فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

ازمایش فلزیاب یا تست فلزیاب یا تست طلایاب در باغچه و صخره و بیایان محل خریدار یا سوله و غیر تفاوتی نمیکند اصل ازمایش فلزیاب یا تست فلزیاب باید در عمق زیاد با فلز طلا به انجام برسد زیرا فلزیاب های پالسی یا فلزیاب های مغناطیسی از نوع فلزیاب ولتاژ القایی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف او BFO یا فلزیاب تی ار TR توان پیدا نمودن فلز طلا را در عمق زیاد نداشته بخصوص فلزطلا کوچک را در عمق زیاد نسبت به عمق نهایی ان فلزیاب نمی تواند پیدا نماید و برای همین است که در این نوع فلزیاب ها در زمان تست فلزیاب از استیل یا دیگر فلزات از طبقه فلزات مغناطیسی در جهت نشان دادن عمق فلزیاب بهره میبرند چون طلا را این نوع دستگاه ها نمی تواند در عمق زیاد مشخص نماید

از انجا در زمان تست فلزیاب یا ازمایش این نوع فلزیاب ها طلا را در عمق زیاد نمی تواند تشخیص دهد فروشندگان این نوع فلزیاب ها  درایران مواردی انحرافی را مطرح مینمایند که پایه علمی نداشته و فقط برای اینکه به خریدار فلزیاب تلقین نمایند که دارای اطلاعات بیشتری هستند و دلسوز خریدار فلزیاب میباشد و مواردی را ذکر مینماید که با عملکرد فلزیاب خود نزدیک تر باشد و به خریداران میگویند ما در محل خود شما تست فلزیاب یا ازمایش فلزیاب را انجام داده یا میگویند در رودخانه تست فلزیاب یا ازمایش فلزیاب را انجام داده یا بیان مینماید همه اینها از دیدگاه علمی پایه اساسی نداشته و فقط برای جلب خریدار برای فروش فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی خود میباشد

این دسته ابراز مینماید در محل شرکت فلزیاب تست فلزیاب یا ازمایش فلزیاب را انجام ندهید و در صخره یا بیابان بروید و تست فلزیاب یا ازمایش فلزیاب را انجام دهید که نیاز به این کار نیست میتوانید در محل شرکت فلزیاب خودتان زمین را حفاری نموده و میتوانید نوع خاک را تغییر داده و توان فلزیاب را در زمان تست فلزیاب یا ازمایش فلزیاب بدست اورید و نیاز سردرکم شدن در بیابان کوه و صخره و کوهستان ندارد

  

ازمایش فلزیاب یا تست فلزیاب را میتوانید در محل خود شرکت فلزیاب در زیرخاک یا در باغچه به انجام رسانید و اگر برای تست فلزیاب یا ازمایش فلزیاب نسبت به خاک یا موقعیت محل شرکت فلزیاب مشگلی دارید میتوانید از شرکت فلزیاب برای تست فلزیاب یا ازمایش فلزیاب بخواهید خودتان بعنوان خریدار محل مربوط به شرکت فلزیاب را برای تست فلزیاب یا ازمایش فلزیاب حفاری نماید و فلز طلا را در عمق زیاد نسبت به عمق نهایی فلزیاب قرار دهید و میتوانید از شرکت بخواهید هر نوع خاک یا مواد دیگری را که میخواهید بر روی هدف نمونه یا طلا قرار دهید و تست فلزیاب را به انجام رسانید و توان فلزیاب را در زمان تست فلزیاب یا ازمایش فلزیاب بخصوص قدرت تفکیک فلزیاب را بدست اورید

حال با این وضعیت دیگر نیاز نیست به کوه و دشت یا بیایان یا کوهستان بروید زیرا میتوانید عملیات تست فلزیاب یا ازمایش فلزیاب را طبق میل خود به انجام رسانید

البته این اعمال هم نیاز نیست زیرا که فلزیاب که در زمان تست فلزیاب یا ازمایش فلزیاب یک هدف نمونه بخصوص طلا را در سطح و عمق پیدا نموده و تفکیک نماید قدرت خود را نشان داده است

در رابطه با فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد اینگونه تست فلزیاب یا ازمایش فلزیاب نیاز نمی باشد زیرا عملاً با تغییر تنظیمات واکنش فلزیاب یا طلایاب نسبت به ان فلزطلا یا نمونه تغییر یافته و واکنش از خود نشان نمی دهد

 

تست عمق فلزیاب یا توان عمق فلزیاب یا یابنده را میتوان با قرار دادن یک هدف فرضی یا نمونه در زیر زمین بنابر جدول عمق DEPTH SCALE مورد ارزیابی قرار داد به شرط انکه یک اپراتور حرفه ای با مهارت بتواند سیستم فلزیاب را در حد مطلوب تنظیم نماید تا سیستم فلزیاب بتواند یک هدف یا طلا را به راحتی در عمق کاوش نماید و متناسب تنظیم نمودن تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X توان سیستم فلزیاب را برای کاوش هدف یا طلا افزایش میدهد.

توان یک سیستم فلزیاب را برای نفوذ یا جذب به عمق با قرار دادن یک هدف فرضی یا طلا نمونه در عمق مشخص در یک محدوده به این شکل نیز میتوان ارزیابی نمود که یک هدف یا طلا را تا یک عمق مشخص در زیر زمین قرار داد و سیستم فلزیاب را برای جستجو اماده نمود و توان کاوش عمق هدف یا طلا را توسط فلزیاب بخصوص تفکیک طلا را بدست اورد و برای این امر بعضی اپراتورها هدف یا طلا با ابعاد کوچکتر نسبت به اندازه ای که در جدول عمق DEPTH SCALE مشخص گردیده است در زیر زمین قرار داده و سیستم فلزیاب را متناسب با همان شرایط تنظیم نموده و روش کاوش صحیح را اعمال نمود و توان عمق سیستم فلزیاب را بدست اورید.

اپراتور باید توجه نماید که اهداف یا طلا کوچک در عمق بیشتر از اندازه ذکر گردیده در جدول عمق DEPTH SCALE واکنشی با مدت زمان بیشتری برای شعاع زنی و نقطه زنی در تشخیص محدوده یا نقطه هدف یا طلا را دارا میباشد.

اگر اپراتور میخواهید با روش عمق یابی یا کاوش اهداف یا طلا در عمق اشنا گردید از اهداف در عمق کم با تنظیمات مختلف به انجام رسانید و تمرین نمائید و سپس هدف ا طلا و سپس انواع فلزات را در عمق بیشتر قرار داده و تنظیمات متناسب فلزیاب را برای بدست اوردن اهداف یا طلا درعمق گوناگون کسب نموده و بهتر است در یک دفترچه ثبت نمائید تا بهترین روشها را مقایسه نمائید.

سیستمهای فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X وتفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC میباشند برای تعیین کاوش اهداف یا طلا در عمق بیشتر برای اپراتورفلزیاب  شرایط مطلوبتری را ایجاد مینماید.

اگر یک هدف یا طلا کوچک را در عمق مطلوبی قرار دهید و سیستم فلزیاب انرا کاوش و تفکیک نماید میتوان ابراز نمود توان عمق ان سیستم فلزیاب درست و متناسب است.

 البته اگر با سیستم فلزیاب اهداف فرضی یا طلا نمونه را به راحتی کاوش نمودید و در زمان عملیاتی برای کاوش اثار باستانی نتوانستید گنج یا اثار باستانی را در عمق زیاد کاوش نمائید یا هدفی باستانی را کاوش ننمودید از توان عمق یابی سیستم فلزیاب یا قدرت تفکیک فلزیاب ایراد نگیرید زیرا کاوش اهداف باستانی یک امر عادی برای سیستمهای فلزیاب دنیا نمی باشدو با یک فلزیاب قوی با قدرت تفکیک با عدد VDI نیز یک اپراتور حرفه ای نیاز دارد تا موفقیت کسب گردد

   برگرفته از سایت WWW.TJA110.COM

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

مشاهده کاتالوگ انواع فلزیاب TJA777.IR

 

 

 

روش تست عمق فلزیاب یا ازمایش عمق فلزیاب برای یک هدف یا طلا برای مشخص شدن توان سیستم فلزیاب یا یابنده راهکارهای متفاوتی دارد که بستگی به نوع سیستم فلزیاب و توانائی اپراتورفلزیاب داشته .

سیستمهای فلزیاب انتن دار یا انتنی هدف را در سطح و عمق میتواند کاوش نماید و از فاصله دور یا نزدیک شعاع زنی یا نقطه زنی نمائید

در انجام عملیات مختصات یابی با سیستم فلزیاب انتنی یا انتن دار مراحل تکنیک بدست اوردن زوایا و اضلاع اعمال گردد قرارگرفتن در نقاط مقابل و پهلو وموازی بودن باهدف یا طلا حتما ًباید مشخص گردد

در جستجو با سیستمهای فلزیاب کوئلی یا فلزیاب لوپی و فلزیاب سنسور دار روش اندازه گیری بین اضلاع در حین حرکت برای انجام عملیات نقطه زنی در مسیر مشخص گردد

