فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 فلزیاب فرکانس بالا که در یک حد مشخص و بدون تغییر در فرکانس عمل نموده یا فقط یک فرکانس را در حد بالا منتشر مینماید توان بالای در تشخیص اهداف در عمق را نداشته زیرا به دلیل وجود اتمسفر زمین علائم با فرکانس بالا به جای انکه توسط جاذبه زمین جذب گردد به سمت هوا یا بالا حرکت مینماید

دیده شده که بعضی اشخاص میگویند که سیستم فلزیاب انها تا 250 مگاهرتز امواج  یا فرکانس ایجاد مینماید که این امر پایه نداشته زیرا چنین فرکانس یا موجی قبل از اینکه جذب زمین گردد به سمت بالا یا هوا حرکت مینماید و قابلیت جذب به درون زمین را نداشته وتفاوت بین فلزیاب فرکانس بالا با فلزیاب مولتی فرکانس در این است که نوع علائم فلزیاب مولتی فرکانس متغیر است و از فرکانس پائین تا بالا را منتشر مینماید و این سیستمها فلزیاب مولتی فرکانس از نوع فلزیاب جذبی یا فلزیاب فرکانس القائی میباشد که علائم را درسطوح متفاوت ارسال مینماید و به همین دلیل این علائم جذب زمین برای تشخیص در عمق زیاد میگردد و سیستم جذبی فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی  توان دریافت علائم متفاوت را داشته و پردازشگر ان میتواند این علائم را از یکدیگر جدا سازد و ان هم بخاطر تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC وسطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میباشد.

فرکانس ها تا یک حدودی جذب زمین میگردند و فرکانس های خیلی بالا به سمت زمین جذب نمیگردند و اگر هم جذب زمین گردد تا قابلیت نفوذ به عمق زیاد را نداشته  ولی نوع فرکانس و جریان و انرژی تعیین شده در سیستمهای فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی بصورتی میباشد که به راحتی جذب اعماق زمین گردید و سیستم دریافت یا جذبی ان میتواند علائم بازگشته از عمق زمین را هر میزان کاهش یافته یا ضعیف گردیده باشد دریافت نموده و توسط سیستم پردازشگر انرا به حد مطلوب در جهت تشخیص در مدار سیستم فلزیاب برساند و نشانه عملکرد ان در زمان تمرین مشخص میگردد که یک هدف کوچک به نسبت توان عمق سیستم فلزیاب در زیر زمین بگذارید براحتی انرا کاوش مینماید.

طراحی و ساخت این نوع سیستم فلزیاب مولتی فرکانس در تمام دنیا انحصاری و منحصربه فرد است.

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

در فلزیاب فوق پیشرفته کوئل الکترونیکی لیزری به مدار و سخت افزارفلزیاب یا معدن یاب یا رادارزمینی دستی متصل میگردد و توان تشخیص را افزایش میدهد این نوع کوئل یا سرجستجوگرالکترونیکی لیزری انحصاری بوده و کمتر تولید کننده ای دارای تکنولوژی و فن اوری کوئل یا سرجستجوگر الکترونیکی لیزری میباشد.

این نوع کوئل یا سرجستجوگر الکترونیکی لیزری به خاطر این برای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب طراحی گردیده است که نسبت به کوئل مغناطیسی معمولی دقت و توان بیشتری در تشخیص داشته باشد کوئل یا سرجستجوگر لیزری بنابر مدارسخت افزار رادار میباشد و همین امر توان تشخیص را افزایش میدهد و با تنظیمات درکوئل یا سرجستجوگر لیزری میتواند بر روی تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD فلزیاب اثرمستقیم گذاشته و خطا و انحراف در تشخیص را ازبین برده.

کمتر کوئل یا سرجستجوگری در دنیا برای فلزیاب وجود دارد که خود بطور مستقل دارای مدارسخت افزارتشخیص و تنظیمات باشد کوئل الکترونیکی لیزری دارای این مشخصات میباشد.

کاربرد گوئل الکترونیکی لیزری التراسونیک بر روی سیستم فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی قابلیت نصب داشته که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد و این نوع کوئل الکترونیکی لیزری التراسونیک میتواند توان سیستم فلزیاب را در تشخیص از طریق نوع صدا یا حرکت انتن یا تصویر افزایش داده و کاربرد ان در زمینه عملیات گوناگون میباشد و میتوان کاربرد سیستم فلزیاب را درتفکیک و تشخیص هدف واقعی افزایش دهد این نوع سرجستجوگر از فوق پیشرفته ترین سرجستجوگر یا کوئل برای تشخیص اهداف و منابع میباشد زیرا خود کوئل الکترونیکی لیزری التراسونیک دارای مدار مجزا میباشد و میتواند اطلاعات را پردازش نموده و سپس به سیستم فلزیاب منتقل نماید که این اطلاعات پردازش شده به شکل فیلتر گردیده در اختیارمدار اصلی فلزیاب قرار میگیرد و سپس توسط مدار فلزیاب راحت تر میتواند نوع علائم را از یکدیگر تفکیک نماید و مزید بالای این نوع کوئل الکترونیکی لیزری التراسونیک این است که میتواند بصورت مجزا عمل نموده یا در کنار کوئل معمولی همراه با هم عمل نموده

فلزیاب دارای سرجستجوگر میباشد که این سرجستجوگر میتواند انتن یا رادار یا کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی یا سنسور التراسونیک یا مادون قرمز یا کوئل الکترونیکی لیزری التراسونیک باشد و نوع کاربرد سرجستجوگر بستگی به نوع مدار فلزیاب دارد

اینکه یک سیستم فلزیاب با سرجستجوگریا کوئل یا لوپ بزرگ یا کوچک یا سنسور عمل نماید بستگی به نوع سیستم فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی داشته و بعضی ابراز مینمایند که سنسور از کوئل یا لوپ بهتر است موضوعی علمی نیست بلکه نوع سرجستجوگر بستگی به توان و نوع مدار ان سیستم فلزیاب داشته و عملکرد سیستم فلزیاب در تشخیص و تفکیک مطرح است.

در سیستمهای فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب پالسی اندازه کوئل یا سرجستجوگریا لوپ مطرح است زیرا این سیستمها فلزیاب پالسی به نسبت اندازه و بزرگی یک هدف در عمق میتوانند واکنش نشان دهند وبه این معنا که اندازه هدف هرمیزان بزرگ ترباشد در عمق بیشتر انرا تشخیص میدهد  و برای اینکه بتوان نقص توانائی کاوش اهداف با فلزیاب پالسی یا انواع فلزیاب ولتاژ القائی را در عمق کاهش داد شود طراحان لوپ کابلی یا کوئل بزرگ برای سیستم فلزیاب پالسی در نظر میگیرند و سنسور مغناطیسی توان متفاوت با کوئل یا لوپ را برای انواع سیستم فلزیاب ولتاژ القائی و فلزیاب پالسی را ندارد و برای این موضوع گروهی طراح از چند سنسور در کوئل یا لوپ دراین نوع سیستم فلزیاب در کنار هم بهره برده میشود تا عملکرد چند سنسور مغناطیسی در کنار یکدیگر عمل لوپ یا کوئل بزرگ را به انجام رساند .

در سیستمهای فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD  یا تارگت ایکس TARGET X میباشد اندازه گوئل یا سرجستجوگر مطرح نمی باشد زیرا با تغییر تنظیم ابعاد هدف در تنظیم سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X کاربر میتواند اندازه هدف در عمق زیاد را افزایش دهد و با این تغییر در تنظیمات ابعاد سیستم فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی توانائی کاوش یک هدف کوچک در عمق زیاد را بوجود اورد یا اینکه  یک هدف کوچک را در حد توان عمق خود در عمق بیشتر نسبت به انچه در جدول عمق DEPTH SCALE ذکر گردیده است پیدا نماید یا تشخیص دهد.

 سرجستجوگر از نوع سنسورداربیانگر این نیست که توان تشخیص سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب را تغییر دهد بلکه مدار طراحی شده برای اینگونه سنسورها از هر مدل که باشد میتواند در همان نوع سیستم فلزیاب کارائی داشته باشد و توان سیستم فلزیاب با ارزیابی قدرت ان سیستم فلزیاب در کاوش اهداف در عمق و تفکیک میتوان بدست اورد

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

نقشه فلزیاب حرفه ای یا نقشه فلزیاب فوق پیشرفته یا مدار اماده به مونتاژ ان هرگر از طریق شرکت ها بزرگ و معتبر یا طراحان حرفه ای در اختیار عموم قرار نمیگیرد زیرا نقشه فلزیاب حرفه ای از سرمایه معنوی ان شرکت میباشد و میتواند انرا ارتقاء داده و تبدیل به فلزیاب پیشرفته تر نماید

نقشه فلزیاب ساده با نقشه فلزیاب حرفه ای که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X متفاوت میباشد در سیستم فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی طراحان و دانشمندان حرفه ای سعی مینمایند نسبت به توان ان فلزیاب از قطعات زیاد یا کم بهره ببرند در اینجا توان و عمق گیری و تفکیک فلزیاب است که کارائی این نوع فلزیاب ها را مشخص مینماید در این نوع فلزیاب ها فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی طراح تعداد و نوع قطعات را به نسبت توان ان فلزیاب در نظر میگیرد میتواند یک فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی با عمق و توان بالا دارای قطعات کمتری در نقشه فلزیاب نسبت به یک سیستم فلزیاب با توان پائین تر باشد عملکرد ان فلزیاب را در نظر داشته باشید

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

عمق فلزیاب بستگی به نوع طراحی مدار ان فلزیاب دارد و توان عمق فلزیاب را با قرار دادن یک هدف در سطح و عمق میتوانید متوجه گردید دررابطه با عمق فلزیاب که توان تفکیک داشته باشد این امر مهم است که یک هدف را در سطح با همان عدد VDI تفکیک نماید که در عمق بتواند با همان عدد VDI را تفکیک نماید

شکل ظاهر سیستم فلزیاب به چه شکل است مهم نیست اصل کارکرد ان سیستم فلزیاب است که توان ان سیستم فلزیاب را در عمق گیری و تفکیک مشخص مینماید زیرا فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی حرفه ای با توان بالا در تشخیص اهداف در عمق زیاد مهم است و سیستم فلزیاب یک محصول زینتی نیستند بلکه سیستمهای فلزیاب در اصل  برای کارهای سخت و صنعتی و حرفه ای میباشد و برای همین است  که طراحان فلزیاب فوق پیشرفته ظاهر فلزیاب را ساده در نظر گرفته ولی نوع مدار ان را بصورتی طراحی مینمایند که بتواند براحتی تنظیمات تغییر نموده و یک هدف کوچک به نسبت به عمق تعیین گردیده ان فلزیاب در عمق زیاد پیدا نماید .

برای سیستمهای فلزیاب و معدن یاب و رادار زمینی دستی که بصورت تفریحی در دنیا ارائه میگردد سازندگان سعی مینمایند که ظاهرشکیلی برای ان در نظر بگیرند زیرا این سیستمها فلزیاب برای بهره برداری عمومی تفریحی میباشد و اشخاص بصورت عمومی برای تفریح از ان بهره میبرند و توانائی کاوش اهداف در عمق کمی را دارند که خود این شرکت ها در دنیا کم عمق و تفریحی بودن سیستم فلزیاب را در سایت یا کاتالوگ اصلی خود ابراز مینمایند و هیچ موقع این شرکت های معتبر برای این سیستمهای فلزیاب  تفریحی از کلمه حرفه ای بهره نمیبرند زیرا سیستمهای فلزیاب حرفه ای باید دارای شرایط خاص و توان و تفکیک کاوش و پیدا نمودن یک هدف کوچک در عمق را دارا باشند.

فلزیاب حرفه ای دارای تنظیمات پایه BASIC و اختیارات تنظیمات PRO OPTION میباشد که این تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولید THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد و تنظیمات اتو تراک AUTO TRAC و GEB و  SAT و SAT SPEED وRECOVERY SPEED و ..... باشد که این نوع تنظیمات میتواند در کنار یکدیگر یا به تنهائی در یک فلزیاب حرفه ای توسط طراحان فلزیاب فوق پیشرفته در مدار سیستم فلزیاب تعیین میگردد البته تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X در کنار هم در یک سیستم فلزیاب فوق پشرفته میباشداین نوع سیستم فلزیاب توان تفکیک و کاوش اهداف در عمق زیاد را دارا میباشد

فلزیاب مانند دیگر محصولات نیست که در زمان خرید توان یا کیفیت انرا متوجه نگردید در زمان خرید با یک اموزش و ازمایش و قراردادن هدف در سطح و عمق و پیدا نمودن ان توسط خودتان در همان مرحله اولیه خرید بعد از اموزش میتوان به توان ان سیستم فلزیاب پی برد خارجی و ایرانی یا شگیل و ساده بودن ان مطرح نیست کارکرد و تفکیک یک هدف در عمق سیستم مهم است

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز