فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

شعاع زن طلا یا فلزیاب انتنی شعاع زن طلا یا ردیاب طلا در عملیات جستجو طلا کاربرد داشته و برای شعاع زنی طلا با دریاب الکترونیکی راداری نیاز به اتصال پراو به زمین نمی باشد ولی جستجو طلا با شعاع زن طلا باید به همان میزان توان شعاع زنی را دارد باید دارای توان تفکیک طلا را نیز داشته باشد

توان تفکیک طلا در شعاع زن طلا باید با وجو مدار الکترونیکی راداری طراحی و ساخته شده باشد در این نوع شعاع زن طلا که دارای مدار ردیاب الکترونیکی میباشد نیاز نیست پراو یا سیم یا کابل به زمین متصل گردید زیرا فلزیاب انتنی یا ردیاب شعاع زن طلا که طبق اصول رادار زمینی دستی عمل مینماید مانند رادار RADAR بصورت مستقیم عمل نموده و نیاز به اتصال مدار الکترونیکی رادار زمینی دستی یا شعاع زن طلا به زمین با یک عامل واسطه ای مانند پراو یا سیم یا کابل نداشته و اطلاعات مربوط به نوع هدف یا طلا را در تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION بنابرجدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE با عدد VDI را تعیین نموده و فلزیاب انتنی یا ردیاب یا شعاع زن طلا اقدام به ردیابی یا شعاع زنی هدف اصلی یا طلا نماید

 

فلزیاب حرفه ای پیشرفته که از دسته جدیدترین فلزیاب یا طلایاب جدید باشد دارای مدار الکترونیکی ردیاب یا شعاع زن یا انتنی با فلزیاب تصویری همراه هم در یک مدارطراحی شده است و توان ان برای تشخیص اهداف بالا در زمینه تفکیک DISCRIMINATION طلا و نقره و مس و روی و اهن و نیکل و کروم بسیار دقیق میباشد

فلزیاب حرفه ای پیشرفته در نوع عملیات برای تجسس هدف اصلی یا طلا یا برای نقطه زنی در شرایط تصویری نیازی به حضور یا وجود کویل یا لوپ با سیم پیچ نداشته و دارای سنسور مادون قرمز یا سنسورالتراسونیک یا سنسور نوری حرارتی میباشد

پیشرفته ترین فلزیاب یا طلایاب یا فلزیاب حرفه ای PROFESSIONAL در نوع طراحی مدار خود میتواند از باطری های کوچک نیز بهره ببرد زیرا قطعات الکترونیک جدید بسیار کوچک و با توان بالای و کارایی با کیفیت خوب میباشد و عملکرد قطعات الکترونیک جدید که در فلزیاب حرفه ای پیشرفته بکار برده می شود به نسبت هم نوع و هم مدل خود بسیار قوی تر عمل نموده و برای این است که ساخت فلزیاب حرفه ای پیشرفته دارای ابعاد کوچکتر به نسبت فلزیاب یا طلایاب دیگر میباشد و از انجا که کویل یا لوپ در ان بکار برده نمی شود حمل و نقل ان نیزاسان تر است

البته فلزیاب فوق حرفه ای پیشرفته نیز در نوع فلزیاب تصویری و انتنی یا فلزیاب ترکیبی یا فلزیاب چند منظوره نیز به بازار فلزیاب ارائه میگردد که دارای سنسور میباشد ولی میتواند به ان کویل یا لوپ سیم پیچ دار نیز متصل نمود

 فلزیاب حرفه ای فوق پیشرفته از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

فلزیاب پالسی طلا را در عمق زیاد نمی تواند تشخیص داده و پیدا نماید یا فلزیاب پالسی توان کاوش فلزات بخصوص طلا را در عمق زیاد نداشته ان هم برگرفته از میدان مغناطیس سرجستجوگر یا سنسور مغناطیسی خود فلزیاب پالسی یا فلزیاب مغناطیسی میباشد و بیشتر فلزیاب های مغناطیسی برای پیدانمودن طلا در عمق زیاد با مشگل روبرو میباشد

در حین جستجو حرکتی با سرجستجوگرفلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب پالسی نمی توان تنظیمات را برای افزایش انرژی تغییر داده تا انرژی مورد نیاز برای ثبات در تشخیص طلا یا فلز در عمق زیاد حاصل گردد زیرا تشخیص این کاهش انرژی در سرجستجوگر برای تامین توان انرژی برای اپراتور فلزیاب یا کاربر فلزیاب قابل تشخیص نمی باشد یا در حین جستجو با یک وضعیت تنظیم متعادل با زمین در حساسیت فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب پالسی بدون تغییرات در تنظیمات فلزیاب مغناطیسی نمی توانند فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب پالس چنین شرایطی را که انرژی ذخیره شده برای ایجاد تعادل درجهت افزایش انرژی در سرجستجوگربرای تشخیص طلا درعمق زیاد باشد به انجام رساند و همین عدم توان انرژی ذخیره برای افزایش توان انرژی در سرجستجوگرفلزیاب مغناطیسی خود یکی از عوامل کاهش توان فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی برای تشخیص اهداف بخصوص طلا در عمق زیاد میباشد

البته در نظر داشته باشید که کلیه فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب های ولتاژ القایی با این شرایط افت انرژی در میدان مغناطیس سرجستجوگر روبرو میباشد که این نوع فلزیاب ها یا دستگاه ها میتواند از دسته فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا مغناطیسی  یا مگنت یا یون یاب یا تسلا یا مگنتومتریا سیگنال ژنراتورباشند که با این شرایط روبرو می شوند

ضمناً دستگاه مگنت یا یا تسلا یا یون یاب نیز با افت انرژی در سنسورمغناطیسی خود روبرو خواهند بود و همین وضعیت کاهش توان در تشخیص اهداف یا طلا در عمق زیاد را ا خود دارا هستند

عمق فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا مغناطیسی  یا مگنت یا یون یاب یا تسلا یا مگنتومتریا سیگنال ژنراتورتحت تاثیر وجود نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار یا زمین قرار میگیرد و تماس میدان مغناطیس سرجستجوگر فلزیاب پالسی یا فلزیاب مغناطیسی برای تشخیص اهداف یا طلا در عمق زیاد با کاهش نیرو وربرو میشود و یا کاهش نیرو در میدان مغناطیس سرجستجوگر از ذات عملکرد فلزیاب پالسی یا فلزیاب مغناطیسی میباشد

میدان مغناطیس با فلزات یا دیگر منابع وضعیت متقابل داشته ودر صورت برخورد میدان مغناطیس سرجستجوگربا دیگر منابع دچار افت انرژی شده یا انرژی میدان مغناطیس سرجستجوگرفلزیاب مغناطیسی بخصوص در زمینهای الوده و مواد متضاد در هم ریخته کاهش یافته و بطور طبیعی با از دست دادن انرژی ثابت یا کاهش انرژی در میدان مغناطیسی سرجستجوگر نیاز میدان مغناطیس سرجستجوگر برای تشخیص دیگر اهداف بخصوص طلا در عمق زیاد نیزکاهش یافته و برای تشخیص یک منبع فلزی مانند طلا که فاقد مغناطیس بالا میباشد شرایط میدان مغناطیس سرجستجوگر نیاز به اصلاح یا افزایش توان انرژی داشته که در مرحله اول خود فلزیاب مغناطیسی این توان را ندارد که این تغییر جریان انرژی را افزایش یا اصلاح نماید تا توان کاوش فلزات بخصوص طلا در عمق زیاد را دارا باشد

فلزات عمق فلزات یا فلزیاب عمق طلا را میتواند تشخیص دهد ولی تشخیص عمق طلا در فلزیاب نسبت به دیگر فلزات متفاوت میباشد و این تفاوت عمق تشخیص یا تفکیک طلا در فلزیاب ها در عمق زیاد وابسته به نوع مدار ان فلزیاب یا طلایاب میباشد

تشخیص یا کاوش فلزات در عمق زیاد در فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا مغناطیسی  یا مگنت یا یون یاب یا تسلا یا مگنتومتریا سیگنال ژنراتوربه اندازه سرجستجوگرکویل یا لوپ یا شکل سنسور وابسته میباشد و اندازه کویل یا لوپ در تشخیص هدف یا فلزات در عمق اثر میگذارد ولی این دسته فلزیاب ها نمی توانند طلا را در عمق زیاد تشخیص دهند و دلیل اصلی ان نوع توان فلزیاب های مغناطیسی در شدت جریان میدان مغناطیس در سرجستجوگرمیباشد و انرژی مورد نیازدر سرجستجوگرفلزیاب مغناطیسی در حین جستجو در اثر برخورد یا تماس با منابع و مواد معدنی صحنه کار کاهش یافته و به همین میزان توان کاوش فلزات بویژه طلا در عمق زیاد کاهش میابد و این نوع فلزیاب ها توان ایجاد انرژی ذخیره برای تامین انرژی مورد نیاز در حالت ثبات برای عمق زیاد را در یک زمان بدون تغییر تنظیمات نخواهد داشت و در زمان جستجو در روش حرکتی نمی توان تنظیمات اولیه حساسیت در فلزیاب مغناطیسی را تغییر داده تا انرژی از دست رفته از میدان مغناطیس در سرجستجوگر را جبران نمود و همین موضوع نیز میتواند توان فلزیاب مغناطیسی را برای کاوش طلا یا دیگر فلزات در عمق زیاد کاهش داده یا توان تشخیص اهداف یا فلزات یا طلا را در عمق زیاد از دست می دهد