فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب صدا زمینه یا فلزیاب صدا یکسره مربوط به فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

در سیستمهای فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای صدا یکسره یا صدای زمینه میباشدتنظیم تن اجاست TONE ADJUST برای تعیین میزان شدت صدا میباشد و کلید PU/TON پالس و تن برای تعیین نوع صدا میباشد زمانیکه سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور به نزدیکی هدف رسیده تغییر صدا ایجاد میگردد و این تغییر صدا ادامه داشته تا زمانی که از روی هدف عبور نموده و از روی دیواره خروجی انطرف هدف خارج شود تغییر صدا ادامه دارد یا میتوان ابراز نمود تغییر صدا در این نوع سیستمها فلزیاب از یک فاصله مانده تا هدف و بعد از عبور از روی هدف ایجاد میگردد.

این عمل در نوع فلزیاب تصویری نیز دراین مدل سیستمها فلزیاب پدید میاید که خود یک حسن است که موجب میگردد هدف اگر در دید سیستم فلزیاب نباشد نیز قابل تشخیص برای فلزیاب تصویری باشد.

 

 

 

تست فلزیاب یا ازمایش فلزیاب برای فلزیاب های فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد با دیگر فلزیاب ها متفاوت است

تست فلزیاب یا ازمایش فلزیاب در این بسیار ساده میباشد زیرا این نوع فلزیاب ها دارای توان تفکیک با عدد VDI برای هر نوع هدف یا طلا یا نقره یا مس یا روی یا اهن یا نیکل یا الومینیم میباشد و با تغییر عدد VDI درتنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC تعیین تغییر واکنش فلزیاب متفاوت میباشد و توان قدرت فلزیاب در تشخیص و تفکیک DISCRIMINATION اشکار میگردد

در اینجا برای تست فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی برای مشخص شدن شرایط زمین میتوان تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را تغییر داده تا در هر منطقه از نظر مواد معدنی ومنابع واکنش فلزیاب متناسب با همان صحنه کار باشد

 برای تست فلزیاب میتوان این تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE را تغییر داده تا متوجه شوید فلزیاب از این نوع به اندازه هدف تعیین شده با عدد ابعاد دیگرIND SIZE واکنش از خود نشان نمی دهد

فلزیاب که با تغییر میدان مغناطیس عمل مینماید در محدودهای های که گیاهان بصورت زیاد وجود دارد دچار بی ثباتی در تشخیص اهداف یا فلزات بخصوص طلا میگردد

 البته باید در نظر داشت که خود میدان مغناطیس یا مغناطیس عاملی برای رشد درختان و گیاهان با سرعت و مقاومت بیشتر میگردد و جاذبه زمین خود یک نیرو مغناطیس است که به رشد گیاهان یا درختان کمک مینماید و در مناطقی که رطوبت بالا میرود یا پس از بارش باران جریان میدان مغناطیس به ارتباط الکتریکی با سرعت بیشتر از یکدیگر جدا شده و ارتباط میدان مغناطیسی برقرار مینماید و همین موضوع نیز رشد و درختان و گیاهان در اینگونه مناطق افزایش می دهد

ضمناً باید توجه داشت که خود درخت یا گیاهان دارای وضعیت مغناطیسی مربوط در اطراف ریشه خود را نیز دارا میباشد زیرا دارای شرایط زیست محیطی برای رشد میباشند و همه این موضوعات میتواند در رشد درخت و گیاهان اثر گذاشته ولی نوسان پدید امده در اطراف درختان و گیاهان استاتیک با تشعشع حرکت بار الکتریکی مربوط به مواد معدنی و منابع را دارا میباشد ووجود درختان وگیاهان مقاومت اطراف خود را کاهش داده و  فلزیاب یا طلایاب را با خطا در تشخیص هدف اصلی یا طلا روبرو مینماید

اختلال از وضعیت مغناطیس درختان و گیاهان در فلزیاب مغناطیسی یا ولتاژ القایی یا مگنت یا فلزیاب وی ال اف VLF یا یون یاب یا فلزیاب پالسی یا تسلا متر یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب بی اف او BFO بیشترمشاهده میگردد و ان هم بخاطر مدار این نوع فلزیاب ها با وضعیت میدان مغناطیس به همراه ولتاژدر سرجستجوگر یا کویل فلزیاب یا لوپ فلزیاب یا سنسور فلزیاب میباشد