 رعایت حدود محدوده اطراف هدف یا طلا و رفت و برکشت سرجستجوگریا لوپ یا کویل یا سنسور در فواصل بین اندازه حرکت به عقب و جلو باید یک میزان باشد تا بر روی یکدیگر تداخل نداشته باشد

برای تست عمق فلزیاب قرار دادن یک هدف یا طلا بر روی زمین و سطح زیرین زمین در مراحل اولیه با ابعاد متوسط انجام شود واکنش سیستم فلزیاب سریعتر میباشد به شرط انکه سیستم فلزیاب دارای تنظیمات سطح و حجم THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد و تنظیم سطح و حجم با ابعاد هدف IND SIZE هماهنگ تعیین گردد

 تغییر در تنظیمات فلزیاب برای اهداف یا طلا با ابعاد کوچکترموجب میگردد سیستم فلزیاب بتواند یک هدف یا طلا کوچک را ردیابی نماید و برای عملیات در عمق زیاد برای اهداف یا طلا با ابعاد کوچکترتعیین تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE متناسب با ابعاد هدف یا طلا و مواد معدنی و منابع صحنه کارتوان تشخیص سیستم فلزیاب را افزایش میدهد.

البته تعیین صحیح تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE در تنظیمات سطح و حجم THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X توان تشخیص هدف یا طلا را مشخص مینماید.

توان عمق گیری سیستمها فلزیاب در روش حرکتی یا شعاع زنی با نقطه زنی کمی متفاوت میباشد.

در عملیات حرکتی AC سیستم فلزیاب عمق کمتری را مشخص مینمایند و در نقطه زنی یا غیر حرکتی DC عمق بیشتری را نشان میدهند یا کویل یا لوپ با سنسور ثابت نگداشته و طلا یا فلز را از جلو ان عبور دهید توان بالاتری برای نشان دادن عمق هدف یا فلز را داشته که این مربوط به فلزیاب ها ی یا دستگاه ها از نوع فلزیاب مغناطیسی یا  فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا دستگاه مگنت یا فلزیاب تی ار TR یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا فلزیاب BFO و .. میباشد زیرا توان کاوش در عمق زیاد فلزات با حساست بالا ردر روش حرکتی را ندارند

منظور این است که در حال حرکت از فاصله دورتر سیستمها فلزیاب از این دسته در حین جستجو حرکتی به همان هدف یا فلز یا طلا واکنش کمتری به نسبت ثابت بودن سرجستجوگرنشان میدهند و در نقطه زنی به دلایل حرکت کمتر کوئل یا لوپ یا عامل جستجوگر یا سرجستجوگر واکنش سیستم فلزیاب مغناطیسی یا ولتاژ القایی یا مغناطیس سنج در عمق بیشتری خواهد بود.

بعضی سیستمها در سطح یا فاصله کم واکنش خوبی از خود نشان نمیدهند اما عمق تا حدودی بیشتر گردد توان کاوش هدف افزایش میابدکه این مربوط به فزلیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی میباشد

 

 

فلزیاب نسبی یا هر نوع یابنده نسبی عمل مینماید وبه همین میزان اشکار شدن عمق طلا یا هدف نیز در فلزیاب نسبی میباشد و ذات جریان و انرژی و فرکانس و امواج نسبی و تاثیرپذیر میباشد و در شرایط مختلف علائم متفاوتی پدید امده را درافت نموده  و این تغییرات در سیستم فلزیاب نیز اثر نسبی را خواهد گذاشت و به همین دلیل تشخیص سیستم فلزیاب در مناطق مختلف با یکدیگر برای یک موضوع یا هدف یکسان نمیباشد و هر عامل واکنشی در سیستمهای فلزیاب یا کاوشگر یا یابنده میتواند با شرایط حدودی یا نسبی اشکار گردد و این امری عادی میباشد.

عمق سیستمها فلزیاب نیز مانند عملکرد فلزیاب نسبی میباشد و با تغییر شرایط الیاژ و جنسیت و نوع هدف یا طلا و مواد معدنی ومنایع صحنه کار توانائی تشخیص عمق سیستمها فلزیاب نیز تغییر مینماید و زمینهای الوده شرایط بحرانی را برای فلزیاب ایجاد مینماید و از عمق و توان جذب و نفوذ سیستم فلزیاب میکاهد و اندازه هدف یا طلا نیز در توان دریافت علائم در سیستم فلزیاب مهم میباشد و اپراتورفلزیاب  با عملیات صحیح بر روی تنظیمات تاحدممکن میتواند از این بحران ها بکاهد یا از بین ببرد