فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب اثر دما هدف یا طلا را میتواند براحتی تشخیص دهد به شرط انکه ان فلزیاب از نوع فلزیاب مادون قرمز با مدار فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی باشد و فلزیاب های پیشرفته میتواند اثر دما را از تشعشات الکترو مغناطیس طلا تشخیص داده و تفکیک نماید البته در صورتی که دارای تفکیک با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE باشد و البته  اثر دما در رابطه با کار فلزیاب نیز مطرح میباشد که در اینجا بیان شده است

فلزیاب در اثر تغییر دما میتواند واکنش مجزا از خود نشان دهد این اثر دما میتواند از دما موجود در هوا باشد که باعث تغییرحرکت علائم مربوط به هدف و دیگر منابع میگردد حرارت یا دما بالا هوا باعث میگردد که علائم با سرعت بالاتر نسبت به حالت عادی بازتاب گردد و حرارت یا دما پائین هوا باعث میگردد علائم با سرعت پائیت یا زمان بیشتر نسبت به حالت عادی بازتاب گردد هوا در حالت عادی بین 25درجه تا 30 درجه بالای صفر میباشد

البته دما یا حرارت موجود در صحنه کار یا زمین نیز موجب واکنش سیستم فلزیاب میگردد اگر نقطه ای در محدوده صحنه کاردارای دمای بالاتر از دیگر نقاط در ان محدوده باشد موجب واکنش سیستم فلزیاب به ان نقطه یا محدوده میگردد که این امر بیشتر توسط سیستمهای فلزیاب دارای سنسور مادون قرمز یا التراسونیک یا سنسور حرارتی یا سنسور نوری قابل تشخیص است که بتواند ان را ارزیابی نمود و لی حرارت بر روی دیگر سیستمها فلزیاب نیز ایجاد واکنش مینماید بعضی مواقع دما بالا بر روی سطح صحنه کارمیتواند از هدف مورد نظر باشد و گاهی از نوع سنگ یا مواد معدنی که در ان محدوده قرار گرفته است و جنسیت نوع مواد معدنی و منابع که ایجاد گرما مینماید متفاوت با بقیه مواد معدنی و منابع اطراف خود میباشد که این وضعیت متفاوت این حرارت یا تغییر دما را در سطح صحنه کار در یک نقطه مشخص ایجاد مینماید در سیستمهای فلزیاب پیشرفته که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد میتوان با تغییر این تنظیمات تفاوت بین حرارت متعلق به یک هدف از دیگر منابع را تشخیص داد.

سرما وگرما هوا بطور ذاتی بر روی همه سیستمهای فلزیاب دنیا اثر نامطلوب میگذارد و این مربوط به یک سیستم فلزیاب یا یک شرکت و محصول نمی باشد این از ذات درونی جریان و انرژی و امواج و فرکانس میباشد.

پس این بحثی نیز که بعنوان ایراد بر روی سیستمهای فلزیاب بعضی شرکت ها در این سایت ها و بلاگ ها مطرح گردیده است فاقد پایه علمی و فنی میباشد و میتوان گفت از بیسوادی علمی اشخاصی میباشد که این موارد رابعنوان اشکال در سایت ها و بلاگ ها بیان مینمایند و شاید هم غرض ورزی است که از پایه ضعف شخصیتی فرد ابراز کننده میباشد.

 

 

 

 

انواع فلزیاب ایرانی در شکل های گوناگون وجود دارد که انواع فلزیاب ایرانی یا بیشتر فلزیاب های ایرانی از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا مگنت یا یون یاب یا تسلا یا مگنتومترمیباشد که عمده انها را بعنوان فلزیاب خارجی به خریدار فلزیاب معرفی مینمایند

فلزیاب در نوع گوناگون وجود دارد ولی شرکت های تولید کننده معتبر داخلی که فلزیاب از نوع فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X طراحی و تولید مینمایند دارای تکنولوژی بالای در زمینه فلزیاب میباشند که حتی شرکت های بزرگ دنیا نیز دارای این تکنولوژی نبوده و به ان دست نیافته اند و اثبات این قضیه ساده است زیرا این تولید کنندگان معتبر داخلی در زمان خرید به خریدار اموزش داده و هدف نمونه را در سطح و عمق قرار داده تا خود اپراتور یا کاربر یا خریدار بتواند هدف نمونه را در سطح یا عمق زیاد پیدا نموده و تفکیک نماید و با انجام این عمل توسط سیستم فلزیاب قدرت عملکرد ان مشخص شده است و نمی توانید هیچ فلزیاب ساخت خارج یا داخل ایران را پیدا نمائید که چنین توانائی را برای تفکیک اهداف کوچک در عمق زیاد را داشته باشد

فلزیاب ساخت خارج یا فلزیاب ایرانی که بعنوان فلزیاب خارجی ارائه میگردد هرچقدر دارای ظاهر زیبا و شکیل باشد نمی تواند دارای توان تفکیک و تشخیص اهداف در عمق زیاد بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE باشد و در ساخت سیستم فلزیاب سازنده گان سعی مینمایند فلزیاب با ظاهر زیبا ارائه نمایند تا خریدار جذب خرید گردد ولی اصل فلزیاب عملکرد ان فلزیاب است ظاهر زیبا یا شکیل ان نشانه توان سیستم فلزیاب نمی باشد اصولاً سازندگان فلزیاب سعی مینمایند فلزیاب های را ساخته که ساخت انها راحت باشد و زمان و هزینه قطعات بالا به همراه نداشته باشد برای همین اقدام به ساخت فلزیاب از نوع ولتاژ القائی یا فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO مینمایند زیرا هم ساخت انها راحت است و هم در زمان عملکرد اهداف را در سطح یا عمق کم براحتی تشخیص میدهد و میتوانند با همین عمل توجه خریدار را جلب نمایند ولی اهداف را در عمق زیاد قرار نداده تا خود خریدار یا اپراتور پیدا نماید و اگر هم تست یا ازمایش نمایند ساده ترین روش را انتخاب نموده و کوئل یا لوپ یا سنسور فلزیاب را ثابت نگهداشته و هدف نمونه را از جلو سیستم فلزیاب عبور میدهند که این روش نشانه توان تشخیص و تفکیک اهداف در عمق زیاد نمی باشد و اگر با همین نوع تنظیم هدف نمونه را ثابت نگهداشته و کوئل یا لوپ یا سنسور را از فاصله کمی دورتربه سمت هدف حرکت داده شود سیستم فلزیاب از این نوع دچار اختلال یا بی ثباتی گردیده و واکنش یا صدا یا تصویر یا عدد VDI بیخودی از خود نشان میدهد

طراحی و ساخت فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد عملی بسیار فنی و علمی میباشد و هر سازنده یا تولید کننده در دنیا دارای تکنولوژی ساخت این نوع فلزیاب نمی باشد ولی دانشمندان ایرانی به این تکنولوژی دست یافته و انرا طراحی و تولید نموده و به بازار دنیا و ایران ارائه نموده اند

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

فلزیاب دیجیتال باید دارای قطعات دیجیتال در مدار خود باشد تا فلزیاب دیجیتال قلمداد گردد و فلزیاب که دارای صفحه نمایشگر دیجیتال نباشد بیانگر این نیست که مدار ان فلزیاب دیجیتال نمی باشد زیرا مدار فلزیاب که دارای قطعات دیجیتال باشد فلزیاب دیجیتال نامیده میشود و اینکه یک فلزیاب دارای عقربه باشد یا دارای صفحه دیجیتال نباشد مبین این نیست که مدار فلزیاب دارای قطعات دیجیتال نمی باشد فلزیاب انتنی یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب صدا یکسره یا فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی همگی دارای مدار با قطعات دیجیتال میباشد بخصوص ان دسته سیستم فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهواد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد یا تنظیمات پایه BASIC یا تنظیمات اختیاری PRO OPTION را دارا باشد.
فلزیاب که دارای صفحه نمایشگر دیجیتال میباشد بیانگر این نمی باشد که حتماً مدار ان فلزیاب از قطعات دیجیتال بهره ببرد یا اینکه بر روی یک فلزیاب صفحه نمایشگر یا صفحه دیجیتال نصب گردد  توان تشخیص سیستم را افزایش دهد بلکه قدرت تفکیک مدار سیستم فلزیاب یا یابنده است که تعیین کننده قدرت سیستم فلزیاب در تفکیک طلا در عمق زیاد میباشد و این قدرت واکنش بعد از تشخیص طلا یا هدف توسط مدار سیستم فلزیاب به صفحه نمایشگر یا دیجیتال یا تصویری منتقل میگردد و صفحه نمایشگر یا دیجیتال یا تصویر برای تعیین نوع تغییرو واکنش مدار اصلی میباشد.

در سیستمهای فلزیاب  تصویری توان بالاتری وجود دارد زیرا طراحان اولیه برنامه تصویری را براین منبع قرارداده اند که بتواند هر نوع یا کوچکترین تغییر اطراف خود و زیر زمین را مشخص نماید البته در صورتی که ان فلزیاب تصویری از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی باشد زیرا فلزیاب تصویری طبق اصول رادار تصویری بنابر تشخیص فرکانس فلزات طراحی شده است

سیستمهای فلزیاب تصویری در عملیات حرفه ای نسبت به هر نوع فعالیت قابلیت بهره برداری را دارد.

سیستمهای که دارای صفحه دیجیتال برای تشخیص هدف بر روی صفحه دیجیتال میباشند عمدتاً توان تفاوت بین هدف اهنی با غیر اهنی را داشته و بیشتر انها همین عمل را نیز در عمق زیاد برای یک هدف کوچک به انجام نمی رساند و عمده این سیستمها فلزیاب از نوع فلزیاب ولتاژالقائی یا فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب مغناطیسی فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی  یا مگنت یا یون یاب یا تسلا یا مگنتومتریا سیگنال ژنراتورمیباشد و بنابر جدول عمومی و بین المللی تفکیک و تشخیص VDI SCALE عمل نمی نماید و اگر هم بنابر این جدول عمل نماید باز هم توان بالای در تفکیک در عمق بنابر این جدول ندارد و مزیت سیستمهای فلزیاب که دارای مداری از این نوع جدول VDI SCALE میباشد این است که هر هدف را اپراتور یا کاربر میتواند به نسبت همان هدف بر روی سیستم فلزیاب تعیین نماید.

سیستمهای فلزیاب که از نوع فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی میباشد و دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد توان بالای در تفکیک و پیدا نمودن اهداف بخصوص طلا در عمق زیاد را دارند و این نوع سیستمها فلزیاب در نوع انتنی یا صدا یکسره با صدای زمینه و تصویری از نوع لکه سه رنگ معمولی و تفکیک رنگ COL PRO بهره میبرند

 

 

انواع فلزیاب تصویری در چندین مدل متفاوت در بازارفلزیاب میباشد و اصل عملکرد فلزیاب تصویری بستگی به نوع مدار نقشه فلزیاب تصویری داشته که توسط طراح ان نوع فلزیاب تصویری طراحی میگردد

انواع فلزیاب تصویری را برای ان در دنیا طراحی نموده که بتواند هر نوع تغییر در اطراف و زیر زمین را مشخص نماید .

نرم افزار برنامه تصویری میتواند در نوع های گوناگون باشد که این برنامه ها از نظر پایه و اساس یا سورس به هم نزدیک میباشد و فقط بعضی طراحان ظاهر و بعضی

تنظیمات ان را تغییر میدهند و فقط برنامه تفکیک رنگ یا COL PRO که در انحصار تریشورز است از نظر ساختار و تشخیص با بقیه برنامه های نرم افزار تصویری

متفاوت است و دراین برنامه تفکیک رنگ از جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE و اعداد VDI برای مشخص شدن نوع لکه رنگ مربوط به هدف بهره برده میشود

تشخیص در فلزیاب تصویری از روی لکه رنگ اشکار گردیده در فلزیاب تصویری از روی توانائی اپراتور یا کاربر در تشخیص نوع لکه رنگ اشکار گردیده میباشد

فلزیاب تصویری از پیشرفته ترین نوع فلزیاب در دنیا میباشد و سیستم فلزیاب تصویری اینکه ساخت دست باشد یا کارخانه ای تفاوتی ندارد اصل عملکرد سیستم فلزیاب

میباشد بیشتر سیستمها پیشرفته فلزیاب که دارای دقت بالای میباشد توسط شرکت های معتبر فلزیاب بصورت دستی  در کارخانه  ساخته و مونتاژمیشود زیرا در ساخت فلزیاب

