فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

گنج یاب ماهواره ای یا فلزیاب ماهواره ای به صورتی که در ایران رواج داده شده یا برای افراد بیان میگردد وجود ندارد و اینکه در ایران بعنوان گنج یاب یا فلزیاب ماهواره ای بکاربرده میشود دروغ محض است

عده ای فلزیاب ماهواره ای را میفروشند و گروهی فلزیاب ماهواره ای را اجاره میدهند اگر این اشخاص به چنین اطلاعات و امکانات و تجهیزاتی مجهز هستند چرا خودشان با ان گنج را از طریق ماهواره پیدا نمی نمایند زیرا با وجود اینگونه تجهیزات حتماً درهر منطقه ای را بخواهد میتوانند گنج را پیدا نمایند و دیگر لازم نیست سیستم فلزیاب ماهواره ای یا گنج یاب ماهواره ای را اجاره دهند یا بفروشند خودشان از این طریق میتوانند به به ثروت دست یابند و دیگر از راه اجاره یا فروش فلزیاب ماهواره ای یا گنج یاب ماهواره ای کسب درامد نمایند

اگر گنج یاب ماهواره ای یا فلزیاب ماهواره ای به این شکل که در ایران بیان میگردد و در اختیار دیگران قرار میگیرد وجود خارجی داشت سازمان باستانشناسی یا سازما ن میراث فرهنگی کل کشور را اسکن نموده و محدوده اثارباستانی و گنج کل کشور را مشخص نموده و به ثبت رسانده و در انها اقدام به حفاری نموده و گنج و اثارباستانی موجود در کشور را پیدا مینمود یا از انها محافظ مینمود تا دیگری به این منابع باستانی دسترسی نداشته باشد در نتیجه بخاطر اینکه فلزیاب ماهواره ای و گنج یاب ماهواره ای به این سبک که در ایران بیان مینمایند وجود خارجی ندارد و چنین اقدامی در دنیا به انجام نمی رسد البته ماهواره های زمین شناسی وجود دارد که بعضی مواقع به کمک باستانشناسی میاید ولی عملکرد انها ربطی به کاوش گنج به این شکل که در ایران ابراز مینمایند قابل دسترس عموم نمی باشد و این نوع ماهواره ها بصورت نظامی در اختیار ارتش امریکا میباشد و با افراد شخصی ارتباطی ندارد و در اختیار هیچ فردی بصورت شخصی قرار نمیگیرد

 

 

 


 

انجمن تخصصی فلزیاب در صورتی میتواند انجمن تخصصی فلزیاب باشد که ان انجمن دارای ثبت قانونی با توجه به موسسین دانشمند در زمینه الکترونیک رادار باشند که هیچ انجمن تخصصی فلزیاب در ایران به ثبت قانونی طبق قانون ثبت انجمن ها در ایران به ثبت نرسیده است که مراجع ذیصلاح انرا تایید نمایند

فلزیاب را هر شخصی از دیدگاه خود مورد بررسی قرار میدهد و این برای این است که بازار فلزیاب که حالت عمومی در ایران گرفته است یک بازار جدید است و با وجود شبکه اجتماعی و اینترنت هر فردی میتواند یک سایت یا بلاگ یا کانال یا صفحه اینترنتی باز نموده و از خود نظر دهد که پایه علمی و فنی مطابقت با واقعیت ندارد و در این نظریات عده ای پا فراتر گذاشته وبرای خود شبکه انجمن تخصصی فلزیاب یا با عناوین متفاوت باز نموده و فعالیت اینترنتی نموده و سعی مینمایند نظریات بی پایه و اساس خود را به خورد دیگران بدهند و بازار تشخیص را برای خریدار فلزیاب منحرف نموده و خریدار فلزیاب را گمراه نمایند و در کنار این رفتار خود اقدام به سود جوی نمایند.

اگر انجمن یا یک فعالیت قانونی بخواهد به انجام برسد و اطلاعات علمی را در اختیار عموم قراردهد باید مراجع ذیصلاح علمی ان انجمن یا سایت و بلاگ و شبکه اجتماعی را تائید نماید که تمامی این سایت ها یا بلاگ ها و شبکه های اجتماعی که در زمینه فلزیاب نظریه پردازی مینمایند مورد تائید هیچکدام از مراجع علمی دنیا نمی باشد و این عده که نظریه از خود تراوش مینمایند فقط میخواهند منافع خود را کسب نمایند

گروهی سایت یا بلاگ یا شبکه اجتماعی اینترنتی باز نموده و بصورت بیطرف برعلیه دیگران مطالبی را ذکر مینمایند و دیگران را تخریب نموده و اگر به متن مطالب درج گردیده در این سایت ها یا بلاگها یا شبکه اجتماعی اینترنتی دقت نمائید متوجه میشوید که از یک سیستم فلزیاب خاص یا شرکت خاص تعریف نموده و در بیانات خود ابراز مینمایند که ما منافعی در این موضوع نداریم باانکه دروغ میگویند زیرا  درسایت یا بلاگ یا شبکه اجتماعی دیگر همان سیستم فلزیابی را که  بصورت بیطرف از ان تعریف مینمایند بفروش میرسانند و از این طریق کسب درامد نموده و به نظر خودشان زرنگ هم هستند

این سایت ها و انجمن های تقلبی که میخواهند مشاوره بدهند در اصل میخواهند  سیستمهای فلزیاب  خود را به صورت غیرمستقیم و با جلب اعتماد خریدار بفروش برسانند.

در رابطه با این موضوع که بعضی اشخاص در سایت ها و بلاگ ها خود را انجمن معرفی مینمایند این یک لقب ساختگی است زیرا هر انجمن یا سازمانی باید دارای ثبت علمی و فنی داخلی و بین المللی در همان زمینه ای باشد که در رابطه با ان موضوع بیانات علمی و فنی را بیان مینمایند.

در صورتیکه خود را بدون تصدیق مراجع علمی دنیا و داخلی و ثبت بعنوان انجمن در زمینه مورد بحث معرفی نماید عملی برای گول زدن دیگران و جلب توجه اشخاص به مطالب دروغ این دسته میباشد تا توجه دیگران را جلب نماید و اطمینان ایجاد نمایند و بتوانند دروغ های خود را به خورد خلق خداوند بدهند و از این طریق سیستم فلزیاب مورد نظر خود را از طریق سایت ها یا بلاگ های دیگر بفروش برسانند و جای شک و شبهه برای خریدار باقی نماند و خریدار بگوید در چند سایت یا بلاگ یا شبکه اجتماعی از ان سیستم فلزیاب تعریف گردیده است در زمان خرید به شکل ظاهر یا مطالب پخش گردیده در جامعه فروش فلزیاب توجه نکنید بلکه دقت نمائید که ان سیستم فلزیاب دارای چه نوع تنظیماتی است و هدف را در چه عمق تفکیک مینماید و تنها راه مشخص شدن توان فلزیاب این است که در زمان خرید اموزش دیده و هدف پنهان شده را خودتان بعنوان خریدار در سطح و عمق تفکیک و پیدا نمائید

در نتیجه هر مطلب یا موضوعی را که در سایت یا بلاگ ها یا شبکه اجتماعی یا اینترنت برخورد نموده و مطالعه مینمائید حتماً پایه علمی نداشته و عده ای فقط شایعه و مطالب کذب و دروغ را در زمینه فلزیاب رواج میدهند تا از کنار ان بهره ببرند

 

 

 

تفکیک فلزیاب در بهترین شرایط مربوط به تفکیک طلا با عدد VDI در نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی میباشد و تفکیک فلزیاب دارای تفکیک اهداف را بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE با  تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC به چند دسته بنابر طبقات فلزات تفکیک مینماید .

در فلزیاب تفکیکی اعداد VDI مربوط به هر هدف را بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میتوان تعیین نمود.

فلزیاب تفکیک دار با داشتن تنظیمات بنابر جدول  تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC این اجازه را به اپراتور یا کاربر میدهد که بتواند بین هدف اصلی با دیگر منابع را از یکدیگر تفکیک نماید.

تقسیم بندی کلی تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC بنابر نوع هدف و طبقه ان مشخص و تفکیک مینماید .

اعداد پائین دست جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE  را به همراه تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X برای اعداد پائین یا اهداف کوچک در نظر گرفته .

اعداد بالا دست تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC را به همراه تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X برای اعداد بالا یا اهداف بزرگ در نظر گرفته 

تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X مربوط به سیستمهای فلزیاب پیشرفته و فلزیاب فوق پیشرفته میباشد و این تنظیمات توان تشخیص یک هدف واقعی را از دیگر منابع یا اهداف مزاحم یا ذرات جدا و تفکیک نماید. 

 

فلزیاب واقعی باید بتواند اهداف را مجزا تفکیک نماید بخصوص طلا را مجزا تفکیک نماید و فلزیاب واقعی را با عملکرد ان ارزیابی نمائید در سایت ها یا بلاگ ها یا موارد برخورد حضوری متوجه میگردید بعضی اشخاص سیستمهای فلزیاب دیگر شرکت ها را ناکارامد و یک سیستم فلزیاب خاص را معرفی مینمایند یا میگویند فلزیاب ایرانی کارائی ندارد این اشخاص یا شرکت ها میخواهند بد گمانی در خریدار را ایجاد نمایند تا از خرید فلزیاب پیشرفته ساخت ایران جلوگیری نمایند زیرا نمی توانند با این نوع فلزیاب پیشرفته ساخت ایران رقابت نموده و چون خود را در مقابل تکنولوژی و ساخت فلزیاب ایرانی متعلق به شرکت های معتبر ضعیف احساس مینمایند اقدام به بدگوئی یا موارد دروغ در زمینه فلزیاب ساخت ایران متعلق به  شرکت های معتبر مینمایند شما عملکرد سیستم فلزیاب را در خرید اموزش دیده و هدف پنهان شده را در سطح و عمق خودتان پیدا نمائید و به توان ان سیستم فلزیاب اطمینان یابید و به همین افراد که از سیستمهای ساخت ایران بدگوئی مینمایند بگوئید که سیستم فلزیاب خودشان را که ادعا مینمایند برترین میباشد یا فلزیاب خارجی است و قدرت بیشتری دارد یا فلزیاب ایرانی است و به ان رنگ رو داده اند بخواهید  یک هدف را در سطح یا عمق پنهان نموده  و خود شما پیدا نمائید ابراز مینمایند که سیستم فلزیاب ما پلمپ یا با هر ترفندی از انجام این عمل برای تفکیک و تشخیص هدف در عمق خودداری مینمایند.

بعضی مواقع سایت یا بلاگ یا در شبکه های اجتماعی بصورت بیطرف وارد شده و  در متن مطالب این سایت های یا بلاگ ها یا شبکه اجتماعی خود ابراز مینمایند که این سیستم فلزیاب معرفی گردیده متعلق به ما نمی باشد اما ما برای خرید ان به شما توصیه مینمایند این اشخاص یا سایت ها و بلاگ ها بطور غیر مستقیم سیستم فلزیاب را که خود از طریق دیگر سایت ها یا بلاگ ها میفروشند به خریدار معرفی مینمایند و این برای کسب درامد خودشان میباشد و غیرمستقیم خریدار را به تهیه سیستم فلزیاب خود متمایل مینمایند.

معرفی اینکه شخصی یا سایت یک سیستم فلزیاب را عالی معرفی نماید بیانگر مطلوب بودن ان سیستم فلزیاب  نمی باشد بلکه شما باید ان سیستم فلزیاب را شخصاً مورد ازمایش و اموزش قراردهید تا به توان ان سیستم فلزیاب پی ببرید.

در اینجا مشخص میگردد که مطالب بیان گردیده توسط افرادی که از سیستمهای فلزیاب ایرانی یا فلزیاب دیگران بدگوئی مینماید برای کسب درامد خود اقدام به این مطالب مینماید.

فلزیاب که بتوانید یک هدف پنهان شده را در سطح و عمق خودتان پیدا نمائید یک فلزیاب واقعی است.

 

 

فلزیاب برتر میتواند بهترین فلزیاب باشد که بهترین فلزیاب برترین قدرت تفکیک طلا را در عمق زیاد دارا میباشد و دستگاه فلزیاب برتران فلزیاب است که  دارای قدرت تفکیک و تشخیص DISCRIMINATIN بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE باشد.

از دید سیستم فلزیاب برترکه دارای تفکیک و تشخیص DISCRIMINATION اهداف به چندین طبقه تقسیم میگردند ؛

اهداف مغناطیس با سرعت بالا

اهداف مغناطیس با سرعت پائین

اهداف مغناطیسی با سرعت نامتعادل

اهداف غیر مغناطیس با سرعت پائین

اهداف غیر مغناطیسی با سرعت بالا

اهداف غیر مغناطیسی با سرعت نامتعادل

اهداف مغناطیسی به اهداف اهنی و اهداف غیر مغناطیسی اهداف غیر اهنی در مجموعه تلقی میگردد اما در سیستمهای دارای تفکیک و تشخیص DISCRIMINATION تعدادی از اهداف غیر اهنی در زیر گروه اهداف اهنی قرار گرفته زیرا علائم انها دارای سرعت و شدت و ترکیبی نزدیک به اهداف اهنی را برای سیستم فلزیاب  ایجاد مینماید.

جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE را که از پائین ترین اعداد نظاره گردد این موضوع را مشخص مینماید و این تقسیم بندی دید راداری سیستمهای فلزیاب دارای تنظیمات تفکیک و تششخیص EDIT یا VDI DISC میباشد و سیستمها فلزیاب فاقد این ترکیب مدار فقط میتواند اهداف را به اهنی و غیر اهنی بودن مجزا نماید که این هم تغییرات در حد مشخص شدن کامل هدف نمی باشد.

کلاً عملیات تفکیک و تشخیص DISCRIMINATION در تمامی دسیستمها فلزیاب  پیشرفته نیز بصورت نسبی میباشد و اهداف همگن یا هم مکان میتواند از دید سیستمها فلزیاب به جای همدیگر تشخیص داده شود به این نوع منابع اهداف همگن یا هم مکان میگویند

فلزیاب برتران نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی میباشد  که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد که اهداف با عدد VDI  بنابرجدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE  بنابر جدول انالیز بالا از یکدیگر تفکیک نماید.