فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب عمق کم را دارا باشد ارتباط مستقیم با نوع ان فلزیاب دارد وعمق فلزیاب یا عمق فلزیاب زیاد یا عمق فلزیاب کم است یا چرا عمق فلزیاب یا چرا عمق طلایاب کم است سئوالی است که هر دارنده یا خریدار فلزیاب یا طلایاب در زمان خرید با ان روبرو میباشد

عمق کم فلزیاب یا عمق کم طلایاب میتواند مربوط به نوع نقشه مدار ان فلزیاب یا طلایاب باشد انواع فلزیاب یا انواع طلایاب که در بازار بیشتر کشورهای دنیا بخصوص ایران ارائه میگردد به دلیل نداشتن نیازبه تکنولوژی بالا در طراحی و ساخت انها از نقشه مدارفلزیاب ولتاژ القایی یا نقشه مدارفلزیاب مغناطیسی بهره برده میشود و این نوع فلزیاب مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا میباشد چون کار کردن با این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها در مراحل اولیه ساده و برای خریدار فلزیاب دل نشین است ولی برای کارهای حرفه ای بخصوص تفکیک طلا در عمق زیاد توانائی بالای را دارا نمی باشد و بخاطر اینکه این دسته فلزیاب یا دستگاه ها در بازار فلزیاب زیاد میباشد برای خرید فلزیاب بیشتر با این نوع فلزیاب ها یا دستگاه ها روبرو شده و کلاً چون فروشندگان فلزیاب بیشتراین نوع فلزیاب ها یا دستگاه ها را ارائه مینمایند وخریدار فلزیاب از فروشندگان فلزیاب یکسره تعریف از این دسته فلزیاب ها میشنود و فکر میکنند که واقعاً این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها توان بالای داشته و اگر واقعیت را هم بشنود سخت قبول مینماید و بعد از خرید فلزیاب یا خرید طلایاب خریداران متوجه میگردند که این دسته فلزیاب ها یا دستگاه توان عمق کم برای تشخیص اهداف یا طلا را دارند  و بیشتر خریداران فلزیاب یا طلایاب در زمان خرید فلزیاب با تکنولوژی فلزیاب حرفه ای در دسته فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که باید دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد دارای قدرت کاوش اهداف یا انواع فلزات بخصوص طلا را در عمق زیاد دارد اشنایی نداشته یا فروشنده فلزیاب ها انقدر از دسته فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی تعریف نموده و از فلزیاب های فرکانسی با تنظیمات ذکر گردیده بدگوئی مینمایند که خریدار فلزیاب در زمان خرید فلزیاب یا خرید طلایاب دچار سردگمی شده و واقعیت موضوع فلزیاب حرفه ای یا طلایاب حرفه ای با تنظیمات ذکر گردیده رادر نظر نمی گیرند و بعد از خرید فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا دستگاه مگنتومتر یا مگنت یا تسلا یا یون یاب تازه متوجه میشوند که این دسته فلزیاب یا دستگاه توان کاوش اهداف یا طلا در عمق کم دارا است و در عمق زیاد نمی تواند عمل نموده به ویژه نمی تواند فلزات را تفکیک مجزا نماید  

 

 

فلزیاب ولتاژ القایی یا فلزیاب مغناطیسی به ان دسته فلزیاب اطلاق میگردد که در سرجستجوگر این دسته فلزیاب از شدت ولتاژ برای شکل گرفته میدان مغناطیس بهره برده می شود و با تغییر میدان مغناطیس یا اختلاف فاز در زمان موقعیت فلز را مشخص مینمایند

فلزیاب های ولتاژ القایی یا فلزیاب مغناطیسی از دسته فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و ....میباشد که این دسته فلزیاب ها به خاطر بهره بردن از ولتاژ برای ایجاد شدت میدان مغناطیس توان زیادی در کاوش اهداف بخصوص طلا در عمق زیاد را نداشته و برای این است که در فلزیاب ولتاژ القایی یا فلزیاب مغناطیسی از سرجستجوگر بزرگ یا سنسورسری بهره برده می شود تا امکان توان عمق فلزیاب ولتاژ القایی یا فلزیاب مغناطیسی افزایش یابد

فلزیاب ولتاژ القایی یا فلزیاب مغناطیسی توان تفکیک نداشته و فقط توان تشخیص تفاوت فلز اهنی و غیر اهنی را داشته و نمی تواند بین طلا و نقره و مس و روی و برنز که هم طبقه و غیر اهنی هستند تفاوتی مجزا برای تفکیک قائل شود و این فلزات را یک شکل مشخص مینمایند بخصوص برای طلا در عمق زیاد با این مشگل روبرو است

بیشتر فلزیاب های که در دنیا بخصوص کشورهای خارجی ارائه میگردد از دسته فلزیاب ولتاژ القایی یا فلزیاب مغناطیسی میباشد زیرا ساخت ان اسان و کم هزینه میباشد و برای عملیات تفریحی کاربرد بالای دارد و در ایران این دسته فلزیاب ولتاژ القایی یا فلزیاب مغناطیسی ساخته یا از خارج وارد میشود بعنوان فلزیاب حرفه ای معرفی مینمایند که این چنین نمی باشد

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

گنج یاب مگنتومتر از نظر اصول علم تفکیک دراصول راداریا یابندها یا فلزیاب با تفکیک خارج میباشد زیرا مگنتومترگنج را بخواهد کاوش باید توان این را داشته باشد که یک فلز نو طلا را تفکیک نموده تا بتواند گنج یاب طلا باشد یا بتوان به ان گنج یاب مگنتومتر اطلاق نمود که چنین قدرتی را نداشته زیرا برای کاوش گنج طلا بخصوص در عمق زیاد تشخیص خواص فرکانسی نیاز است که مگنتومتر فقط توان تشخیص مغناطیس را دارد

امکان دارد در عمق کم منابع طلا گنج را مگنتومتریا تسلا یا یون یاب یا مگنت پیدا نماید ولی این منابع طلا گنج در عمق بسیار کم باشد و عمر طولانی از ان گذشته باشد شاید بتواند پیدا نماید و این هم مربوط به زمینهای یکدست مانند خاک اروپا میباشد و در زمینهای الوده این امرپیدا نمودن گنج طلا با مگنتومتر میسر نمی شود

مگنتومترو مگنت یا یون یاب یا تسلا نیز تکلیف مشخصی در زمینه تفکیک را دارا است و توان تفکیک انواع فلزات بخصوص گنج طلا را نداشته چه برسد به انکه بتواند گنج یاب گنج برای تفکیک طلا باشد این دسته دستگاه ها فقط توان تغییرات مغناطیسی را داشته یا مغناطیس را سنجش نموده یا یون مواد را تشخیص می دهند که هر ماده یا مواد معدنی و منابع دارای مغناطیس و یون میباشد که تشخیص و تفکیک انها از این دسته دستگاه ها بر نمی اید زیرا پتانسیل در صحنه کار میتواند نسبت به میدان مغناطیس هر نوع مواد معدنی یا منابع متغیر و مخصوص همان موقعیت باشد که تغییر لایه های زمین خود میتواند انرژی برای این دسته دستگاه ها در تشخیص میدان مغناطیس ایجاد نموده و اجازه ندهد بتواند یک فلز طلا را تشخیص داده یا تفکیک نماید به غیراز انکه فلز طلا یا گنج طلا در شرایط غیر مغناطیس یا پارا مغناطیس میباشد

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

گنج یاب طلا باید یک فلزیاب با تفکیک طبق قانون تفکیک با عدد VDI در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE باشد و ان فلزیاب با تفکیک گنج یاب طلا است که بتواند طلا را در عمق زیاد تفکیک نموده و از دیگرفلزات و مواد معدنی و منابع هم طبقه خود مجزا تفکیک نماید که این عمل از یک فلزیاب فرکانسی طبق اصول راداربرمی اید به شرط انکه دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد

فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی فقط توان تشخیص تفاوت فلز اهنی از فلز غیراهنی را داشته و نمی تواند فلزات هم طبقه غیراهنی مانند طلا و نقره و مس و روی وبرنز را مجزا تشخیص داده و تفکیک نماید در نتیجه نمی تواند گنج یاب گنج یا گنج یاب طلا  بخصوص برای طلا گنج در عمق زیاد باشد چون میدان مغناطیس مواد معدنی یا منابع لایه های زمین دارای انرژی خاص خود میباشد و میتواند توان پتانسیل متغیر سرجستجوگر این دسته فلزیاب ها را با انحراف پیچش مغناطیسی در تشخیص روبرو نماید

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب تصویری در اصل نحوه عملکرد بنابر اصول رادار تصویری را دارد و فلزیاب تصویری میتواند تغییرات فرکانسی صحنه کار را بخوبی تشخیص داده و بصورت لکه رنگ مشخص نماید و فلزیاب تصویری دارای قدرت تفکیک باید از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تفکیک عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE باشد تا یک فلزیاب تصویری با قدرت بالا برای حذف ذرات دیگر منابع باشد

فلزیاب تصویری در اصل برای مشخص نمودن نوع نویزهای اشکار شدن از منابع زمین و مواد معدنی برای تشخیص هدف اصلی یا طلا با لکه رنگ عمل مینماید و واکنش سیستم فلزیاب به نویزها و پارازیت ها میتواند توان تشخیص فلزیاب را کاهش داده و در تشخیص هدف اصلی توان سیستم فلزیاب را کاهش دهد  و فلزیاب تصویری طبق اصول رادار با تفکیک عدد VDI میتواند نویزهای غیر مفید را از دید تشخیص بصورت لکه رنگ خارج نموده و با شکل نامنظم اشکار نماید
اگر منطقه دارای مواد معدنی و اهدافی از نوع گرم و آهنی باشد به همراه انرژی و تشعشع و جریان و امواج دریافت شده پارازیت یا نویزهای حرارتی متعلق به شرایط آن منطقه را نیز خواهید داشت که به نسبت وضعیت موجود در آن منطقه نویز و پارازیت های پدید آمده بر روی واکنش سیستم فلزیاب برای سیگنال یا علائم دریافتی ایجاد اختلال در تشخیص نوع هدف مینماید
و با درست تنظیم نمودن فلزیاب تصویری این موقیعت بحران زا از دید فلزیاب تصویری خارج میگردد
اگردر صحنه کار پارازیت‌ و نویزها سرعت بیشتری به نسبت انرژی و تشعشع حاصله از انرژی هدف اصلی داشته باشد و از نظر قدرت و عرض به شکل موج وجریان یا انرژی مورد پردازش در سیستم فلزیاب نزدیک باشد امکان دارد سیستم فلزیاب به نقطه یا محلی که این نویز و پارازیت متناسب با موج و جریان یا انرژی ارسالی را از خود رها نموده است پاسخ و واکنش نشان دهد که این واکنش از نظر سیستم فلزیاب  منطقی بوده ولی از نظر اپراتور و نشان دادن محل هدف عملی غیرمنطقی می‏باشد و سیستم فلزیاب  و اپراتور را به خطا می‏اندازدکه منشاء واکنش غیر اصولی سیستم فلزیاب نامتناسب بودن تنظیم اپراتور نسبت به شرایط صحنه کار و وضعیت هدف میباشد و بعضی مواقع در مناطقی اصلاً سیستم فلزیاب با هرنوع تنظیم یا تغییر تنظیم هماهنگ برای کاوش هدف مورد نظر نمیگردد و فلزیاب تصویری از نوع فلزیاب فرکانسی با تفکیک عدد VDI انرژی مربوط به هدف اصلی یا طلا را با شکل لکه رنگ منظم یا عدد VDI همان هدف یا طلا مشخص مینماید
فلزیاب تصویری و فلزیاب انتنی از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با دارا بودن تنظیمات تفکیک و تشخیص
EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X  به خاطر این طراحی و ساخته شده است که  اپراتور یا کاربر بتواند با تغییر در تنظیمات سیستم فلزیاب یا فیلتر برنامه نرم افزار تصویری هر نوع تغییری را بدست اورده و مورد ارزیابی قرار داده تا وجود هدف واقعی از دیگر منابع را بدست اورد.