فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

مهمترین موضوع فلزیاب یا طلایاب برای اصل گنج یابی یا کاوش اصل گنج دارا بودن تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X است که به ان ابعاد هدف IND SIZE نیزمیگویند زیرا با وجود این نوع تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE میتوان در فلزیاب یا طلایاب وضعیت ابعاد هدف IND SIZE یا اندازه طلا یا نقره یا هر نوع فلز که مورد نظر است تعیین نموده و این تعیین اندازه هدف IND SIZE در کنار عدد VDI که از تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION میباشد میتواند در فلزیاب یا طلایاب تفاوت قدرت تفکیک طلا یا قدرت عمل گنج یابی برای اصل گنج را از دیگر منابع و ذرات داشته باشد

تجربه کاربر فلزیاب یا مهارت اپراتور طلایاب یکی از مهمترین روش کار گنج یابی یا تشخیص اصل گنج یابی میباشد و با تمرین و کسب تجربه میتوان به بالاترین حد اپراتوری فلزیاب یا طلایاب دست یافته تا در صحنه کار بتوان مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج را تشخیص داده و بدون مهارت و تجربه توقع موفقیت در گنج یابی را نداشته باشید زیرا پیدا نمودن گنج با عملکرد فلزیاب در شرایط عادی متناقض میباشد و این تناقض با وجود چنین فلزیاب یا طلایاب با تنظیمات ذکر گردیده و مهارت کاربرفلزیاب یا اپراتور طلایاب قابل رفع خواهد بود تا خطا در گنج یابی از بین برود

اگر اپراتور فلزیاب یا کاربر طلایاب که حرفه ای شده در صحنه کار باید اطلاعات دقیق و متناسب با الیاژ نوع هدف یا طلا یا اصل گنج را درتنظیمات  فلزیاب و طلایاب قرار داده تا با مختصات یابی دقیق مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج را مشخص گردد

فلزیاب اصل گنج یا فلزیاب اصل گنج یابی را زمانی درست انجام می دهد که اصل گنج یابی با فلزیاب یا طلایاب برای مختصات یابی اصل گنج یا اصل طلا یا اصل دفینه یا اصل زیر خاکی یا اصل عتیقه رعایت گردد

اصل گنج یابی به چندین موضوع متفاوت ولی مرتبط به یکدیگروابسته است  تا اصل گنج یابی با فلزیاب رعایت گردد وباید فلزیاب اصل گنج یابی را دارا باشد تا اصل گنج یا اصل طلا یا اصل زیرخاکی را با فلزیاب یا طلایاب پیدا نمود

اصل کار فلزیاب برای تشخیص و تفکیک اصل گنج یابی که مرتبط با فلزیاب یا طلایاب باشد عملاً مرتبط با نوع مدار ان فلزیاب یا طلایاب است و اصل کار گنج یابی از نوع تنظیمات فلزیاب یا طلایاب که مربوط به مدار فلزیاب یا مدار طلایاب میباشد سرچشمه میگیرد و فلزیاب یا طلایاب باید قدرت تفکیک بنابر عدد VDI طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE را دارا باشد تا بتوان نوع هدف یا طلا یا نقره یا مس یا روی یا اهن و ..... را به نسبت نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار در تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION قرار داده تا فلزیاب یا طلایاب بتواند ان هدف اصلی یا طلا یا نقره و .. را تفکیک نموده و از دیگر منابع مجزا نماید تا اصل کار گنج یابی را به انجام رساند

فلزیاب کشف گنج در ایران یا طلایاب کاوش گنج در ایران از مواردی است که زیاد به گوش می خورد و این موارد بیشتر از طریق عام مردم بیان میگردد ولی فروشندگان فلزیاب برای فروش فلزیاب یا فروش طلایاب خود در زمان خرید فلزیاب یا خرید طلایاب برای خریدار فلزیاب یا طلایاب ابراز میگردد و به خریدار فلزیاب یا طلایاب فروشنده فلزیاب یا فروشنده طلایاب در زمان فروش فلزیاب یا فروش طلایاب کشف گنج در ایران را با تضمین و بیانات خیلی تحریک امیز و هیجان اور بیان مینمایند و برای جلب خریدار فلزیاب در زمان خرید فلزیاب یا خرید طلایاب تصاویر یا فیلم کاوش گنج و دیگر موارد که اطمینان خریدار را برای کشف گنج در ایران ایجاد نماید به خریدار فلزیاب ارائه نموده یا بیان مینمایند  تا خریدار فلزیاب یا طلایاب تشویق به خرید فلزیاب یا خرید طلایاب ازخود نمایند اگر بحث و گفته و مطالب و تصاویر و فیلم کشف گنج درایران که توسط این شاخاص فروشنده فلزیاب ارائه میگردد صحت دارد چرا خود فروشنده فلزیاب یا طلایاب که اینقدر اطمینان به کار فلزیاب خود برای کشف گنج در ایران دارد به دنبال کشف گنج در ایران نمی رود

ولی فروشندگان فلزیاب که در اصل شرکت فلزیاب معتبر میباشد برای خریدار فلزیاب یا طلایاب حقیقت فلزیاب یا حقیقت طلایاب را بیان نموده و به خریدار فلزیاب یا خریدار طلایاب رسماً و کلاً ابراز مینمایند که فلزیاب یا طلایاب از هر نوع و ساخت هر کجا دنیا باشد یک فلزیاب یا یک طلایاب نمی باشد که تضمین پیدا نمودن گنج در ایران را داشته باشد زیرا فلزیاب یا طلایاب یک سیستم نسبی بوده و قطعاً نمی تواند با تضمین گنج را پیدا نمودن زیرا کاوش گنج یا طلا قدیمی خود یک امری تخصصی است و فلزیاب یا طلایاب اینگونه عملیات نیز باید تخصصی و حرفه ای باشد و توان تفکیک DISCRIMINATION و ابعاد هدف IND SIZE را دارا باشد اما باز هم چنین فلزیاب یا طلایاب با این تنظیمات و توان باید یک اپراتور حرفه ای یا کاربر حرفه ای فلزیاب یا طلایاب را داشته باشد تا موفقیت حاصل گردد و با تمرین میتواند به سطح حرفه ای با این دسته فلزیاب ها رسید و دیگر فلزیاب ها که این تنظیمات را دارا نمی باشد

فلزیاب لوکینگ LOOKING را میتوان در هر موقعیت از نظر نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار تنظیم نموده تا بتواند طلا یا انواع فلزات را مجزا با عدد VDI تفکیک نماید

فلزیاب لوکینگ LOOKING در زمین کوهستانی یا زمین سفت و سخت یا زمین با لایه های متفاوت میتواند براحتی اهداف یا طلا را از دیگر منابع تشخیص داده و تفکیک نماید

فلزیاب لوکینگ LOOKING دارای توانایی نفوذ به اعماق بالا در موقعیت زمینه های دارای مواد معدنی و منابع پرتوزا مانند اورانیوم میباشد که در خاک ایران بصورت جزئی بوفور مشاهده میگردد

فلزیاب لوکینگ LOOKING از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

فلزیاب عمق چقدر یا عمق فلزیاب چند متریا گنج در چند متری است از مباحث بحث برانگیز در زمینه فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب سنسوری میباشد ولی اینکه فلزیاب عمق چقدر میزند یا فلزیاب طلا یا گنج طلا را درچه عمقی میگیرد باید از دید علمی در جهت توان انواع فلزیاب ها یا انواع طلایاب ها درنظرگرفته شود

عمق فلزیاب چقدراست که بتواند یک فلزرا در چه عمقی بگیرد باید در زمان کار با فلزیاب یا طلایاب در زمان تمرین مشخص گردد یا در زمان خرید با قرار دادن یک فلز بخصوص طلا در عمق زیاد بگیرد توان عمق ان فلزیاب یا عمق ان طلایاب مشخص میگردد

ولی اینکه عمق فلزیاب یا عمق طلایاب برای مشخص نمودن گنج طلا یا زیرخاکی چقدر است را نمی توان دقیقاً مشخص نمود موضوعی است که در کار فلزیاب ها یا طلایاب ها مطرح میباشد البته درست است که وجود فلزقدیمی یا گنج طلا یا طلا قدیمی موجب افزایش قدرت عمق فلزیاب یا عمق طلایاب میگردد ولی این برای هر نوع فلزیاب یا طلایاب صدق نمی نماید

بخصوص برای فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه های مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا از جریان تغییر میدان مغناطیس با تغییر فاز عمل مینماید در صورتیکه با صحنه کار با مواد معدنی ومنابع پر انرژی روبرو شود توان خود را برای کاوش اهداف یا طلا یا گنج یا فلزقدیمی در عمق زیاد از دست می دهد