فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب  برای عملیات متفاوت طراحی  گردیده است و کاربرد فراوان دارد و  هر فردی میتواند نسبت به نوع عملیات مورد نظر خود با سیستم فلزیاب مهارت یافته و در همان زمینه مورد نظر از سیستم فلزیاب بهره ببرد ولی اینکه شخصی ابراز نماید که فلزیاب ویژه کاوش اثار باستانی را دارد موضوعی نیست که به توان ان را تائید نمود زیرا ذات عملکرد فلزیاب برای کاوش فلزات میباشد و هیچ نوع فلزیاب برای گنج یابی طراحی و ساخته نشده است تا شخصی بتواند حتماً با ان گنج پیدا نماید اینکه فلزیاب میتواند طلا GOLD و نقره وSILVER و اهن IRON پیدا نماید و در سیستمهای فلزیاب دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI  DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میتواند هر نوفلز یا هدف را بصورت مجزا تفکیک نمایدولی باز هم نمی توان ابراز نمود که با این نوع سیستمها فلزیاب با چنین تنظیماتی میتواند صددرصد گنج را در هر مرحله کاوش پیدا نماید و برای انجام هر نوع عملیات با فلزیاب باید اپراتور یا کاربر مهارت کامل داشته و بتواند از فلزیاب با بهترین شرایط برای موفقیت بهره ببرد.

اینکه سیستم فلزیابی ویژه کاوش اثارباستانی یا گنج طراحی و ساخته شده است و با هر بار عملیات ان سیستم فلزیاب یا گنج یاب یا طلایاب میتواند هدف گنج یا اثار باستانی را کاوش نماید فقط یک تبلیغات میباشد و در صورت وجود چنین سیستم فلزیاب یا گنج یاب یا طلایاب  که موفقیت با ان صد در صد در زمینه گنج تضمین شده است قابل قبول نمی باشد و اگر این جنین است خود فروشنده یا تولید کننده یا طراح ان که ادعا مینماید سیستم فلزیاب یا گنج یاب در اختیارش فقط گنج را پیدا مینماید  چرا خودش اقدام به کاوش گنج نمی نماید زیرا سیستمهای قلزیاب یا گنج یاب یا طلایاب یا هر نوع یابنده یا جستجوگر در موارد گوناگون کاربرد داشته که هر اپراتور نسبت به فعالیت خود میتواند بر روی سیستمها فلزیاب تجربه کسب نموده و عامل موفقیت به غیر از وجود تنظیمات بر روی سیستم فلزیاب میباشد و ان مهارت اپراتور یا کاربر در تنظیم سیستم فلزیاب و انجام عملیات مختصات یابی با سیستم فلزیاب میباشد

 

 

 

فلزیاب اسرارگنج را در صورتی میتواند مشخص نماید که ان فلزیاب توان تفکیک طلا در عمق زیاد را داشته باشد و با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE وضعیت هدف اصلی یا گنج طلا را بتواند تشخیص دهد و فلزیاب برای کاوش صد در صدی گنج  طراحی نگردیده است و هیچکدام از سیستمهای فلزیاب یا یابنده دنیا توان پیدا نمودن گنج را بصورت صددر صدی را ندارد و علائم یک هدف باستانی و قدیمی یا گنج حالت پیچیده را داشته و تشخیص سیستم فلزیاب را با پیچیدگی روبرو مینماید و اگر شخصی ابراز نمود که سیستم گنج یاب داشته و با ان میتواند صددرصدی گنج را پیدا نماید و سیستم هرگز خطا نمی نماید فقط یک بیان تعریفی و تبلیغاتی است .

بعضی از اشخاص و افراد ادعا توانائی عملیات برای کاوش گنج را با هر نوع فلزیاب و رادار زمینی دستی را داشته و ابراز مینمایند که ازاسرار گنج یابی با سیستم اطلاع کامل داشته و خبره گنج یابی میباشند که اینچنین نیست مطمئناً اینگونه افراد بیشتر ادعا مینمایند تا از خود عمل نشان دهند و هیچ شخصی نمیتواند چنین ادعای نماید. که سیستم در اختیارش صددرصدگنج یاب است

در صورتیکه هر فرد ادعا نمایند اسرار گنج را در کاوش گنج میداند یا خبره گنج یابی است یا راز تنظیم سیستمها فلزیاب یا یابنده را برای کاوش گنج دارا است یک عمل قابل قبول نمی باشد زیرا از نظر تفکری هر شخصی به چنین علم و فن پیشرفته ای دست یافته باشد بطور طبیعی نیاز با عملکرد و فعالیت با دیگران یا ادامه این کار را ندارد زیرا به حد کامل به موفقیت دست یافته است.

حتی حرفه ای ترین باستان شناسان و طراحان و سازندگان سیستمهای فلزیاب یا رادار زمینی دستی و زیر مجموعه ان چنین ادعای رانمی نمایند زیرا میدانند اثبات ان بسیار دشوار میباشد.

هراثار باستانی یا گنج اسرار خاص خود را دارد و شرایط کاوش هر کدام با دیگری دارای متفاوت میباشد که اپراتور در همه این زمینه ها نمی تواند به سادگی مهارت یابد.

پس خبره گنج یا اسرار گنج یا گنج اسرار داشتن نمی تواند امری قابل تائید یا قطعی باشد بخصوص برای عملکرد با سیستمهای فلزیاب یا یابنده این ادعا قطعی نمی باشد

 

 

فلزیاب ارتباط مستقیم با گنج یابی نداشته و هیچگونه فلزیاب را نمی تواند گنج یاب صد در صدی دانست و اگر هر فردی ادعا نمود که سیستمی را که ارائه مینماید گنج یاب است فقط از سیستم خود تبلیغ نموده زیرا سیستمهای یابنده از هر نوع که باشد دارای ذات نسبی میباشد زیرا جریان وانرژی و امواج خود دارای ذات نسبی میباشد و اثار باستانی یا گنج بخصوص طلا GOLD که در یک محدوده در مدتی زیادی بماند دارای جریان تبادل انرژی و نیرو با اطراف خود میگردد و خود هدف قدیمی نیز شرایط نسبی را در اطراف به پدید میاورد  زیرا این هدف قدیمی یا گنج به مرور زمان دارای جریان و فشار و تبادل نیرو با اطراف خود میگردد و علائم یک هدف قدیمی یا گنج نیز دارای شرایط نسبی گردیده و این شرایط علئم فلزیاب  و علائم هدف بر روی یکدیگر تاثیر متقابل گذاشته و اجازه نمی دهد که سیستم فلزیاب یا به اصطلاح گنج یاب بتواند مرکز هدف قدیمی یا گنج را پیدا نماید و هر فرد که ادعا داشتن دستگاه گنج یاب نماید فقط میخواهد از سیستم خود تعریف نماید و حتی سیستمهای فلزیاب فوق پیشرفته یا فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد و میتوان با تعیین عدد VDI نوع هدف را بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE تعیین نمود نیز نمی توان ابراز نمود که گنج یاب صد در صدی میباشد و همه شرکت های معتبر بر روی سیستمهای خود کلمه فلزیاب METAL DETECTOR را بکار برده و اگر بخواهند کلمه گنج یاب TREASURE DETECTOR بکار ببرند در کنار کلمه فلزیاب METAL DETECTOR بهره برده میشود که منظور این است که این سیستم در اصل فلزیاب است و امکان دارد بتواند طلا را پیدا نماید و اینجا بکار بردن کلمه تریشور TREASURE DETECTOR منظور اهداف با ارزش است مانند طلا GOLD میباشد و منظور مستقیم گنج یاب صد در صدی نمی باشد.

یادگیری نحوه کاوش اثار باستانی یا میراث فرهنگی از مواردی میباشد که خیلی از علاقمندان به میراث فرهنگی تمایل به اشنائی با انها دارند و همین موضوع باعث میگردد اقدام به مطالعه در این موضوع نمایند.

جویندگان یا شکارچیان اهداف باستانی یا گنجهای زیر زمینی  بهتر است بدانند اهداف قدیمی به مرور زمان یونیزه شده با اطراف خود اقدام به تبادل جریان و انرژی و نیرو نموده و این یونها یا جریان و انرژی و نیرو بر روی منابع اطراف هدف و صحنه کار اثر جریانی و خازنی و مقاومتی میگذارد و این شرایط و علائم تبدیل شده حالت پراکنده گردیده و به جریانات منتشره از سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب واکنش مثبت برای مشخص نمودن مرکز هدف قدیمی نشان نداده و یونهای منفی فعال شده  و تراکم علائم پدید امده به همراه نیرو های ایستا و یونهای ترکیب شده موجب میگردد دیگر سیستم فلزیاب نتواند مرکز هدف اصلی را تشخیص دهد و این ایراد برای همه سیستمهای فلزیاب دنیا از هر مدل و نوع  صدق مینماید.

البته اهداف به دو دسته از نظر خود سوزی یا اکسید یا یونیزه شدن قرار میگیرند ان دسته ای که سریعتر اکسید میگردند مانند اهداف اهنی و اهدافی غیر اهنی مانند طلا GOLDکه با سرعت کمتری اکسید میگردند یا اگرخالص باشد دچار پوسیدگی نمیگردد ولی اثر یونیزاسیون و جریان و انرژی بیشتری داشته  که حاصل پوسیده نشدن است  و درمدت زمان زیاد اهداف غیر اهنی بخصوص طلا GOLD با اطراف خود جریان برقرار نموده که ایجاد جریان و انرژی و نیرو میتواند تشخیص فلزیاب را برای کاوش هدف قدیمی یا گنج با خطا روبرو نماید ولی عده ای نیز از یون یاب برای تشخیص اهداف قدیمی بهره میبرند که این عمل نیز نم یتواند گنج را مشخص نماید زیرا همانگونه که یون در اهداف قدیمی بر اطراف خود بیشتر اثرمیگذارد به همان میزان نیز خواص مغناطیسی و جریان و انرژی و نیرو در اطراف هدف قدیمی به همراه یون ناپایدار گردیده یا پراکنده میگردد و این پراکندگی علائم همراه همدیگر شده و محدوده اطراف هدف را در بر میگیرد و سیستم یون یاب نیز نمی تواند مرکز هدف قدیمی یا گنج را مشخص نماید با توجه به انکه سیستم یون یاب توان تفکیک نیز دارا نمی باشد بهره گیری یون یاب برای این شرایط نیز نمی تواند خطا را در مشخص نمودن مرکز هدف کاهش داده یا ازبین ببرد .

جویندگان اسیائی بهتر است مطلع گردند که کمتر امکان موفقیت را در ذهن خود راه بدهند زیرا مواد معدنی و منابع  و نوع زندگی  مردمان در گذشت این شانس را از شکارچیان گنج میگیرد.

در نتیجه اگر جویندگان طلا با سیستم فلزیاب نتوانستید گنجی را کاوش نمائید ایراد را از سیستم فلزیاب نگیرید و این یک امر طبیعی است.

این شرایط در رابطه با تمامی سیستمهای  رادار زمینی دستی و فلزیاب و معدناب و دوربین حرارتی راداری و نقطه زن و شعاع زن  حاکمیت دارد و هر که بخواهد این مطلب را رد نماید یونیزاسیون و جریان و انرژی و حرارت و دما و مادون قرمز منابع را در رابطه با علائم مربوط به سیستمهای فلزیاب  قبول نداشته و هر که این اصل را رد نماید باید عکس انرا باید اثبات نماید یعنی هر بار که با یک سیستم یابنده یا فلزیاب یا گنج یاب یا طلایاب اقدام به جستجو گنج نماید باید موفق گردیده ودر هر شکار اثار باستانی اقلام مورد نظر را پیدا نماید که همگان میدانند اینچنین نمی باشد.

 جستجو برای گنج یا اثار باستانی امری تخصصی میباشد که بهره گیری از سیستمهای فلزیاب یا یابنده در این زمینه نیز خود لازمه باستانشناسی حرفه ای را به دنبال دارد و بهتر است این امر را به متخصصان  ان در سازمان میراث فرهنگی و باستانشناسی قرار گیرد .

