فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

روش تست عمق فلزیاب یا ازمایش عمق فلزیاب برای یک هدف یا طلا برای مشخص شدن توان سیستم فلزیاب یا یابنده راهکارهای متفاوتی دارد که بستگی به نوع سیستم فلزیاب و توانائی اپراتورفلزیاب داشته .

سیستمهای فلزیاب انتن دار یا انتنی هدف را در سطح و عمق میتواند کاوش نماید و از فاصله دور یا نزدیک شعاع زنی یا نقطه زنی نمائید

در انجام عملیات مختصات یابی با سیستم فلزیاب انتنی یا انتن دار مراحل تکنیک بدست اوردن زوایا و اضلاع اعمال گردد قرارگرفتن در نقاط مقابل و پهلو وموازی بودن باهدف یا طلا حتما ًباید مشخص گردد

در جستجو با سیستمهای فلزیاب کوئلی یا فلزیاب لوپی و فلزیاب سنسور دار روش اندازه گیری بین اضلاع در حین حرکت برای انجام عملیات نقطه زنی در مسیر مشخص گردد

 رعایت حدود محدوده اطراف هدف یا طلا و رفت و برکشت سرجستجوگریا لوپ یا کویل یا سنسور در فواصل بین اندازه حرکت به عقب و جلو باید یک میزان باشد تا بر روی یکدیگر تداخل نداشته باشد

برای تست عمق فلزیاب قرار دادن یک هدف یا طلا بر روی زمین و سطح زیرین زمین در مراحل اولیه با ابعاد متوسط انجام شود واکنش سیستم فلزیاب سریعتر میباشد به شرط انکه سیستم فلزیاب دارای تنظیمات سطح و حجم THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد و تنظیم سطح و حجم با ابعاد هدف IND SIZE هماهنگ تعیین گردد

 تغییر در تنظیمات فلزیاب برای اهداف یا طلا با ابعاد کوچکترموجب میگردد سیستم فلزیاب بتواند یک هدف یا طلا کوچک را ردیابی نماید و برای عملیات در عمق زیاد برای اهداف یا طلا با ابعاد کوچکترتعیین تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE متناسب با ابعاد هدف یا طلا و مواد معدنی و منابع صحنه کارتوان تشخیص سیستم فلزیاب را افزایش میدهد.

البته تعیین صحیح تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE در تنظیمات سطح و حجم THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X توان تشخیص هدف یا طلا را مشخص مینماید.

توان عمق گیری سیستمها فلزیاب در روش حرکتی یا شعاع زنی با نقطه زنی کمی متفاوت میباشد.

در عملیات حرکتی AC سیستم فلزیاب عمق کمتری را مشخص مینمایند و در نقطه زنی یا غیر حرکتی DC عمق بیشتری را نشان میدهند یا کویل یا لوپ با سنسور ثابت نگداشته و طلا یا فلز را از جلو ان عبور دهید توان بالاتری برای نشان دادن عمق هدف یا فلز را داشته که این مربوط به فلزیاب ها ی یا دستگاه ها از نوع فلزیاب مغناطیسی یا  فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا دستگاه مگنت یا فلزیاب تی ار TR یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا فلزیاب BFO و .. میباشد زیرا توان کاوش در عمق زیاد فلزات با حساست بالا ردر روش حرکتی را ندارند

منظور این است که در حال حرکت از فاصله دورتر سیستمها فلزیاب از این دسته در حین جستجو حرکتی به همان هدف یا فلز یا طلا واکنش کمتری به نسبت ثابت بودن سرجستجوگرنشان میدهند و در نقطه زنی به دلایل حرکت کمتر کوئل یا لوپ یا عامل جستجوگر یا سرجستجوگر واکنش سیستم فلزیاب مغناطیسی یا ولتاژ القایی یا مغناطیس سنج در عمق بیشتری خواهد بود.

بعضی سیستمها در سطح یا فاصله کم واکنش خوبی از خود نشان نمیدهند اما عمق تا حدودی بیشتر گردد توان کاوش هدف افزایش میابدکه این مربوط به فزلیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی میباشد

 

 

فلزیاب نسبی یا هر نوع یابنده نسبی عمل مینماید وبه همین میزان اشکار شدن عمق طلا یا هدف نیز در فلزیاب نسبی میباشد و ذات جریان و انرژی و فرکانس و امواج نسبی و تاثیرپذیر میباشد و در شرایط مختلف علائم متفاوتی پدید امده را درافت نموده  و این تغییرات در سیستم فلزیاب نیز اثر نسبی را خواهد گذاشت و به همین دلیل تشخیص سیستم فلزیاب در مناطق مختلف با یکدیگر برای یک موضوع یا هدف یکسان نمیباشد و هر عامل واکنشی در سیستمهای فلزیاب یا کاوشگر یا یابنده میتواند با شرایط حدودی یا نسبی اشکار گردد و این امری عادی میباشد.