دستی دقت بالاتری بکاربرده میشود تا کیفیت بهتری داشته باشد البته این موضوع شامل شرکت های معتبر میگردد زیرا ان دسته که فاقد اعتبار میباشند و سیستم  فلزیاب انها

توانائی بالای ندارد اقدام به استفاده از فلزیاب به عنوان خارجی نموده و ادعا مینمایند که سیستم فلزیاب ساخت انها دست ساز نمی باشد که عملکرد فلزیاب مهم است نه اینکه دست ساز است یا بصورت غیر دست ساز میباشد

سیستهای فلزیاب یا یابنده در هر شرایطی ساخته شود اهمیت ندارد بلکه عملکرد ان سیستم فلزیاب مطرح است.

بعضی اشخاص یا افراد برای ارائه محصولات خاص خود یا بد نام نمودن محصولات دیگر شرکت ها یا کشورها اقدام به مطرح نمودن ساخت فلزیاب بصورت کارخانه ای یا

دستی مینمایند که اصل ان به شکل تولید انبوه یا ازمایشکاهی میباشد که در هر دو نوع روش ساخت موضوع مهم و مطرح عملکرد صحیح سیستم فلزیاب میباشد چه بسا

بسیار محصولات با تکنولوژی و فن اوری بالا که بصورت محدود و دست ساز ساخت میشود . از نوع فلزیاب پیشرفته در دنیا میباشد و باید دارای دقت بالا باشد
در مجموع هر نوع فلزیاب یا یابنده و به هر شکلی که ساخته شود باید عملکرد و توان تفکیک و تشخیص
EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد

THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X در ان سیستم فلزیاب  محل یا مسیر یا محدوده یک هدف نمونه را مشخص نماید .

البته مهارت و تجربه اپراتور برای کاوش یک هدف فرضی نیز موضوعی قابل تامل است

عده ای که توانائی ساخت سیستم فلزیاب تصویری را نداشته و نمی توانند با این نوع تکنولوژی دست یابند شروع به ابراز مطالبی مینمایند که سیستم تصویری کیفیت نداشته

یا الکی است یا توانائی تشخیص را ندارد این مطلب پیش میاید که تمامی عملیات حرفه ای در دنیا با سیستم فلزیاب تصویری و فلزیاب انتنی به انجام میرسد 

عده ای نیز که سیستم فلزیاب تصویری داشته و اموزش درست ندیده یا تمرین ننموده یا راهنمای سیستم فلزیاب تصویری را مطالعه ننموده اند یا نمی توانند نوع لکه رنگ را

تشخیص دهند در رابطه با عملکرد سیستم فلزیاب تصویری مینمایند اصل تجربه و مهارت اپراتور یا کاربر است که توان سیستم فلزیاب را مشخص مینماید و ان گروهی که

سیستم فلزیاب تصویری نداشته ولی با افرادی  که با عملکرد سیستم فلزیاب تصویری اشنائی ومهارت نداشته کار نموده اند نیز توان سیستم فلزیاب تصویری را نمی دانند

توان سیستم تصویری را کم میدانند البته فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب ترکیبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم

ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد توانائی بالای داشته به شرط انکه اپراتور یا کاربر نیز مهارت کامل در تشخیص و عملکرد با فلزیاب را داشته باشد
در مجموع تمامی محصولات دست ساز مانند اتومبیل دست ساز مانند لامبورگینی یا مازاراتی که با دست ساخته شده و دارای دقت و کیفیت بالاتری است نسبت به اتومبیل که با ربات ساخته میشود

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 


  

 

 

 

فلزیاب انتنی در اصل یک فلزیاب با مدار راداری طبق اصول رادار میباشد و فلزیاب انتنی باید یک فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی باشد و فلزیاب انتنی نمی تواند از دسته فلزیاب ها از نوع مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF و فلزیاب تی ار TR و .... از نوع فلزیاب ولتاژ القایی باشد

سیستمهای فلزیاب انتنی یا فلزیاب انتن دار که بعضی انرا LRL یا مینامند از اصول رادار و رادار زمینی دستی پیروی نموده و از پیشرفته ترین و اولین سیستمهای فلزیاب فوق پیشرفته دنیا میباشد و مادر سیستمهای فلزیاب دنیا درکاوش اهداف میباشد.

سیستمهای فلزیاب انتنی یا انتن دار بنابر ساختار رادار زمینی دستی عمل نموده و میتوانند اهداف را از فاصله دور ردیابی یا شعاع زنی نمایند.

این سیستمهای فلزیاب انتنی یا فلزیاب راداری در کشورهای پیشرفته پرطرفدار و پرفروش میباشد و قیمت انها نسبت به سیستمهای فلزیاب دیگر از نوع کوئلی یا لوپی گران تر میباشد.

اطلاع رسانی سیستمها فلزیاب انتنی در دنیا محدود است زیرا تولید کنندگان انها اطلاعات ساخته و نقشه مدار فلزیاب انتنی فوق پیشرفته که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد در اختیار عموم قرار نمیگیرد و ساخت فلزیاب انتنی یا فلزیاب رادرای فوق پیشرفته انحصاری میباشد و دلیل انکه سیستم انتنی پیشرفته را هرکسی در دنیا نمی تواند بسازد شرایط تخصصی ان است و عده ای که این نوع سیستم را نمی توانند بسازند بر علیه سیستم فلزیاب انتنی بدگوئی فراوان نموده و عده ای برای اینکه بخواهند عملکرد این نوع فلزیاب را زیر سئوال ببرند اقدام به روش ساخت فلزیاب انتنی یا فلزیاب رادرای را در شبکه اجتماعی یا اینترنت قرار داده تا دیگران انرا بسازند از انجا که این نوع سیستم انتنی که ساخت ان توسط این عده در اینترنت یا شبکه اجتماعی در اختیار عمومی قرار میگیرد با اصول ساخت فلزیاب انتنی فوق پیشرفته یکسان نمی باشد و اطلاعات ذکر گردیده برای عموم اشتباه و ناقص است بعد از ساخت این نوع فلزیاب توسط افراد عادی متوجه میشوند که سیستم فلزیاب انتنی ساخته شده از روی این اطلاعات عمومی عمل نمی نمایند و این عده از این طریق میخواهند اذهان عمومی را نسبت به فلزیاب انتنی فوق پیشرفته که مدارات ان و شکل ساخت و طراحی ان در اختیار عموم نمی باشد بد گمان نماید تا بتوانند سیستم فلزیاب خود را که توانائی بالای ندارد به جای فلزیاب انتنی فوق پیشرفته که دارای مدار فلزیاب با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET Xمیباشد بفروش برسانند

بخاطر کارکرد خوب  سیستمهای فلزیاب انتنی یا فلزیاب انتن دار یا رادار زمینی دستی و جواب دهی انها  تبلیغات برای توان تشخیص  سیستمها فلزیاب انتنی زیاد الزام اور نمی باشد و هر خریدار در زمان خرید اموزش دیده و یک هدف پنهان شده در سطح و عمق را تفکیک و پیدا نموده  به توان بالای سیستم فلزیاب فوق پیشرفته که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد پی خواهد برد عملیات حرفه ای در دنیا با فلزیاب انتنی با دارا بودن این مشخصات به انجام میرسد .

سیستمهای فلزیاب انتن دار یا فلزیاب انتنی یا رادار زمینی دستی از وسائل مورد نظر ارتش های دنیا بخصوص ارتش امریکا میباشد و در این دهه در عراق و افغانستان از این نوع سیستمها فلزیاب توسط ارتش امریکا بسیار بهره برده شده است.

جدیدترین فلزیاب فوق پیشرفته دنیا فلزیاب ترکیبی میباشد  که یک فلزیاب انتنی فوق پیشرفته در کنار یک سیستم تصویری در یک سیستم فلزیاب میباشد و هر شخص یا شرکتی توان طراحی و ساخت اینگونه فلزیاب پیشرفته ترکیبی را نداشته و ساخت فلزیاب ترکیبی که فلزاب انتنی و فلزیاب تصویری در یک سیستم فلزیاب میباشد و دارای تنظیمات ذکر گردیده میباشد میتواند اهداف را به راحتی از یکدیگر تفکیک نموده و بن هدف واقعی از غیر واقعی را مشخص مینماید