فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب تفکیکی فلزیابی میباشد که اهداف را بتوانید بنابر اعداد VDI تفکیک نماید و این نوع فلزیاب در بهترین نوع فلزیاب تفکیکی از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی طبق اصول رادار با تفکیک عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE از دسته فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب سنسوری یا فلزیاب لیزری میباشد

فلزیاب تفکیک را بنابراعداد VDI تعیین شده طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE به انجام میرساند در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE هر هدف دارای عدد VDI مربوط به خود میباشد و با تعیین عدد VDI میتوان نوع هدف مورد نظر را تفکیک نمود این تعیین نوع عدد VDI میتواند توان تشخیص سیستم فلزیاب دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را افزایش دهد.

سیستم فلزیاب که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X نمی باشد فلزیاب تفکیکی نمی گویند

فلزیاب تفکیکی  انالیز اهداف را بنابر طبقه همان  هدف تعیین مینماید اهداف از نظر علائم بازتاب شده با یکدیگر متفاوت میباشد و این تفاوت موجب میگردد که سیستم فلزیاب نسبت به همان هدف تعیین گردیده در عدد VDI را تشخیص دهد این موضوع موجب میگردد که سیستم فلزیاب دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X با تعیین عدد VDI و تغییر عدد VDI هدف واقعی را از غیر واقعی میتوان تشخیص داد

سیستم فلزیاب که دارای صدا میباشد به دو دسته فلزیاب ولتاژ القائی و فرکانس القائی تقسیم میگردد

سیستم فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی که به فلزیاب پالسی یا BFO یا VLF و .... نیز نام برده میشود یا این دسته از زیر مجموعه سیستم ولتاژ القائی میباشد زمانیکه این نوع فلزیاب ها با هدف برخورد مینماید صدا ایجاد میگردد این نوع سیستمها توان بالای در کاوش اهداف در عمق زیاد را نداشته و توان تفکیک را نیز بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE نداشته و اگر هم در بعضی سیستمهای VLF یا BFO از تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISCبهره برده میشود به دلیل انکه از زیر مجموعه سیستم ولتاژ القائی میباشد توان تفکیک اهداف تا چند سانت را بیشتر نداشته و نمی تواند در عمق زیاد یک هدف را تفکیک نموده و اگر حساسیت تشخیص در این نوع سیستم فلزیاب برای کاوش هدف در عمق را افزایش دهید در این نوع فلزیاب عدد VDI را که برروی صفحه نمایشگر دیجیتال اشکار میگردد با عدد VDI هدف مورد نظر اپراتور یا کاربر یکسان نمی باشد و سیستم پالسی نیز فقط میتواند تفاوت بین هدف اهنی از غیر اهنی را تشخیص دهد و حتی در بعضی سیستمهای فلزیاب پالسی که تنظیم قرارداده اند که فقط بر روی طلا GOLD واکنش از خود نشان دهد درست است بر روی اهن از خود واکنش نشان نمی دهد ولی زمانیکه بر روی تشخیص طلا GOLD قرا میگیرد بر روی دیگر اهداف غیر اهنی مانند مس COPPER و روی ZINC و بقیه اهداف غیر اهنی مانند طلا GOLD یک واکنش یکسان از خود نشان میدهد و به این تفاوت میگویند و تفکیک نمی باشد.

سیستم فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که میتوان با ان نوع هدف را در اعداد VDI تعیین نموده موجب میگردد که سیستم فلزیاب با دارا بودن تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X اهداف را از یکدیگر تفکیک نماید و این نوع فلزیاب اصولاً دارای تنظیمات دستی و معمولی میباشد و اپراتور یا کاربر میتواند نوع هدف و تغییر بین اعداد VDI را تعیین نماید و برای اینکه این نوع فلزیاب ها فوق پیشرفته میباشد و تفکیک در انها با دقت به انجام میرسد برای اینکه عوامل الکترونیکی دیگر بر روی مدار فلزیاب با این نوع تنظیمات نویز یا اختلال ایجاد ننماید در این نوع فلزیاب از کلید دیجیتال یا صفحه نمایشگر دیجیتال بهره برده نمی شود زیرا کلید دیجیتال و صفحه نمایشگر دیجیتال برای فعال شدن از نیرو و جریان بهره برده و این نیرو جریان هرچند مقدار ان کم است ولی به خاطر اینکه مستقیم به مدار فلزیاب وصل میگردد میتواند بر روی توان تشخیص نوع فلزیاب اثر بگذارد و این اثر توان تشخیص خواص مغناطیسی اهداف توسط پردازشگر سیستم فلزیاب از این دسته را کاهش میدهد البته در بعضی از این نوع سیستم فلزیاب یک صفحه نمایشگر دیجیتال بکار برده میشود ولی این نوع صفحه نمایشگردیجیتال به شکلی طراحی میگردد که بر روی توان تشخیص و تفکیک فلزیاب اثر نامطلوب نگذارد 

صدا در فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که داری تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد وتنظیمات صدا مانند کلید پالس و تن PU/TON و تن اجاست TONE ADJUST را دارد و نوع صدای ان  یک صدای یکسره یا صدای با زمینه میباشد و زمانیکه سیستم فلزیاب با هدف برخورد مینماید تغییر صدا در صدای زمینه ایجاد میگردد و این نوع تغییرصدا نسبت به نوع هدف متفاوت است که در صدای زمینه پدید میاید و این نوع طراحی صدا در مدار این نوع فلزیاب توسط طراحان فوق حرفه ای تعیین گردیده است که این دسته سیستم فلزیاب بتواند هدف را در عمق زیاد با تغییر صدا تشخیص دهد

بعضی سیستمها با تغییر صدا اهداف را از هم مجزا مشخص مینماید و تعدادی با اعداد دیجیتال و لکه رنگ و رنگ و تصاویر نوع اهداف را از همدیگر جدا میسازد.

انالیز یا جدا سازی منابع از یکدیگر میتواند با شرایط هدف و صحنه کار بر روی سیستم فلزیاب اعمال گردد .

جدا سازی در بعضی سیستمها فلزیاب بصورت اهنی و غیر اهنی میباشد.

انالیز یا تفکیک و تشخیص DISCRIMINATION در سیستمهای فلزیاب پیشرفته از طبقات گوناگون جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE بهره میبرد تا اپراتور بتواند شرایط اهداف را متعادل با صحنه کار تنظیم نماید.

عملیات برای تفکیک و تشخیص DISCRIMINATION اهداف به نوع تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC بستگی کامل داشته و سیستمهای که دارای این نوع تنظیمات میباشد توان عملیات انالیز هدف و منابع و مواد معدنی صحنه کار را دارا میباشند.

 

کیت فلزیاب پالسی و نقشه فلزیاب پالسی بسیارزیاد در نوع های گوناگون در اختیار عام موجود میباشد و برای این است که بیشتر سازندگان فلزیاب بخصوص در ایران اقدام به ساخت فلزیاب در انواع گوناگون با شکل ظاهری متفاوت اقدام مینمایند و فلزیاب پالسی دارای ساختار یکسان در انواع گوناگون ان یا ظاهر و شکل های متفاوت میباشد و بعضی مواقع افرادی تغییر بر روی تنظیمات و شکل ترکیب قطعات در کنار یکدیگرفلزیاب پالسی را میدهد تا توان فلزیاب پالسی برای تشخیص اهداف در عمق افزایش یابد یا توان سیستم فلزیاب پالسی برای تشخیص بین تفاوت اهداف اهنی و غیر اهنی بهتر گردد با هرگونه تغییربر روی سیستم فلزیاب پالسی ماهیت فلزیاب پالسی تغییر نمی نماید از انجا که در فلزیاب پالسی از قطعاتی بهره برده نمی شود که بتوان تنظیمات پایه یا BASIC و اختیارات تنظیمات PRO OPTION  قابل کنترل تعیین نمود نمی تواند توان بالای در تفکیک و کاوش اهداف در عمق زیاد را داشته باشد و کلاً در مدار فلزیاب پالسی نمی توان از قطعاتی بهره برده شود که تنظیمات پایه یا BASIC و اختیارات تنظیمات PRO OPTION  قابل کنترل باشد و موجب افزایش توان فلزیاب پالسی گردد

کیت فلزیاب پالسی که در بازار بفروش میرسد یا در شبکه اجتماعی یا اینترنت برای ساخت یا مونتاژ در اختیار عموم قرار میگیرد از نوع ساده ترین نوع فلزیاب پالسی میباشد در هر صورت هیچ کدام از سیستمهای فلزیاب پالسی دارای توان تفکیک بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE نمی باشد و فلزیاب پالسی فقط میتواند تفاوت بین هدف اهنی و غیراهنی را جدا نماید.

فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی یا فلزیاب ترکیبی یا فلزیاب مرکب که از پیشرفته ترین نوع فلزیاب در دنیا میباشد در تنظیمات مربوط به تفکیک  جدول اعداد تفکیک و تشخیص VDI SCALE بنابر انواع مواد معدنی و منابع و الیاژ هدف از دید سیستمها فلزیاب یا یابنده تقسیم میگردد.

