فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب تفکیک سکه طلا

فلزیاب تفکیک سکه طلا یا فلزیاب یک فلز بخصوص طلا را بخواهد در عمق زیاد تشخیص داده و تفکیک نماید باید توان تشخیص موقعیت غیر مغناطیس بودن یا پارا مغناطیس بودن طلا را داشته باشد و این خصوصیات را میتوان از تشخیص میدان الکتریکی طلا در عمق زیاد بدست اورد و شرایط تشخیص جریان فرکانس طلا حاصل از امواج الکترو مغناطیس است که اجازه میدهد فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات ادیت EDIT با تفکیک عدد وی دی ای VDI و تنظیمات سطح و حجم طلا را در عمق زیاد تفکیک نماید

 

WWW.TJA777.IR

WWW.FRH11.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب فوق پیشرفته

نقطه زن

فلزیاب تکنولوژی پاسخ

فلزیاب تکنولوژی پاسخ  به طلا یا انواع فلزات را باید بنابر اصول تفکیک در رادار تفکیک دار از نوع تشخیص با فرکانس را دارا باشد و فلزیاب که با تکنولوژی رادار طراحی شده باشد میتواند فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات ترشهولد THRESSHOLD سطح و حجم باشد که میتواند طلا و انواع فلزات را مجزا در عمق زیاد تفکیک نماید  

 

WWW.TJA777.IR

WWW.FRH11.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب فوق پیشرفته

نقطه زن

فرمول کار فلزیاب تصویری

فرمول کار فلزیاب تصویری به نحوه کار تنظیمات فلزیاب تصویری وابسته است و تنظیمات مدار فلزیاب تصویری فقط در فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی که طبق اصول رادار تصویر طراحی شده است و دارای تنظیمات تفکیک با عدد وی دی ای VDI در ادیت EDIT و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میباشد که قابلیت تغییر و تعیین را دارد و فرمول تعیین و تغییرات تنظیمات نرم افزار در این نوع فلزیاب تصویری فرکانسی توان عملیات جستجو را برای تفکیک و جداسازی در قسمت آنالیز یا فیلتر افزایش می دهد

 

WWW.TJA777.IR

WWW.FRH11.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب فوق پیشرفته

نقطه زن

نقشه مدار فلزیاب پیشرفته

نقشه مدار فلزیاب پیشرفته میتواند بصورتی طراحی گردد با کمترین قطعات بالاترین کارائی را ارائه نماید و طراحی مدار فلزیاب پیشرفته که قدرت تفکیک طلا با عدد وی دی ای VDI در تنظیمات تفکیک ادیت EDIT و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD را دارا باشد در بهترین شرایط فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی میباشد که طراحی ان کار دانشمندان علوم الکترونیک رادار میباشد که میتوانند با کوچکترین مدار با قطعات کم یک تکنولوژی پیشرفته با کارائی بالا را ارائه نماید بتواند طلا یا انواع فلزات با عدد وی دی ای VDI در عمق زیاد مجزا تفکیک نماید

 

WWW.TJA777.IR

WWW.GALAXY25.COM

     09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب مو لتی سنسور

گنج یاب