تفکیک فلزیاب با تنظیمات اندازه هدف یا طلا IND SIZE ارتباط داشته و فلزیاب باید دارای مدار تفکیک باشد تا بتواند تفکیک نماید که نقشه مدار فلزیاب تفکیک دار یا ساخت کیت مدار فلزیاب تفکیکی باید دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC بنابر اعداد VDI  در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALEباشد
در سیستمهای فلزیاب
VLF و BFO و ... که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT باشد هر میزان هدف بزرگتر باشد میتواند در عمق بیشتر هدف را تفکیک نماید زیرا این نوع سیستم فلزیاب VLF و BFO و .... دارای تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X یا تعیین کننده ابعاد نمی باشد البته در این نوع سیستمها تنظیم ترشهولد THRESHOLD وجود دارد ولی تنظیم ترشهولد THRESHOLD صدا میباشد و ربطی به تنظیمات سطح و حجم یا ابعاد هدف ندارد و در این نوع سیستمهای فلزیاب VLF یا BFO و ... برای افزایش توانائی تفکیک هدف در عمق زیاد باید ابعاد هدف بزرگ باشد  تا  بنابر  جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE اعداد VDI متناسب بر رروی صفحه نمایشگر دیجیتال اشکار گردد.

ولی سیستمهای فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیصEDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد میتواند اهداف را در عمق زیاد تفکیک نموده و پیدا نماید و این سیستمها فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات ذگر گردیده میباشد نیازمند صفحه نمایشگر دیجیتال نمی باشد زیرا این نوع سیستمها از روش حرکت انتن یا تصویر یا صدا یکسره میتواند اهداف را تشخیص دهد.

توان ساخت و طراحی سیستمهای رادار زمینی دستی و مرکب که از توان کاوش هدف در عمق زیاد بهره میبرد و از اصول راداربهره مند است در دنیا در اختیار چند شرکت میباشد که در ایران در انحصار تریشورز میباشد.

 

سیستمهای فلزیاب کویلی یا لوپی یا سنسوردار که به فلزیاب ولتاژ القائی یا از دسته فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا دستگاه مگنت یا فلزیاب تی ار TR یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا فلزیاب BFO و .. معروف میباشد  توان کاوش هدف تا عمق زیاد را دارا نمی باشد و اگر حساسیت این سیستمها پالسی را برای کاوش هدف در عمق زیاد افزایش داده شود در روش حرکتی دچار اختلال شده و نمی تواند بر روی هدف اصلی واکنش درست از خود نشان دهد و بر روی دیگر منابع نیز با حساسیت بالا از خود واکنش بیخودی نشان میدهد  و برای همین بر روی این سیستمها فلزیاب پالسی از کوئل یا لوپ با اندازه بزرگ قرار میدهند تا این نقص تا حد ممکن از بین برود

دستگاه فلزیاب گنج یاب یا طلایاب همگی فلزیاب میباشد و فلزیاب پالسی که بعنوان طلایاب یا گنج یاب معرفی میگردد همان فلزیاب است و نمی توان انرا گنج یاب یا طلایاب صد در صدی تلقی نمود زیرا این سیستمهای فلزیاب پالسی از هر مدل و با هر نوع لوازم جانبی باشد فقط میتواند بین فلز اهنی را از فلز غیر اهنی تشخیص دهد که این تفاوت است و تفکیک نمی باشد و برای همین است که تولید کنندگان فلزیاب پالسی بر روی سیستم فلزیاب پالسی از لوازم جانبی مانند کوئل یا لوپ بزرگ و صفحه نمایشگر دیجیتال و ظاهر شکیل بهره میبرند تا سیستم فلزیاب پالسی را به چشم خریدار پرقدرت نشان دهند که هیچکدام این تغییرات در قدرت و تفکیک فلزیاب اثر نداشته و توان تفکیک و عمق گیری فلزیاب پالسی به مدار این نوع سیستمها بستگی دارد.