عمق سیستمها فلزیاب نیز مانند عملکرد فلزیاب نسبی میباشد و با تغییر شرایط الیاژ و جنسیت و نوع هدف یا طلا و مواد معدنی ومنایع صحنه کار توانائی تشخیص عمق سیستمها فلزیاب نیز تغییر مینماید و زمینهای الوده شرایط بحرانی را برای فلزیاب ایجاد مینماید و از عمق و توان جذب و نفوذ سیستم فلزیاب میکاهد و اندازه هدف یا طلا نیز در توان دریافت علائم در سیستم فلزیاب مهم میباشد و اپراتورفلزیاب  با عملیات صحیح بر روی تنظیمات تاحدممکن میتواند از این بحران ها بکاهد یا از بین ببرد

 

توان کاوش طلا یا اهداف در عمق توسط سیستم فلزیاب یا طلایاب به نوع طراحی مدار ان سیستم فلزیاب و تنظیمات ان فلزیاب نیزبستگی دارد.

سیستمهای فلزیاب با روش توان تفکیک و تشخیص از نوع فرکانس القائی بخصوص مدل جذبی توان بیشتری برای کاوش طلا یا اهداف در عمق زیاد را دارد.

فلزیاب ولتاژ القائی و فرکانس القائی با امواج و جریان و انرژی پائین در عمق بهتر نفوذ مینمایدالبته فلزیاب فرکانسی با تفکیک عدد VDI با قدرت مولتی فرکانس نیز به بازارفلزیاب راه پیدا نموده است

سیستم فلزیاب فرکانس القائی که دارای امواج و جریان و انرژی پائین تری میباشد به عمق بیشتر نفوذ مینماید و در بعضی از این دسته سیستمها فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی برای اهداف یا طلا جدید بر روی عمق کم واکنش نشان نمیدهد یا برای اهداف یا طلا بر روی سطح زمین واکنش واضحی اشکار نمی نماید

این موضوع در رابطه با همه سیستمهای فلزیاب و معدنیاب و رادار زمینی دستی و دوربین حرارتی دستی قابل اجراء میباشد که فلزات یا مواد مزاحم در سطح زمین نادیده گرفته تا تفکیک طلا در عمق زیاد با دقت به انجام برسد

تعیین دقیق تنظیمات توان کاوش اهداف یا طلا در عمق زیاد را فراهم می اورد.

 

عمق هدف هر میزان باشد با توان تشخیص سیستم فلزیابارتباط مستقیم دارد پس هرچه عمق هدف یا طلا شما بیشتر باشد زاویه برگشت امواج طلا یا  انرژی و جریان و انرژی از سمت دید سیستم فلزیاب افزایش میابد .

زمانیکه ابعاد هدف یا طلا بزرگ باشد میتوان گفت دیواره و محدوده ای بزرگتری در اطراف هدف یا طلا خواهید داشت

 باید با توجه به این شرایط برای کاوش طلا یا هدف در عمق بیشتر دقت عمل و سرعت بهتری را در سیستم فلزیاب برای تنظیمات تفکیک در نظر گرفته شود  

 باید دقت گردد که تنظیمات سطح و حجم یا ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را در روش حرکتی یا شعاع زنی AC بزرگتر از اندازه واقعی هدف یا اعداد انرا بالاتر از ابعاد واقعی هدف قرار دهید.

در روش غیر حرکتی یا نقطه زنی DC تنظیمات سطح و حجم یا ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را به اندازه واقعی هدف تا حدودی کوچکتر یا اعداد انرا پائین تر قرار دهید.

زاویه پدید امده از یک هدف یا طلا با ابعاد کوچک در عمق زیاد مانند یک هدف یا طلا دارای شرایط نامنظم در زاویه از نظر دید سیستم فلزیاب میباشد و زاویه بدست امده دارای شرایط یک هدف یا طلا با وضعیت علائم پراکنده میباشد.

توان دید سیستم فلزیاب در شرایط مرطوب دچار کاهش تشخیص مرکزهدف یا طلا میگردد و دلیل این کاهش پراکنده شدن علائم اهداف یا طلا درسیگنال علائم مواد معدنی و منابع صحنه کار میباشد.

فلزیاب کایگر یک فلزیاب تصویری انتنی با قدرت بالا در حد توان خود طبق مدار طراحی شده برای این نوع فلزیاب میباشد و عملکرد ان در روش فلزیاب تصویری سه بعدی با لکه سه رنگی میباشد

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR