فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب میدان جستجو برای کاوش فلزات مانند طلا و نقره و مس و روی و اهن و .... به نسبت نوع نقشه مدار فلزیاب دارا میباشد و نقشه مدار فلزیاب برای میدان جستجو با سرجستجوگر کویل یا لوپ یا سنسورارتباط داشته و این ارتباط به نوع طبقه فلزیاب که از نوع فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی باشد مرتبط میگردد این ارتباطات توان فلزیاب را در میدان جستجو با سرجستجوگرمشخص مینماید

فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا مغناطیسی  یا مگنت یا یون یاب یا تسلا یا مگنتومتریا سیگنال ژنراتور فقط محدوده اطراف سرجستجوگر خود را میتواند با تغییر میدان مغناطیس تشخیص داده و مشخص نماید ولی میدان مغناطیس سرجستجوگر فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی وضعیت مغناطیسی یا بار الکتریکی و اختلاف فاز در زمان اهداف یا طلا یا نقره یا برنز را تشخیص داده و از انجا که این نوع فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب های ولتاژالقایی از شرایط مغناطیس برای تشخیص خود بهره میبرند و زمین بطور طبیعی دارای مغناطیس میباشد و مواد معدنی و منابع نیز خود دارای مغناطیس مربوط به خود میباشد و این مغناطیس ها بصورت میدان مغناطیس با ترکیب یا رانش و کشش عمل مینمایند وضعیت توان عمل فلزیاب مغناطیسی و فلزیاب ولتاژ القایی را در میدان جستجو برای عمق زیاد کاهش داده یا بر روی انرژی درون میدان مغناطیس سرجستجوگر با افت توان روبرو مینماید و این وجود میادین مغناطیس متفاوت توان فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی را برای تشخیص فلزات پارامغناطیس مانند طلا در عمق زیاد را از بین میبرد

فلزیاب فضای جستجو برای جای خالی یا حفره یا چاه یا تونل در صورتی میتواند مشخص نماید که توان ارزیابی علائم انباشته شده را در مقابل سیگنال هدف اصلی یا طلا را داشته باشد

فلزیاب های از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا مغناطیسی  یا مگنت یا یون یاب یا تسلا یا مگنتومتریا سیگنال ژنراتور برای عملیات در چاه و حفره و غار و تونل مشگل انباشتگی علائم مغناطیس را دارا میباشد زیراسرجستجوگریا کویل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی این نوع فلزیاب ها از میدان مغناطیس به نسبت شدت ولتاژ بهره میبرد و انرژی درسرجستجوگرفلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی  توان بازسازی با نیرو ذخیره را نداشته در نتیجه اصلاح انرژی در سرجستجوگر برای بازسازی میدان مغناطیس برای ایجاد تعادل و ثبات انجام نمی گردد و میدان مغناطیس سرجستجوگر فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی دچار اختلال در پتانسیل متغیر خود شده و وضعیت میدان مغناطیس سرجستجوگر یا کویل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی با بی تعادلی روبرو شده و واکنش بی دلیل از خود ایجاد مینماید مگر انکه حساسیت را در این نوع فلزیاب ها کاهش دهید

 

فلزیاب فضای جستجو را در صورتی بخوبی میتواند مشخص نماید که ان فلزیاب از نوع  فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی باشد که با امواج الکترومغناطیس طبق اصول رادار زمینی دستی عمل نماید

فقط فلزیاب یا طلایاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با سنسور نوری حرارتی به همراه سنسور مادون قرمز یا سنسور التراسونیک با وجود تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میتواند در حفره و چاه و تونل و غار با ابعاد کوچکتر از دو متر عمل نماید زیرا این نوع فلزیاب یا طلایاب از امواج الکترومغناطیس بهره میبرد و سنسورنوری حرارتی یا سنسورالتراسونیک خود دارای قدرت تحلیل بین علائم یا سیکنال انباشته شده از سرجستجوگر فلزیاب یا طلایاب با علائم مربوط به هدف اصلی یا طلا یا نقره یا مس یا روی یا اهن یا نیکل و کروم و برنز و الومینیم میباشد و برنامه تفکیک رنگ COL PRO با عدد VDI توان بالاتری برای عملیات در حفره و چاه و غار و تونل با ابعاد کمتر از دو متر در دومتر را دارد

زیرا وجود امواج الکترو مغناطیس با وجود این تنظیمات در فلزیاب فرکانسی با سنسور نوری حرارتی یا سنسور التراسونیک به همراه مادون قرمزمیتواند هر گونه انباشتگی مغناطیسی را از دید خود خارج نموده زیرا فلزیاب فرکانسی امواج الکترومغناطیس به نسبت سیگنال هدف اصلی یا طلا در پردازشگر تعادل دهند مورد ارزیابی قرار داده و ان شکل امواج که مربوط به انرژی فرکانس هدف اصلی یا طلا است را مشخص مینماید

 

فلزیاب فضای جستجو مناسب را نیاز دارد و این فضای جستجو برای فلزیاب یا طلایاب باید دریک محدوده مشخص از نظر ابعاد میباشد ان فضای که با فلزیاب یا طلایاب میخواهید به جستجو طلا یا نقره یا مس یا روی یا اهن یا نیکل یا برنز بپردازید حداقل باید دو متر در دو متر باز باشد تابتوانید از ان برای عملیات جستجوبخصوص طلا به انجام رسایند  

در عملیات با فلزیاب فضای جستجو در غار یا تونل یا حفره و چاه اندازه دیواره چاه یا تونل یا غار باید دارای شرایط دو متر در دو متر باشد وارتفاع دومترباشد تا قانون انباشتگی علائم و جریان فرکانس یا مغناطیس در ان محدوده در سرجستجوگر فلزیاب یا طلایاب ایجاد نگردد

 

تفکیک فلزات در تفکیک طلا دستگاه فلزیاب یا تفکیک دستگاه فلزیاب یک امر مهم برای تشخیص هدف اصلی یا طلا یا دیگر فلزات میباشد ولی تفکیک دستگاه فلزیاب باید با دقت به انجام برسد و تفکیک طلا و دیگر فلزات در دستکاه فلزیاب مربوط به تفکیک رادار زمینی دستی میباشد و هر نوع فلزیاب که بخواهد توان تفکیک واقعی بخصوص تفکیک طلا را داشته باشد طراحی مدار ان فلزیاب باید از اصول رادار بهره برده باشد و فلزیاب که با اصول رادار زمینی دستی طراحی شده باشد باید از نوع فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد در فلزیاب فرکانسی که طبق اصول رادار زمینی دستی GROUND HANDY RADAR طراحی شده باشد تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION یا تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC در تنظیمات پایه اساسی BASIC ADJUSTMENT به همراه تنظیمات سطح و حجم یا ابعاد هدف IND SIZE به همراه هم میباشد و این تنظیمات در کنار هم فقط در یک فلزیاب یا طلایاب طبق اصول رادار RADAR از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی انجام شدنی می باشد