی لیزری

ساخت کوئل الکترونیکی لیزری برای افزایش دقت در عملکرد فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی در حذف ذرات مزاحم درجهت از بین بردن خطا در تفکیک به انجام رسیده است و این نوع کوئل یا سرجستجوگر الکترونیکی لیزری به خاطر این برای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب طراحی گردیده است که نسبت به کوئل مغناطیسی معمولی دقت و توان بیشتری در تشخیص داشته باشد کوئل یا سرجستجوگر لیزری بنابر مدار سخت افزار رادار میباشد و همین امر توان تشخیص را افزایش میدهد و با تنظیمات در کوئل یا سرجستجوگر لیزری میتواند بر روی تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD فلزیاب اثر مستقیم گذاشته و خطا و انحراف در تشخیص را از بین برده.

کمتر کوئل یا سرجستجوگری در دنیا برای فلزیاب وجود دارد که خود بطور مستقل دارای مدار سخت افزار تشخیص و تنظیمات باشد و کوئل الکترونیکی لیزری دارای مدار سخت افزار مجزا میباشد.

 

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

گنج یاب

فلزیاب فوق پیشرفته

 

فلزیاب کاربرد کوئل الکترونیکی لیزری

کاربرد فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با کاربرد کوئل الکترونیکی لیزری در تفکیک طلا یا انواع فلزات در زمین الوده یا کوهستانی  مرتبط است و این ارتباط کار تفکیک را برای حذف خطا شکل گرفته از ذرات مزاحم افزایش میابد و نحوه عملکرد مدار و سخت افزار فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی با شرایط عملکرد کوئل الکترونیکی لیزری ارتباط داشته و متصل میگردد و این ارتباط بین تنظیمات و مدار سخت افزار فلزیاب و کوئل الکترونیکی لیزری توان تشخیص را برای تفکیک دقیق در روش حرکتی MOTION / AC یا شعاع زنی RADIUS یا نقطه زنی NON MOITION یا DC افزایش میدهد این نوع کوئل یا سرجستجوگر الکترونیکی لیزری انحصاری بوده و کمتر تولید کننده ای دارای تکنولوژی و فناوری کوئل یا سرجستجوگر الکترونیکی لیزری میباشد.

تنظیمات کوئل لیزری الکترونیکی با تنظیمات تفکیک و تشخیص ادیت EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X در فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی کاربرد بالائی را برای تفکیک طلا یا انواع فلزات ایجاد مینماید

 

WWW.FRH11.COM

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

WWW.HFX11.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب تصویری

گنج یاب

سخت افزار کوئل الکترونیکی لیزری

سخت افزار کوئل الکترونیکی لیزری از مدار اصلی فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی مجزا میباشد و انچه که سخت افزار کوئل الکترونیکی لیزری جذب یا دریافت مینماید به مدار اصلی فلزیاب فرکانسی منتقل مینماید

کوئل الکترونیکی لیزری یا سنسوری دارای مدار سخت افزار مجزا از مدار فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی میباشد.

کوئل یا سرجستجوگر الکترونیکی دارای مدار سخت افزاری میباشد که تنظیمات متعلق به موانع زمین را در خود دارا میباشد.

کوئل یا سرجستجوگر الکترونیکی لیزری دارای مادون قرمز نیز میباشد و در بعضی از این نوع کوئل الکترونیکی الکترونیکی سنسور التراسونیک نیز بکار برده میشود تا توان تشخیص سیستم فلزیاب افزایش یابد.

 

WWW.MDT11.COM

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب پیشرفته

فلزیاب تصویری