فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

قویترین فلزیاب جهان میتواند اهداف را از یکدیگر تفکیک نموده و اهداف کوچک بخصوص طلا را در عمق زیاد کاوش نماید و اپراتور یا کاربر بتوان نوع هدف و ابعاد انرا تعیین نماید که این عمل در سیستمها فلزیاب دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد توسط اپراتور یا کاربر قابل اعمال است.

فلزیاب  از نظر تشخیص اهداف به نوع طراحی مدار ان فلزیاب بستگی داردو طراح باید فلزیاب را بصورتی طراحی نموده باشد که توان تفکیک و تشخیص اهداف در عمق زیاد را داشته باشد و این عمل زمانی محیا میگردد که در زمان خرید اموزش دیده و یک هدف را در سطح و عمق پنهان گردد و خود شما که خریدار میباشید ان هدف را در سطح و عمق پیدا و تفکیک نمائید.

سیستمهای دارای توانائی تفکیک و تشخیص طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE عمل مینمایند.

اهداف اهنی به اهدافی اطلاق میگردد که اهنربا انها را جذب نموده و به مغناطیسی مشهور میباشند و سرعت اکسید شدن انها در مدت زمان کوتاه به انجام میرسد و در صورتیکه این نوع اهداف اهنی یا اهداف و فلزاتی که سرعت خود سوزی بالا دارد در کنار اب یا رطوبت قرار بگیرد بسیار سریع از حالت اولیه به ثانویه یا اکسید شدن و پوسیدگی تبدیل میگردد.

اهداف غیر اهنی به ان منابعی کفته میشود که توسط اهنربا جذب نمیگردد و غیر مغناطیسی به ان میگویند و سرعت خود سوزی یا اکسید شدن این منابع پائین میباشد و مدت زمان ازبین رفتن این منابع غیر اهنی در رطوبت و اب با زمان بیشتری برای اکسید شدن میباشد.

البته اهداف اهنی که درمدت زمان اکسید یا پوسیده میگردد و از حالت ثانویه به اولیه تبدیل میگردد شرایطی را برای علائم تمامی سیستمهای فلزیاب دنیا ایجاد مینماید که خود را شبیه یک هدف غیر اهنی به سیستم فلزیاب نشان میدهد و این امر در رابطه با تمامی سیستمها فلزیاب دنیا صدق مینماید و فقط در سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X این اجازه را به اپراتور یا کاربر میدهد که با تغییر این تنظیمات بین یک هدف پوسیده و واقعی را تشخیص دهد.

در صورتیکه الیاژ ترکیبی یک هدف از مواد اهنی و غیراهنی با یکدیگر باشد یا ترکیب ان هدف از الیاژ چند نوع مواد غیراهنی باشد که ترکیب مواد غیراهنی ان هدف که سریعتر دچار پوسیدگی میگردد بیشتر از مواد غیراهنی باشد که در مدت بیشترپوسیده میشود موجب میگردد که ان هدف در مرور زمان پوسیده شده و ازبین برود یا شکل اصلی خود را از دست دهد مانند اینکه ساختار یک هدف ترکیب شده از  طلا با مس و روی باشد و در زیر زمین قرار گرفته باشد یا در شرایطی که موجب پوسیدگی ان هدف گردد باعث میگردد که تنظیمات سیستم فلزیاب را بر روی طلا GOLD قرار دهید سیستم فلزیاب به این هدف واکنش نشان داده و بعد ازحفاری به هیچ هدفی نرسیده یا به یک چیز سبیه سنگ یا خاک رنگی برخورد نمائید  یا میتوان ابراز نمود مقدار اینگونه اهداف که دارای منابع با سرعت خود سوزی بالا تر نسبت به منبع با سرعت خود سوزی پائین تر میباشد در طول زمان اکسید یا پوسیده میگردد حتی اگر در داخل این هدف طلا GOLD باشد اما طلا GOLD کمتر از دیگر مواد ترکیبی ان هدف باشد که سرعت خود سوزی ان بالاتر باشد و میزان منبع با سرعت خود سوزی بیشتر از طلا GOLD باشد این هدف دچار خودسوزی یا پوسیدگی میگردد و این هدف از حالت اولیه به حالت ثانویه تبدیل میشود و همین امر میتواند سیستم فلزیاب را منحرف نماید هرچند که امکان دارد هدفی که اپراتوربه دنبال ان میباشد همین هدف اکسیده یا پوسیده شده باشد حال تشخیص چنین هدفی را از هدف واقعی میتوان با تغییر اعداد تنطیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X تشخیص داد  و برای این است که به اینگونه سیستمهای فلزیاب که دارای این نوع تنظیمات میباشد قویترین فلزیاب جهان میگویند.

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

 

 فلزیاب قوی اصل یا فلزیاب اصل فوق پیشرفته عملکرد تشخیص و تفکیک را باید دارا باشد و بتواند بین هدف اصلی با غیر واقعی یا طلا را از دیگر فلزیاب صورت مجزا تشخیص دهد و این واکنش تفکیک طلا از دیگر منابع مزاحم در فلزیاب اصل فوق پیشرفته قابل اجراء خواهد بود در صورتیکه ان سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب بتواند بین اهداف را تشخیص دهد میتواند یک فلزیاب اصل باشد البته در یک زمینه میتوان ابراز نمود که عده ای فلزیاب ساخت ایران را بعنوان خارجی بفروش رسانده و سایت و بلاگ و شبکه اجتماعی با نام خارجی باز نموده و و خطوط تلفن اینترنتی از گوگل یا یا هو که متعلق به کشورهای دیگر است و با گوشی تلفنی های جدید قابل پاسخگوی است خریداری نموده و سیستم فلزیاب ساخت ایران را بعنوان خارجی بفروش میرسانند و از این طریق میخواهند اطمینان خریدار را کسب نموده و از انجا که این سیستمها توان خوبی ندارد با بکاربردن شرایط خارجی بودن سیستم دیگر پاسخگوی ضعف سیستم فلزیاب نبوده و هیچگونه اموزش را به خریدار نداده و در زمان خرید هدف را در سطح و عمق پنهان ننموده تا خریدار پیدا نماید و همه اینکه میخواهند فلزیاب ساخت ایران را بعنوان فلزیاب خارجی ارائه نماید این دلایل میباشد و در صورتیکه این سیستمها فلزیاب اصل نمی باشد و بصورت کپی زنی ساخته میشود و توان بالای در تفکیک و تشخیص و عمق زیاد ندارد و در این نوع سیستمها فلزیاب تعدادی فلزیاب سنسوری میباشد که ار سنسور راداری نمی باشد و سنسور ولتاژی میباشد و مانند سیستم فلزیاب پالسی عمل نموده و ایرادات سیستم فلزیاب پالسی را نیز دارا میباشد


کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

  

 ساخت فلزیاب در شکل های گوناگونی به انجام میرسد ولی ساخت فلزیاب که دارای ترکیب نقشه مدار فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد توان بالای در تشخیص فلزات یا انواع اهداف بخصوص طلا در عمق زیاد را دارد

فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا هر نوع فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا مگنتومتر نمی تواند یک فلزیاب فوق پیشرفته حاصل ترکیب مدار فلزیاب راداری طبق اصول رادار باشد تا توان تفکیک طلا در عمق زیاد را داشته باشد

بعضی اشخاص در فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یک ترکیب فلزیاب انتنی با تنظیمات تفکیک EDIT یا ترشهولد THRESHOLD را قرار داده اند که در اصل ارتباطی با فلزیاب راداری طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE مرتبط با قانون تفکیک نمی باشد و این تنظیمات در فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF ان عملکرد فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک EDIT و ترشهولد THRESHOLD را دارا نمی باشد

 در نتیجه اشتباه نگیرید فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا هر نوع فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا مگنتومترنمی تواند یک فلزیاب راداری یا فلزیاب انتنی باشد

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

 

فلزیاب قوی ان سیستم فلزیاب است که اپراتور یا کاربر بتواند اهداف را در عمق تفکیک نموده و پیدا نماید و این نوع توان فلزیاب در زمان خرید مشخص میگردد که یک هدف را در سطح و عمق پنهان شده و خود شما پیدا نمائید قدرت فلزیاب ها به نسبت نوع نقشه مدار ان فلزیاب با یکدیگرمتفاوت است و ان دسته از سیستمهای فلزیاب قوی دارای تشخیص اهداف با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X  میباشد زیرا با این نوع فلزیاب میتوان نوع اهداف را تشخیص داده شده و ابعاد انرا نیز تعیین نموده و با وجود این نوع تنظیمات بین اهداف واقعی و غیر واقعی را میتوان تشخیص داد که سیستمهای فلزیاب دیگر که دارای این نوع تنظیمات نمی باشد نمی تواند بین اهداف واقعی از غیر واقعی را تشخیص داد.

البته سیستمهای فلزیاب از نوع VLF یا BFO و ... نیز وجود دارد که دارای تنظیمات تفکیک EDIT میباشد ولی این نوع سیستمها چون از نوع فرکانس القائ یا جذبی نمی باشد توان زیادی در تفکیک هدف در عمق زیاد نمی باشد .

سیستمهای فلزیاب  در نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب پالسی برای افزایش توان کاوش هدف در عمق نیازمند بزرگ تر شدن ابعاد کوئل یا لوپ میباشد و در مرحله ای که اپراتور بخواهد یک هدف کوچک را در عمق بیشتر از اندازه ذکر گردیده در جدول عمق DEPTH SCALE بگیرد میتواند در صورت داشتن تنظیم حساسیت در فلزیاب پالسی این تنظیم را افزایش دهند که این امر در نقطه زنی امکان دارد توان سیستم فلزیاب پالسی را افزایش دهد اما در روش حرکتی این عمل موجب واکنش بیهوده در صحنه کار بر روی عواملی به غیر از هدف نیز میگردد.

در سیستمهای رادار زمینی دستی یاسیستمها فلزیاب  فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی عمل مینماید و دارای تنظیمات سطح وحجم یا ترشهولد THRESHOLD یا TARGETX میباشد اپراتور میتواند ابعاد هدف را درتنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGETX برای اهداف کوچک تعیین نماید ودر این نوع سیستمها فلزیاب نیز تنظیم صحیح ودقیق نسبت به الیاژ و عمق هدف و مواد معدنی ومنابع صحنه کار سیستم فلزیاب را به حد مطلوب برای واکنش متعادل میرساند

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

 

 

 

دانلود مدارفلزیاب که در اینترنت موجود میباشد متعلق به فلزیاب از دسته فلزیاب های مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی میباشد که توان بالای در عملکرد نداشته و فلزیاب در زمانی که طراح مدار  فلزیاب را طراحی مینماید با نوع تکنولوژی که در نقشه مدار فلزیاب بکار میبرد شرایط توان عمق انرا مشخص مینماید و دلیل انکه بین عمق فلزیاب ها تفاوت وجود دارد نوع مدار فلزیاب و تنظیمات ان میباشد.

دانلود مدار فلزیاب پالسی که در اینترنت در دسترس میباشد عملاً و ذاتاً دارای توان بالای در کشف اهداف در عمق زیاد نمی باشد بخصوص اهداف کوچک را نمی تواند در عمق زیاد پیدا نماید و برای همین است بر روی این سیستمهای فلزیاب پالسی از صفحه نمایشگر دیجیتال بهره برده میشود تا شاید جای توان پائین عمق زنی را در نظر خریدار کاهش داده و موجب جلب خریدار برای خرید فلزیاب پالسی گردد و برای همین است که برای تست عمق فلزیاب پالسی کوئل یا لوپ را ثابت نگهداشته و هدف یا فلز را از جلوی کوئل یا لوپ حرکت میدهند زیرا وقتیکه هدف را ثابت قرار داده و با کوئل یا لوپ به سمت هدف با فاصله از مرکز هدف حرکت نمائید دیگر سیستم فلزیاب پالسی نمی تواند همان هدف را در همان عمقی که کوئل یا لوپ ثابت بوده و هدف را از جلو فلزیاب پالسی حرکت میداد بتواند پیدا نماید

هر سیستم فلزیاب یا جستجوگری نسبت به  شرایط تعیین گردیده در ان سیستم فلزیاب میتواند عمق اهداف را نشان دهد.

زمانیکه با سیستم فلزیاب به جستجو یک هدف بزرگ هستید و ان هدف در عمق کم باشد عمق بدست امده در فلزیاب میتواند با اندازه واقعی عمق یکسان نباشد و همین موضوع در رابطه با اهداف با کوچک نیز صدق مینماید که یک هدف کوچک در عمق زیاد قرار بگیرد فاصله عمق بدست امده با عمق واقعی هدف در عمق زیاد یکسان نمی باشد و در هر دو حالت اندازه عمق بدست امده با عمق واقعی که هدف در ان قرار گرفته است یکی نمی باشد و این امر بر روی تمامی سیستمها فلزیاب دنیا صدق مینماید

انچه که در رابطه با عمق هدف بدست میاید میتواند از اولین علامتی باشد که از هدف به سیستم فلزیاب میرسد به این معنا که هدف در عمق دو متری باشد ولی میزان عمق بدست امده یک متری و نیم باشد یا علامت یا علائم هدف در عمق یک متر و نیمی توسط سیستم فلزیاب تشخیص داده شده است یا علائم بالاتر از عمق هدف  واقعی هدف پراکنده گردیده است در هر صورت عمق یابی در هر نوع از سیستمهای فلزیاب دنیا حدودی میباشد زیرا ذات خود فلزیاب نسبی است .
در سیستمهای انتنی با چرخش حرکت انتن عمق هدف را میتوان مشخص نمود
.

در سیستم کوئلی یا لوپی با بدست اوردن دیواره و محلهای تشخیص تغییر صدا یا واکنش تا مرکز هدف یا مرکز فاصله بین اضلاع و زوایا میتوان عمق هدف را تشخیص داد.

در سیستمهای دیجیتال یا تصویری یا صفحه نمایشگر با نمایش عمق بر روی صفحه میتوان میزان عمق را بدست اورد.

بدست امدن عمق در بیشتر مواقع تقریبی میباشد بخصوص برای کاوش اهداف بزرگ یا اهداف در عمق زیاد یا اهداف با قدمت زیاد این اتفاق پیش میاید.

حسن سیستم های فلزیاب انتنی یا فلزیاب انتن دار یا رادار زمینی دستی یا فلزیاب مرکب یا فلزیاب ترکیبی  این است که اپراتور از روشهای گوناگون میتواند فاصله تا مرکز هدف و شرایط هدف را نیز مورد ارزیابی قرار دهد

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز