فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 ساخت فلزیاب در شکل های گوناگونی به انجام میرسد ولی ساخت فلزیاب که دارای ترکیب نقشه مدار فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد توان بالای در تشخیص فلزات یا انواع اهداف بخصوص طلا در عمق زیاد را دارد

فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا هر نوع فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا مگنتومتر نمی تواند یک فلزیاب فوق پیشرفته حاصل ترکیب مدار فلزیاب راداری طبق اصول رادار باشد تا توان تفکیک طلا در عمق زیاد را داشته باشد

بعضی اشخاص در فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یک ترکیب فلزیاب انتنی با تنظیمات تفکیک EDIT یا ترشهولد THRESHOLD را قرار داده اند که در اصل ارتباطی با فلزیاب راداری طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE مرتبط با قانون تفکیک نمی باشد و این تنظیمات در فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF ان عملکرد فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک EDIT و ترشهولد THRESHOLD را دارا نمی باشد

 در نتیجه اشتباه نگیرید فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا هر نوع فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا مگنتومترنمی تواند یک فلزیاب راداری یا فلزیاب انتنی باشد

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

 

فلزیاب قوی ان سیستم فلزیاب است که اپراتور یا کاربر بتواند اهداف را در عمق تفکیک نموده و پیدا نماید و این نوع توان فلزیاب در زمان خرید مشخص میگردد که یک هدف را در سطح و عمق پنهان شده و خود شما پیدا نمائید قدرت فلزیاب ها به نسبت نوع نقشه مدار ان فلزیاب با یکدیگرمتفاوت است و ان دسته از سیستمهای فلزیاب قوی دارای تشخیص اهداف با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X  میباشد زیرا با این نوع فلزیاب میتوان نوع اهداف را تشخیص داده شده و ابعاد انرا نیز تعیین نموده و با وجود این نوع تنظیمات بین اهداف واقعی و غیر واقعی را میتوان تشخیص داد که سیستمهای فلزیاب دیگر که دارای این نوع تنظیمات نمی باشد نمی تواند بین اهداف واقعی از غیر واقعی را تشخیص داد.

البته سیستمهای فلزیاب از نوع VLF یا BFO و ... نیز وجود دارد که دارای تنظیمات تفکیک EDIT میباشد ولی این نوع سیستمها چون از نوع فرکانس القائ یا جذبی نمی باشد توان زیادی در تفکیک هدف در عمق زیاد نمی باشد .

سیستمهای فلزیاب  در نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب پالسی برای افزایش توان کاوش هدف در عمق نیازمند بزرگ تر شدن ابعاد کوئل یا لوپ میباشد و در مرحله ای که اپراتور بخواهد یک هدف کوچک را در عمق بیشتر از اندازه ذکر گردیده در جدول عمق DEPTH SCALE بگیرد میتواند در صورت داشتن تنظیم حساسیت در فلزیاب پالسی این تنظیم را افزایش دهند که این امر در نقطه زنی امکان دارد توان سیستم فلزیاب پالسی را افزایش دهد اما در روش حرکتی این عمل موجب واکنش بیهوده در صحنه کار بر روی عواملی به غیر از هدف نیز میگردد.

در سیستمهای رادار زمینی دستی یاسیستمها فلزیاب  فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی عمل مینماید و دارای تنظیمات سطح وحجم یا ترشهولد THRESHOLD یا TARGETX میباشد اپراتور میتواند ابعاد هدف را درتنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGETX برای اهداف کوچک تعیین نماید ودر این نوع سیستمها فلزیاب نیز تنظیم صحیح ودقیق نسبت به الیاژ و عمق هدف و مواد معدنی ومنابع صحنه کار سیستم فلزیاب را به حد مطلوب برای واکنش متعادل میرساند

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

 

 

 

دانلود مدارفلزیاب که در اینترنت موجود میباشد متعلق به فلزیاب از دسته فلزیاب های مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی میباشد که توان بالای در عملکرد نداشته و فلزیاب در زمانی که طراح مدار  فلزیاب را طراحی مینماید با نوع تکنولوژی که در نقشه مدار فلزیاب بکار میبرد شرایط توان عمق انرا مشخص مینماید و دلیل انکه بین عمق فلزیاب ها تفاوت وجود دارد نوع مدار فلزیاب و تنظیمات ان میباشد.

دانلود مدار فلزیاب پالسی که در اینترنت در دسترس میباشد عملاً و ذاتاً دارای توان بالای در کشف اهداف در عمق زیاد نمی باشد بخصوص اهداف کوچک را نمی تواند در عمق زیاد پیدا نماید و برای همین است بر روی این سیستمهای فلزیاب پالسی از صفحه نمایشگر دیجیتال بهره برده میشود تا شاید جای توان پائین عمق زنی را در نظر خریدار کاهش داده و موجب جلب خریدار برای خرید فلزیاب پالسی گردد و برای همین است که برای تست عمق فلزیاب پالسی کوئل یا لوپ را ثابت نگهداشته و هدف یا فلز را از جلوی کوئل یا لوپ حرکت میدهند زیرا وقتیکه هدف را ثابت قرار داده و با کوئل یا لوپ به سمت هدف با فاصله از مرکز هدف حرکت نمائید دیگر سیستم فلزیاب پالسی نمی تواند همان هدف را در همان عمقی که کوئل یا لوپ ثابت بوده و هدف را از جلو فلزیاب پالسی حرکت میداد بتواند پیدا نماید

هر سیستم فلزیاب یا جستجوگری نسبت به  شرایط تعیین گردیده در ان سیستم فلزیاب میتواند عمق اهداف را نشان دهد.

زمانیکه با سیستم فلزیاب به جستجو یک هدف بزرگ هستید و ان هدف در عمق کم باشد عمق بدست امده در فلزیاب میتواند با اندازه واقعی عمق یکسان نباشد و همین موضوع در رابطه با اهداف با کوچک نیز صدق مینماید که یک هدف کوچک در عمق زیاد قرار بگیرد فاصله عمق بدست امده با عمق واقعی هدف در عمق زیاد یکسان نمی باشد و در هر دو حالت اندازه عمق بدست امده با عمق واقعی که هدف در ان قرار گرفته است یکی نمی باشد و این امر بر روی تمامی سیستمها فلزیاب دنیا صدق مینماید

انچه که در رابطه با عمق هدف بدست میاید میتواند از اولین علامتی باشد که از هدف به سیستم فلزیاب میرسد به این معنا که هدف در عمق دو متری باشد ولی میزان عمق بدست امده یک متری و نیم باشد یا علامت یا علائم هدف در عمق یک متر و نیمی توسط سیستم فلزیاب تشخیص داده شده است یا علائم بالاتر از عمق هدف  واقعی هدف پراکنده گردیده است در هر صورت عمق یابی در هر نوع از سیستمهای فلزیاب دنیا حدودی میباشد زیرا ذات خود فلزیاب نسبی است .
در سیستمهای انتنی با چرخش حرکت انتن عمق هدف را میتوان مشخص نمود
.

در سیستم کوئلی یا لوپی با بدست اوردن دیواره و محلهای تشخیص تغییر صدا یا واکنش تا مرکز هدف یا مرکز فاصله بین اضلاع و زوایا میتوان عمق هدف را تشخیص داد.

در سیستمهای دیجیتال یا تصویری یا صفحه نمایشگر با نمایش عمق بر روی صفحه میتوان میزان عمق را بدست اورد.

بدست امدن عمق در بیشتر مواقع تقریبی میباشد بخصوص برای کاوش اهداف بزرگ یا اهداف در عمق زیاد یا اهداف با قدمت زیاد این اتفاق پیش میاید.

حسن سیستم های فلزیاب انتنی یا فلزیاب انتن دار یا رادار زمینی دستی یا فلزیاب مرکب یا فلزیاب ترکیبی  این است که اپراتور از روشهای گوناگون میتواند فاصله تا مرکز هدف و شرایط هدف را نیز مورد ارزیابی قرار دهد

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

مدار فلزیاب قوی بنابر اصول رادار با تفکیک طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE طراحی میگردد و مدار فلزیاب که بنابر اصول رادار ساخته میشود دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد و این نوع سیستمهای فلزیاب که دارای اینگونه تنظیمات میباشد و از نوع فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی میباشد و عمدتاً بصورت فلزیاب ترکیبی میباشد که فلزیاب انتنی با فلزیاب صدادار یکسره یا فلزیاب انتنی با فلزیاب تصویری در یک سیستم فلزیاب میباشد  میتواند اهداف را در عمق زیاد کاوش نماید و نشان توان عمق این نوع فلزیاب ها این است که در زمان تمرین به خریدار اموزش داده شده و هدف را در سطح و عمق پنهان نموده و خریدار خود باید پیدا نماید
عمق هر سیستم فلزیاب یا کاوشگر به نحوه میزان جریان و انرژی وامواج و فرکانس ان سیستم فلزیاب بستگی دارد
.

سیستمهای فلزیاب که دارای علائم با سطح پائین یا مولتی فرکانس میباشند توان و حساسیت بیشتری را دارا هستند.

سیستمهای فلزیاب یا جستجوگری که از منابع علمی و اصولی  رادار زمینی دستی در طراحی مدار انها بهره برده میشود قابلیت اطمینان بیشتری را برای کاوش هدف در عمق زیاد ایجاد مینماید.

در سیستمهای فلزیاب پالسی اندازه هدف و بزرگ بودن اندازه هدف و اندازه کوئل یا لوپ در مشخص نمودن عمق نهائی فلزیاب پالسی اثر دارد.
در سیستمهای فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که
دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد توان عمق را با قراردادن یک هدف کوچک در حد عمق یک تا دو متر قرار داده و تنظیم سطح و حجم و ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را بر روی اهداف کوچک میتوانید پیدا نمائید و این نوع تنظیم میتواند توان عمق نهائی این نوع سیستمهای فلزیاب را مشخص نمایدالبته باید توجه نمائید که تنظیم تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC را متناسب به نوع هدف از روی جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE تعیین نموده تا دقت در تشخیص هدف مورد نظر افزایش یابد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدار فلزیاب PI یا فلزیاب پالسی از روی عملکرد ولتاژ در سرجستجوگر یا کویل یا لوپ یا سنسورواکنش نشان میدهد و مدار فلزیاب PI فقط میتواند نوع اهنی و غیر اهنی بودن هدف را تشخیص دهد و نمی تواند نوع هدف را بین فلزات غیر اهنی مانند طلا و نقره را تفکیک نماید و واکنش ان بین فلز از نوع طلا با فلز نقره یکسان میباشد البته در این نوع سیستم فلزیاب PI یا فلزیاب پالسی یک نوع مدار وجود دارد که زمانیکه بر روی فلز غیر اهنی قرار میدهید فلزیاب پالسی  بر روی فلز غیر اهنی پاسخ میدهد و بر روی فلز اهنی پاسخ نمی دهد ولی در این نوع فلزیاب پالسی نیز فلزی طلا و نقره را نشان دهید تشخیص یا واکنش ان یکسان است و برای اینکه این مشکل به دید خریدار نیاید  سازندگان فلزیاب پالسی یک صفحه نمایشگر دیجیتال بر روی سیستم فلزیاب پالسی نصب مینماید که با عدد یا پاراگراف نوع هدف را مشخص نماید که این اعداد یا پاراگراف تا عمق زیادی نمی تواند از خود واکنش نشان دهدزیرا توان عمق یابی خود سیستم فلزیاب PI یا فلزیاب پالسی پائین است.

سیستمهای فلزیاب فرکانس القائی یا جذبی دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد میتواند اهداف را از یکیدیگر تفکیک نموده و بنابر نوع مدار فلزیاب فرکانس القائی یا جذبی توان عمق گیری بالای داشته و اپراتور یا کاربر میتواند ابعاد هدف را نیز در سیستم فلزیاب تعیین نماید تا توان تشخیص اهداف در عمق زیاد افزایش یابد در صورتی که سیستم فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی دارای صدا یکسره یا زمینه باشد زمانیکه بر روی هدف قرار میگیرد در صدای پس زمینه یک تغییر ایجاد میگردد که این تغییر نسبت نوع هدف نیز با یکدیگر متفاوت میباشد و این نوع صدا بر روی سیستم فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی طراحی میگردد تا توان سیستم فلزیاب برای کاوش اهداف در عمق زیاد افزایش یابد و صدا در این نوع فلزیاب ها نیز دارای تنظیمات پالس و تن PU/TON و تن اجاست TONE ADJUST میباشد که به اپراتور یا کاربر این اجازه را میدهد که نوع صدا را نیز تعیین نموده تا نسبت به شنوائی خود راحت تر بتواند تغییر صدا را تشخیص دهد .

سیستمهای رادار زمینی دستی یا انتنی یا انتن دار که مرکب با سیستم کوئلی یا لوپی و سنسوردارو مدار حرارتی یا دوربین حرارتی میباشد توان تشخیص هدف تا عمق بسیار زیاد را دارد

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز