فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

در فلزیاب فرکانسی ابعاد سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ ارتباطی به تشخیص اهداف با ابعاد بزرگ در زیر زمین نداشته زیرا با تنظیمات ابعاد هدف ترشهولد THREHOLD سطح و حجم میتوان اندازه هدف یا طلا را مشخص نمود و در سیستمهای فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD  یا تارگت ایکس TARGET X میباشد اندازه کوئل یا سرجستجوگر مطرح نمی باشد زیرا با تغییر تنظیم ابعاد هدف در تنظیم سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X کاربر میتواند اندازه هدف در عمق زیاد را افزایش داده و با این تغییر در تنظیمات ابعاد سیستم فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی توانائی کاوش یک هدف کوچک در عمق زیاد را بوجود اورد یا اینکه  یک هدف کوچک را در حد توان عمق خود در عمق بیشتر نسبت به انچه در جدول عمق DEPTH SCALE ذکر گردیده است پیدا نماید یا تشخیص دهد.

 

WWW.TJA777.IR

WWW.MDT11.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب پیشرفته

فلزیاب تصویری

عملیات جستجو با فلزیاب انتنی در زمین الوده یا زمین کوهستانی ابتدا نیاز به تعیین تنظیمات متناسب در صحنه کار داشته و در زمانیکه اپراتور فلزیاب مطمئن گردد که تنظیمات ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD در فلزیاب انتنی فرکانسی با دقت و درست تنظیم شده است باید عملیات جستجو و شعاع زنی و نقطه زنی را طبق اصول علمی مختصات یابی به انجام رسانده تا بتواند مرکز طلا یا هدف اصلی را تشخیص داده و مشخص نماید

 

WWW.TJA777.IR

WWW.FRH11.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب فوق پیشرفته

نقطه زن

تکنیک طراحی یا تکنولوژی طراحی و ساخت فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تفکیک ادیت EDIT در عدد VDI و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD که در دسته فلزیاب های پیشرفته و پیچیده دنیا میباشد انحصاری بوده و برای این است که حتی شرکت های بزرگ سازنده فلزیاب مغناطیسی یا مگنتومتر یا مگنت یا تسلا یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب ای بی IB یا فلزیاب بی اف او BFO یا فلزیاب پالسی PI دارای تکنولوژی فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تنظیمات ذکر گردیده نمی باشند و طراحی این دسته فلزیاب فرکانسی فقط در اختیار چند دانشمند علوم الکترونیک رادار در دنیا میباشد که برای طراحی با هر شرکت تولید کننده فلزیاب همکاری ننموده و هزینه خرید طراحی مدار فلزیاب فرکانسی با تنظیمات ذکر گردیده بسیار بالا میباشد که هر شرکت سازنده فلزیاب توان خرید پروژه این دسته فلزیاب فرکانسی یا رادار زمینی دستی یا فلزیاب جذبی را نداشته و به دلیل هزینه بالا برای خیلی از شرکت های سازنده فلزیاب در دنیا تولید این دسته فلزیاب فرکانسی صرفه اقتصادی ندارد

 

WWW.TJA777.IR

WWW.FRH11.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب فوق پیشرفته

نقطه زن

آشکار سازی طلا با مگنتومتر تصویری یا مگنتی تصویری یا تسلا تصویری انجام شدنی نمی باشد و آشکار سازی طلا با لکه رنگ یا تغییرات در تصاویر مگنتومتر تصویری به دلیل بهره گیری  از تشخیص جریان مغناطیس یا تغییرات مغناطیسی است که نمی گذارد  مگنتومتر تصویری یا مگنتی تصویری یا تسلا تصویری طلا را تشخیص داده یا تفکیک نماید و آشکار سازی طلا نیاز به تشخیص وضعیت میدان الکتریکی طلا را دارد که این عمل با تشخیص جریان مغناطیس در تغییر فاز در عمق زیاد انجام شدنی نمی باشد

 

WWW.TJA777.IR

WWW.FRH11.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب فوق پیشرفته

نقطه زن

فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR برای جستجو طلا کوچک در عمق کم کارائی خوبی دارد ولی برای طلا در عمق زیاد توانائی نداشته حتی طلا دارای اندازه بزرگ نیز در عمق زیاد قرار داشته باشد توسط این دسته فلزیاب ها قابلیت تفکیک ندارد و این از خصوصیات کلی و ذاتی جریان مغناطیس که توسط ولتاژ در سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی  میباشد

 

WWW.TJA777.IR

WWW.GALAXY25.COM

     09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب مو لتی سنسور

گنج یاب