در صورتیکه با سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا هر نوع یابنده مانند رادارزمینی دستی  و معدنیاب یا دوربین حرارتی راداری و .....موفقیت به کشف اهداف باستانی نشدید امری عادی است و سیستمهای یابنده یا فلزیاب کاربرد چند منظور داشته و هر شخص نسبت به فعالیت خود باید دارای تجربه در همان زمینه داشته باشد تا موفق گردد

 

 

اگر گنج یاب به واقعیت وجود داشت هر سازمان باستانشناسی یا میراث ملی یا میراث فرهنگی هر کشور اقدام به تهیه یک گنج یاب نموده و تمامی گنج های کشور خود یا دیگر کشورها را کاوش نماید

 زیرا اگر این چنین بود سازمان باستانشناسی و میراث فرهنگی هر کشور بدون داشتن مدرک معتبردر زمینه محل دفن گنج خود با سیستمهای فلزیاب موجود دنیا تمام کشوررا مورد جستجو قرار داده و تمامی گنج ها مشخص نموده تا کسی نتواند دیگر اقدام به پیدا نمودن گنج نماید که چنین نمی باشد و هرچند سازمان های باستانشناسی حرفه ای در دنیا از فلزیاب انتنی یا تصویری که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیصEDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد برای تشخیص نقاط مربوط به اهداف قدیمی بهره میبرند ولی سازمان میراث فرهنگی برای بهره گیری از فلزیاب دارای تخصص در زمینه باستانشناسی میباشد

 محلهای را که با دستگاه فلزیاب باستان شناسان مورد بررسی قرار میدهند مطمئن میباشند که در ان محدوده گنج وجود دارد و باستانشنان اماکن ایجاد سایت در یک منطقه را دارا میباشند که سایت باستانی میتواند با سطح و سیعی باشد و علائم بدست امده از اثار قدیمی را مورد بررسی قرار داده و با تجربه خود میتوانند گنج و اثار باستانی را پیدا نماید ولی افراد عادی دارای چنین تجربه ای در زمینه باستانشناسی نبوده و نمی توانند یک منطقه را بصورت باستانشناسی حفاری نموده و احتمال پیدا نمودن گنج توسط افراد عادی کاهش میابد

فلزیاب تفکیک طلا قدیمی یا طلا گنج را درصورتی میتواند انجام دهد که بتواند طلا را با دقت در عمق زیاد تفکیک نماید و فلزیاب را همانگونه که در دستورالعمل ان سیستم فلزیاب بیان گردیده

است باید تنظیم نمود و برای مختصات یابی از همان روش مختصات یابی که بیان گردیده است بهره برده شود ولی برای تشخیص اهداف واقعی از غیر واقعی باید انواع تنظیمات را در زمان

تمرین به انجام رسانده و با صدا یا تصویر یا حرکت انتن واکنش سیستم فلزیاب را بدست اورید تا در صحنه کار اصلی بتوانید نوع هدف واقعی از دیگر منابع که خود را شبیه هدف اصلی نشان

میدهد جدا نموده و تفکیک نماید و  اهداف قدیمی مانند طلا GOLD یا به زبان عام گنج میتواند برای اطراف خود وضعیتی شبیه خود را پدید اورد و این حالت برای اهداف از نوع طلا GOLD

قدیمی بیشتر شکل میگیرد و اگر نقطه ای در اطراف ان هدف وجود داشته باشد که دارای وضعیت نرمتر یا سست تر نسبت به مرکز هدف باشد یا از دیگر نقاط اطراف هدف سست تر یا نرمترباشد

موجب میگردد که علائم مربوط به یک هدف قدیمی ازان نقطه سریعتر به سمت زمین منتقل شده که به این عمل همرفتی میگویند و سیستمهای فلزیاب دنیا از هر نوع و مدل که باشد به این نقطه

واکنش نشان میدهد و بعد از حفاری اپراتور یا کاربر متوجه میگردد که هدف در ان نقطه وجود ندارد ولی لایه های زمین نرم یا سست میباشد .

در بعضی مواقع علائم هدف قدیمی انقدر دارای جریان و انرژی و امواج و حرارت علائم مادون قرمز میباشد که سطح وسیعی از صحنه کار دارای علائم هدف میگردد که میتواند تشخیص سیستم

فلزیاب را در مقابل علائم پراکنده شده دچار عدم تشخیص مرکز هدف نموده و این علائم پراکنده باعث گردد که تمام ان محدوده را سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا معدن یاب بعنوان حالت

عادی صحنه کار تشخیص داده و نتواند نوع و مرکز هدف را مشخص نماید البته از راه دور یا فاصله به چنین محوطی نزدیک  گردید در دیواره یا نقطه اولیه این تغییر سیستم فلزیاب از خود

واکنش نشان میدهد که درست شبیه مرکز هدف میباشد

در بعضی مواقع سیستم فلزیاب در محدوده وسیع الوده شده با علائم هدف قرار گرفته و یه یک زاویه از این محدوده که خارج از محدوده الوده به علائم هدف میباشد و دچار تغییر ناگهانی شده و

علائم هدف در ان نقطه یک تفاوت ایجاد نموده و این نقطه خارج از محدوده متعلق به علائم هدف میباشد  موجب میگردد که سیستم فلزیاب  واکنش از خود نشان داده و خطا در تشخیص  شکل

گرفته و این نقطه که ناگهانی یک تفاوت را ایجاد نموده است عاملی میگردد که سیستم فلزیاب بعنوان مرکزهدف مورد نظر نشان میدهد زیرا این نقطه دارای ترکیب متفاوت از کل صحنه کار الوده

به علائم هدف میباشد ولی این نقطه دارای علائم شبیه به هدف میباشد و برای این است که بعد از حفاری اپراتور یا کاربر به هیچ نوع هدفی دست نمی یابد.

برای اینکه یک اپراتور  در انجام عملیات و تنظیم سیستم فلزیاب به حد مهارت مطلوب برسد و تجربه کسب نمابد باید اهداف نمونه را در سطح و عمق زمین پنهان نموده و پیدا نماید و تفاوت بین

واکنش سیستم فلزیاب به انواع اهداف نمونه متفاوت در سطح و عمق گوناگون بدست اورد تا اینکه برای عملیات در صحنه کار اصلی بتوانند این تفاوت نقاط الوده شده به جریان و انرژی و نیرو و

گاز هدف اصلی را تشخیص دهد .

برای کاوش یک هدف قدیمی بخصوص از نوع طلا مهارت یک اپراتور فوق حرفه ای نیز نمی تواند  تضمین موفقیت برای کاوش  یک هدف قدیمی باشد.

طلا به مرور زمان دچار تغییراتی در ساختار خود میگردد بخصوص اگر دارای الیاژی از دیگر مواد یا منابع باشد و این تغییرات شیمیائی در هر منطقه میتواند متفاوت باشد و نیازمند تنظیماتی

متناسب با همان نوع شرایط هدف قدیمی و صحنه کارمیباشد.

سیستمهای فلزیاب یا یابنده در زمان عملیات کاوش اهداف باستانی دچار تناقض در تشخیص میگردد به دلیل انکه امکان دارد تنظیمات ارائه شده در سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  نتواند

علائم بازتاب شده را از یکدیگر مجزا نماید.

بیشتر اپراتورها در عملیات کاوش اهداف باستانی ناموفق میباشند زیرا شرایط تغییرات در اهداف باستانی علائم متضادی با مقاومت و انباشتگی یا خازنی  ناپایدار را در صحنه کار پراکنده مینماید

این حالت خازنی  انرژی نامتعادل پدید امده از اهداف  با سرعت نامنظم در محدوده اطراف بصورت پراکنده منتشر میگردد و این پخش شدن در صحنه کار تمرکز سیستم فلزیاب را در کاوش

مرکز هدف کاهش میدهد و بیشتر مواقع مرکز هدف تا نقطه ای که سیستم فلزیاب واکنش نشان میدهد فاصله زیادی تا مرکز هدف را دارد.

اهداف غیر اهنی مانند طلا بیشتر دارای این شرایط  انرژی مغناطیسی خازنی و مقاومتی میباشد.