این جدول اعداد VDI که جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE بطور طبیعی یا کلی دارای سه ستون اصلی و تعدادی ستون فرعی را دارا میباشد  که با حروف نوع منابع و مواد معدنی به همراه اعداد و اندازه اهداف در شرایط اکثریت نوع مواد معدنی و منابع بیان گردیده است.

روش بکار گیری این جدول برای مشخص نمودن نوع هدف کارائی داشته و کاربرد ان در سیستمهای فلزیاب  دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص DISCRIMINATION میباشد که در اکثر سیستمها فلزیاب با حروف EDIT یا DISC یا VDI DISC مشخص میگردد

 

 

 

 

 

 

 

 

فلزیاب پرقدرت باید بتواند یک هدف طلا را در عمق زیاد تفکیک نماید و فلزیاب پرقدرت دارای قدرت تشخیص اهداف میباشد و تشخیص اهداف بنابر علائم بازتاب شده میباشد اهداف باز تاب شده میتواند از هدف مورد نظر باشد یا از دیگر منابع و مواد معدنی پدید بیاید در هر صورت فلزیاب همه این علائم و جریان و انرژی یا امواج را مورد ارزیابی قرارداده و از بین این علائم ان علامتی که با تنظیمات تعیین شده در فلزیاب یکسان باشد پاسخ به ان میدهد .

علائم که در صحنه کار وجود دارد اگر شرایطی شبیه هدف مورد نظر تعیین شده در تنظیمات سیستم فلزیاب باشد موجب واکنش سیستم فلزیاب با ان محدوده ای میگردد که این علائم از ان محدوده بازتاب میگردد حال اگر این علائم متعلق به هدف اصلی نیز نباشد ولی موجب واکنش سیستم فلزیاب گردد خطا در تشخیص فلزیاب ایجاد مینماید این منابع که علائم شبیه هدف را ایجاد مینماید در رابطه با فلز طلا GOLD بیشتر اتفاق می افتد و خیلی از منابع یا مواد معدنی اگر توده ای در یک نقطه در صحنه کار قرار گرفته و با بقیه مواد معدنی و منابع در ان صحنه کار متفاوت باشد میتواند علائمی مانند طلاGOLD را ایجاد نماید منابعی مانند سیلیس و ارسنیک و انتنی موان و جیوه و اهک یا کلسیم و کربن و ... میتواند علائمی شبیه هدف از نوع طلا GOLD را ایجاد نماید و علائم مربوط به اینگونه مواد معدنی یا منابع خود را به راحتی شبیه به علائم طلا GOLD از دید سیستم فلزیاب نشان میدهد و در صورتیکه تنظیمات سیستم فلزیاب بر روی طلاGOLD تعیین شده باشد و اینگونه منابع در صحنه کار وجود داشته باشد و هدف مورد نظر در ان محدوده وجود نداشته باشد سیستم فلزیاب به اینگونه علائم پاسخ میدهد و خطا در تشخیص فلزیاب ایجاد میگردد در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی رفع این خطا با تغییر در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X قابل تشخیص است که این موضوع را باید اپراتور یا کاربر با تجربه خود در تنظیمات ایجاد نماید تا بتواند بین هدف اصلی و دیگر منابع را تشخیص دهد البته بعضی مواقع در صحنه کار هدف مورد نظر یا طلا GOLD وجود داشته و این نوع منابع که علائم مانند طلا GOLD دارد به همراه یک هدف طلا GOLD همراه هدف در صحنه کار نیز وجود داشته باشد وضعیت بحرانی را پدید اورده و موجب میگردد که این علائم از نقاط متفاوت بازتاب گردیده و در دید سیستم فلزیاب قرار گرفته و بعضی مواقع بایکدیگر همراه گردیده یا تقاطع نموده و این شرایط خطا در سیستم فلزیاب را شکل داده بعضی مواقع این علائم که در صحنه کار از هدف طلا GOLD و دیگر منابع پراکنده میگردد موجب میشود که سیستم فلزیاب این علائم را در نظر نگرفته و به یک نقطه متفاوت از نظر علائم پراکنده از هدف طلا GOLD و این نوع منابع که علائم شبیه هدف میباشد واکنش از خود نشان میدهد که این نقطه میتوانید مابین هدف طلا GOLD و این مواد معدنی یا منابع توده ای در ان محدوده باشد در هر صورت برای تشخیص هدف طلا GOLD در چنین محدوده ای با تغییرتنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X قابل ارزیابی است ولی در این حالت تجربه اپراتور یا کاربر در تشخیص و اکنش سیستم فلزیاب امری مهم است که از تجربه اپراتور یا کاربر در عملکرد با فلزیاب بدست میاید.

مواد معدنی و منابع و اهدافی از نظر ترکیب ساخت به علائم هدف مورد نظر اپراتور نزدیک میباشد که همین موضوع باعث میگردد که سیستم فلزیاب  به منابع و اهداف دیگر نیز واکنش نشان دهد.
همگن یا هم شکل بودن علائم منابع با هدف مورد نظر اپراتور بر روی تشخیص سیستم فلزیاب اثر مستقیم میگذارد که اپراتور با تنظیم صحیح سیستم فلزیاب میتواند این حالت بحرانی را کاهش دهد و در صورتیکه اپراتور نتواند تنظیمات سیستم فلزیاب را در حد مطلوب تعیین نماید توان تشخیص هدف اصلی از دیگر منابع کاهش میابد

فلزیاب پرقدرت میتواند با داشتن نوع تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X توان تشخیص اهداف را از دیگر منابع افزایش دهد و سیستم فلزیاب که دارای اینگونه منابع باشد یک فلزیاب پرقدرت است زیرا با پنهان نمودن هدف در سطح و عمق سیستم فلزیاب دارای این نوع تنظیمات میتواند پیدا نموده و نیاز نیست که عدد VDI در تنظیم تفکیک و تشخیص تغییر داده بلکه اهداف را با یک عدد VDI در تنظیمات تفکیک و تشخیص میتواند تشخیص دهد و این عمل را برای یک هدف با یک اندازه میتواند در سطح و عمق تشخیص دهد و در صورتیکه بخواهید یک نوع هدف را با ابعاد گوناگون پیدا نمائید فقط لازم است که تغییرات در تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را ایجاد نموده و لازم به تغییر تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC نمی باشد

 

 

گنج یاب نقطه زن تصویری را بعضی تبلیغ نموده و به دیگران میگویند که با این فلزیاب تصویری میتوانید گنج را پیدا نمائید و به خریدار ابراز نمی نمایند که سیستم گنج یاب نقطه زن تصویری را که ارائه مینمایند همان فلزیاب تصویری است و اینکه بتوان با این فلزیاب تصویری یا به اصطلاح گنج یاب نقطه زن تصویری بتوان یک هدف از نوع گنج را پیدا نمود یک امر نسبی است و صد در صدی نمیباشد زیرا پیدا نمودن گنج نیازمند تخصص در زمینه باستانشناسی میباشد که اصولاً افرادی که از سیستم فلزیاب بهره میبرند اطلاعات زیادی از عملکرد فلزیاب در زمینه کاوش گنج ندارند.

در مناطقی که در قدیم مردم زندگی نموده یا تغییراتی توسط انسان در ان محدوده پدید امده باشد و مصالح ساختمانی یا ذرات و قطعات لوازم قدیمی انها در سطح و زیر زمین پراکنده گردیده باشد شرایط جدیدی را نسبت به وضعیت عادی لایه های زمین پدید میاورد و این شرایط جدید به راحتی تشخیص سیستم فلزیاب را دچار انحراف مینماید حتی سیستم فلزیاب از نوع تصویری باشد و در این نوع مناطق قرار بگیرد علائم متفاوت را بصورت لکه رنگ اشکار مینماید که شبیه به هدف مورد نظر است یا حالت تشخیص حفره و کانال را بصورت عمومی بر روی تصویر ظاهر مینماید و بعضی از منابع که در طول دوران پوسیده شده یا اثر تغییرات شیمیائی در اطراف اینگونه اهداف پدید امده باشد موجب میگردد سیستم فلزیاب از هرنوع که باشد حتی نوع تصویری ان این منابعی را که دچار تغییرات گردیده بصورت یک هدف خوب نشان دهد وجود تغییر حالت کربنی بعضی منابع و مصالح ساختمانی موجب واکنش سیستم فلزیاب به این نقطه میگردد

در مناطق باستانی ساروج یا مصالح ساختمانی یا عواملی که ایجاد تغییرات در صحنه کار را نموده است یا زباله های باستانی وجود دارد شرایط کربنی نیز پدید میاید که سیستم فلزیاب را از تشخیص هدف اصلی منحرف مینماید و این تغییرات بر روی هر نوع سیستم فلزیاب  دنیا تاثیر گذار است .
مواد معدنی و منابع صحنه کار الوده به سیلیس یا اهک یا کلسیم یا نمک و کربن بر روی تمامی سیستمهای فلزیاب  دنیا اثر تغییراتی در تشخیص علائم ایجاد مینماید .
این بحران ها با تجربیات اپراتور در نوع تعیین تنظیمات قابل رفع میباشد.

 

 

 

 

خرید کیت فلزیاب نمی توان مربوط به یک فلزیاب حرفه ای با تفکیک عدد VDI باشد و فلزیاب دارای مدار به شکل های گوناگون میباشد و بعضی از مدارات فلزیاب را بصورت خرید کیت فلزیاب به حالت مونتاژ شده یا اماده به مونتاژمیباشد این نوع فلزیاب ها اصولاً از دسته فلزیاب ساده میباشد و از نوع مدار طراحی فلزیاب پیشرفته نمی باشد زیرا فلزیاب پیشرفته را بصورت مدار یا کیت فلزیاب در اختیار عموم قرار نمیدهند و بیشتر مدارات فلزیاب که خریداری مینمائید از نوع فلزیاب پالسی میباشد.
فلزیاب های که بیشتر بصورت ساخته نیز خریداری مینمائید دارای یک شکل مدار میباشد و هر سازنده با یک تغییر کوچک بر روی ان تنظیمات را قرارداده یا صفحه نمایشگر دیجیتال یا کوئل و لوپ سنسور بر روی ان قرار میدهند تا یک تفاوت بر روی فلزیاب ایجاد نموده تا به خریدار بگویند که این فلزیاب با فلزیاب دیگر تفاوت دارد تا بتواند فلزیاب مورد نظر خود را بفروش برسانند و زمانیکه این نوع فلزیاب ها را با هم مقایسه مینمائید متوجه میگردید که دارای ترکیب عملیاتی یکسان میباشد بیشتر این فلزیاب ها از نوع پالسی یا ولتاژ القائی یا
VLF یا BFO یا PI یا TR میباشد و توان بالای برای کاوش هدف در عمق زیاد را نمی باشد ولی فروشنده از توان سیستم فلزیاب خود تعریف فراوان مینماید و اگر از این افراد بخواهید که بین دو هدف را با دو واکنش متفاوت در عمق مشخص نماید از این امر سرباز میزنند.

فلزیاب که دارای توان تفکیک باشد باید بتواند یک هدف را در عمق و سطح با یک عدد VDI مشخص تفکیک نماید و این نوع فلزیاب اگر با صدا عمل نماید دارای صدا یکسره یا صدا زمینه میباشد و صدا هر هدف با هدف دیگر تفاوت داشته و اپراتور یا کاربر با تغییر این صدا میتواند نوع هدف ا از یکدیگر در عمق زیاد نیز  تشخیص دهد طراحی و ساخت این نوع فلزیاب دردنیا در اختیار چند شرکت بزرگ معتبر میباشد و بقیه دارای مدارات این نوع فلزیاب نمی باشد و توان طراحی و ساخت انرا ندارند و برای همین است که وقتیکه به بعضی از فروشندگان فلزیاب  مراجعه مینمائید یا سایت و بلاک موضوعات شبکه اجتماعی مربوط به این افراد را مطالعه نمائید بیشتر از سیستم فلزیاب پیشرفته که دارای تفکیک میباشد بدگوئی نموده تا ذهن خریدار را منحرف نموده و سیستم مورد نظر خود را بفروش برسانند و بعضی مواقع به خریدار میگویند فلزیاب فلان شرکت دست ساز است و نمی توان از این عده پرسید منظور از دست ساز چه میباشد ایا دست ساز بودن یک سیستم فلزیاب به توان و قدرت و تفکیک ان فلزیاب بستگی دارد با انکه  اگر به سیستمهای فلزیاب که بعنوان خارجی در ایران بفروش میرسد توجه نمائید دارای توانائی بالای در کاوش اهداف در عمق زیاد نمی باشد و نمی تواند اهداف را در عمق زیاد تفکیک نماید ولی همین عده از فلزیاب مورد نظر خود که میگویند خارجی است تعریف فراوان مینماید بصورتی که خریدار فکر میکند که دیگر هیچ فلزیاب بهتر از این فلزیاب که می بیند وجود ندارد در اصل توان سیستم فلزیاب را باید زمان خرید اموزش دیده و هدف را در سطح و عمق خودتان پیدا نماید و توان تفکیک سیستم فلزیاب را بدست اورید .
خرید کیت فلزیاب برای مونتاژ یا ساخت ان برای اموزش دیدن یا اشنائی با فلزیاب خوب است ولی اگر فلزیاب برای عملیات کاوش حرفه ای میخواهید انواع کیت فلزیاب که در بازار بفروش میرسد دارای مدار فلزیاب حرفه ای نمی باشد