فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب ابعاد هدف یا ترشهولد را دارا باشد از دسته فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی میتواند باشد به ابعاد هدف IND SIZE در فلزیاب با تفکیک عدد VDI ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میگویند

ابعاد هدف IND SIZE یا ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی ارتباطی با ترشهولد THRESHOLD مربوط به تنظیمات صدا در فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژالقایی ندارد

زیرا درمدار فلزیاب های مغناطیسی یا مدار فلزیاب های ولتاژ القایی نمی توان تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را ایجاد نمود که این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع دستگاه مگنتومتریا مگنت یا یون یاب یا تسلا میباشد

عملکرد تنظیمات ابعاد هدف یا ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X برای تعیین ابعاد اندازه یا سطح و حجم هدف اصلی یا طلا یا نقره یا مس یا روی یا اهن یا نیکل یا کروم یا برنز یا برنج میباشد

کارایی تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X در زمینه حذف ذرات دیگر منابع و فلزات به غیر از انچه که در تنظیمات تفکیک با عدد VDI تعیین شده نیز میباشد

 

 

فلزیاب عمق کم را دارا باشد ارتباط مستقیم با نوع ان فلزیاب دارد وعمق فلزیاب یا عمق فلزیاب زیاد یا عمق فلزیاب کم است یا چرا عمق فلزیاب یا چرا عمق طلایاب کم است سئوالی است که هر دارنده یا خریدار فلزیاب یا طلایاب در زمان خرید با ان روبرو میباشد

عمق کم فلزیاب یا عمق کم طلایاب میتواند مربوط به نوع نقشه مدار ان فلزیاب یا طلایاب باشد انواع فلزیاب یا انواع طلایاب که در بازار بیشتر کشورهای دنیا بخصوص ایران ارائه میگردد به دلیل نداشتن نیازبه تکنولوژی بالا در طراحی و ساخت انها از نقشه مدارفلزیاب ولتاژ القایی یا نقشه مدارفلزیاب مغناطیسی بهره برده میشود و این نوع فلزیاب مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا میباشد چون کار کردن با این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها در مراحل اولیه ساده و برای خریدار فلزیاب دل نشین است ولی برای کارهای حرفه ای بخصوص تفکیک طلا در عمق زیاد توانائی بالای را دارا نمی باشد و بخاطر اینکه این دسته فلزیاب یا دستگاه ها در بازار فلزیاب زیاد میباشد برای خرید فلزیاب بیشتر با این نوع فلزیاب ها یا دستگاه ها روبرو شده و کلاً چون فروشندگان فلزیاب بیشتراین نوع فلزیاب ها یا دستگاه ها را ارائه مینمایند وخریدار فلزیاب از فروشندگان فلزیاب یکسره تعریف از این دسته فلزیاب ها میشنود و فکر میکنند که واقعاً این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها توان بالای داشته و اگر واقعیت را هم بشنود سخت قبول مینماید و بعد از خرید فلزیاب یا خرید طلایاب خریداران متوجه میگردند که این دسته فلزیاب ها یا دستگاه توان عمق کم برای تشخیص اهداف یا طلا را دارند  و بیشتر خریداران فلزیاب یا طلایاب در زمان خرید فلزیاب با تکنولوژی فلزیاب حرفه ای در دسته فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که باید دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد دارای قدرت کاوش اهداف یا انواع فلزات بخصوص طلا را در عمق زیاد دارد اشنایی نداشته یا فروشنده فلزیاب ها انقدر از دسته فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی تعریف نموده و از فلزیاب های فرکانسی با تنظیمات ذکر گردیده بدگوئی مینمایند که خریدار فلزیاب در زمان خرید فلزیاب یا خرید طلایاب دچار سردگمی شده و واقعیت موضوع فلزیاب حرفه ای یا طلایاب حرفه ای با تنظیمات ذکر گردیده رادر نظر نمی گیرند و بعد از خرید فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا دستگاه مگنتومتر یا مگنت یا تسلا یا یون یاب تازه متوجه میشوند که این دسته فلزیاب یا دستگاه توان کاوش اهداف یا طلا در عمق کم دارا است و در عمق زیاد نمی تواند عمل نموده به ویژه نمی تواند فلزات را تفکیک مجزا نماید  

 

 

فلزیاب ولتاژ القایی یا فلزیاب مغناطیسی به ان دسته فلزیاب اطلاق میگردد که در سرجستجوگر این دسته فلزیاب از شدت ولتاژ برای شکل گرفته میدان مغناطیس بهره برده می شود و با تغییر میدان مغناطیس یا اختلاف فاز در زمان موقعیت فلز را مشخص مینمایند

فلزیاب های ولتاژ القایی یا فلزیاب مغناطیسی از دسته فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و ....میباشد که این دسته فلزیاب ها به خاطر بهره بردن از ولتاژ برای ایجاد شدت میدان مغناطیس توان زیادی در کاوش اهداف بخصوص طلا در عمق زیاد را نداشته و برای این است که در فلزیاب ولتاژ القایی یا فلزیاب مغناطیسی از سرجستجوگر بزرگ یا سنسورسری بهره برده می شود تا امکان توان عمق فلزیاب ولتاژ القایی یا فلزیاب مغناطیسی افزایش یابد

فلزیاب ولتاژ القایی یا فلزیاب مغناطیسی توان تفکیک نداشته و فقط توان تشخیص تفاوت فلز اهنی و غیر اهنی را داشته و نمی تواند بین طلا و نقره و مس و روی و برنز که هم طبقه و غیر اهنی هستند تفاوتی مجزا برای تفکیک قائل شود و این فلزات را یک شکل مشخص مینمایند بخصوص برای طلا در عمق زیاد با این مشگل روبرو است

بیشتر فلزیاب های که در دنیا بخصوص کشورهای خارجی ارائه میگردد از دسته فلزیاب ولتاژ القایی یا فلزیاب مغناطیسی میباشد زیرا ساخت ان اسان و کم هزینه میباشد و برای عملیات تفریحی کاربرد بالای دارد و در ایران این دسته فلزیاب ولتاژ القایی یا فلزیاب مغناطیسی ساخته یا از خارج وارد میشود بعنوان فلزیاب حرفه ای معرفی مینمایند که این چنین نمی باشد

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

گنج یاب مگنتومتر از نظر اصول علم تفکیک دراصول راداریا یابندها یا فلزیاب با تفکیک خارج میباشد زیرا مگنتومترگنج را بخواهد کاوش باید توان این را داشته باشد که یک فلز نو طلا را تفکیک نموده تا بتواند گنج یاب طلا باشد یا بتوان به ان گنج یاب مگنتومتر اطلاق نمود که چنین قدرتی را نداشته زیرا برای کاوش گنج طلا بخصوص در عمق زیاد تشخیص خواص فرکانسی نیاز است که مگنتومتر فقط توان تشخیص مغناطیس را دارد

امکان دارد در عمق کم منابع طلا گنج را مگنتومتریا تسلا یا یون یاب یا مگنت پیدا نماید ولی این منابع طلا گنج در عمق بسیار کم باشد و عمر طولانی از ان گذشته باشد شاید بتواند پیدا نماید و این هم مربوط به زمینهای یکدست مانند خاک اروپا میباشد و در زمینهای الوده این امرپیدا نمودن گنج طلا با مگنتومتر میسر نمی شود

مگنتومترو مگنت یا یون یاب یا تسلا نیز تکلیف مشخصی در زمینه تفکیک را دارا است و توان تفکیک انواع فلزات بخصوص گنج طلا را نداشته چه برسد به انکه بتواند گنج یاب گنج برای تفکیک طلا باشد این دسته دستگاه ها فقط توان تغییرات مغناطیسی را داشته یا مغناطیس را سنجش نموده یا یون مواد را تشخیص می دهند که هر ماده یا مواد معدنی و منابع دارای مغناطیس و یون میباشد که تشخیص و تفکیک انها از این دسته دستگاه ها بر نمی اید زیرا پتانسیل در صحنه کار میتواند نسبت به میدان مغناطیس هر نوع مواد معدنی یا منابع متغیر و مخصوص همان موقعیت باشد که تغییر لایه های زمین خود میتواند انرژی برای این دسته دستگاه ها در تشخیص میدان مغناطیس ایجاد نموده و اجازه ندهد بتواند یک فلز طلا را تشخیص داده یا تفکیک نماید به غیراز انکه فلز طلا یا گنج طلا در شرایط غیر مغناطیس یا پارا مغناطیس میباشد

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

گنج یاب طلا باید یک فلزیاب با تفکیک طبق قانون تفکیک با عدد VDI در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE باشد و ان فلزیاب با تفکیک گنج یاب طلا است که بتواند طلا را در عمق زیاد تفکیک نموده و از دیگرفلزات و مواد معدنی و منابع هم طبقه خود مجزا تفکیک نماید که این عمل از یک فلزیاب فرکانسی طبق اصول راداربرمی اید به شرط انکه دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد

فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی فقط توان تشخیص تفاوت فلز اهنی از فلز غیراهنی را داشته و نمی تواند فلزات هم طبقه غیراهنی مانند طلا و نقره و مس و روی وبرنز را مجزا تشخیص داده و تفکیک نماید در نتیجه نمی تواند گنج یاب گنج یا گنج یاب طلا  بخصوص برای طلا گنج در عمق زیاد باشد چون میدان مغناطیس مواد معدنی یا منابع لایه های زمین دارای انرژی خاص خود میباشد و میتواند توان پتانسیل متغیر سرجستجوگر این دسته فلزیاب ها را با انحراف پیچش مغناطیسی در تشخیص روبرو نماید

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز