فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب تفکیک با اتصال پرآپ

فلزیاب برای تفکیک طلا یا انواع فلزات نیاز به پیروی از تنظیمات ادیت EDIT طبق جدول تفکیک و تشخیص وی دی ای اسکال VDI SCALE دارد و اینکه با اتصال پرآپ بخواهید عمل تفکیک را به انجام رسانید در اصول کار فلزیاب پیشرفته جای ندارد و بیشتر سازندگان از فانگشن ژنراتور یا مدارات مغناطیسی به جای فلزیاب یا نقطه یاب یا نقطه زن بهره برده و تنظیمات محدود تعیین شکل موج را برای چند تا فلز یا حفره را میتوان تعیین نموده که عملاً قدرت تفکیک فلزات یا طلا را در عمق زیاد برای تشخیص بازتاب انرژی فرکانس را ندارد در نتیجه ان کارائی مطلوب را ندارد

 

WWW.TJA777.IR

WWW.HFX11.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب تصویری

گنج یاب

فلزیاب ردیاب فرستنده گیرنده

فلزیاب آنتنی که ردیاب حرفه ای باشد باید بتواند عملیات شعاع ز نی و ردیابی و نقطه زنی را طبق اصول رادار به انجام رسانده و در مدارهای که بنابر رادار فرکانسی طراحی میگردد نیاز به فرستنده یا گیرنده مجزا نداشته و فلزیاب ردیاب که فرستنده و گیرنده مجزا از هم داشته باشد طبق اصول رادار با شرایط فرکانس عمل ننموده بلکه بنابر شرایط مغناطیس عمل میکند و از وضعیت تعیین امواج الکترو مغناطیس با تعیین شکل موج مشخص مانند فانگشن ژنراتور عمل مینماید

فلزیاب ردیاب راداری دارای تنظیمات تفکیک ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میباشد

 

WWW.TJA777.IR

WWW.FRH11.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب فوق پیشرفته

نقطه زن

عمق فلزیاب سنسور فرکانسی

برای افزایش عمق فلزیاب از مدار طراحی شده طبق اصول رادار با عملکرد فرکانس در فلزیاب تصویری فرکانسی یا فلزیاب لیزری فرکانسی یا فلزیاب انتنی فرکانسی به همراه سنسور فرکانسی بهره برده میشود و وجود مدار فلزیاب فرکانسی به دلیل وجود کاربرد فرکانس برای تشخیص طلا یا انواع فلزات توان کاوش در عمق زیاد را داشته و وجود سنسور فرکانسی از نوع مادون قرمز یا سنسور التراسونیک یا سنسور نوری حرارتی ثبات در حذف ذرات مزاحم را در مناطق الوده افزایش می دهد

 

WWW.TJA777.IR

WWW.FRH11.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب فوق پیشرفته

نقطه زن

فلزیاب تصویری اسکن سه بعدی میدان مغناطیس

فلزیاب تصویری یا دستگاه تصویری که از دسته فلزیاب مغناطیسی یا مگنتومتر تصویری یا مگنتی تصویری باشد نمی تواند اسکن سه بعدی از میدان مغناطیس طلا را مشخص نماید زیرا طلا فاقد مغناطیس یا غیر مغناطیس است در نتیجه مگنتومتر تصویری یا مگنتی تصویری نمی تواند لکه سه رنگ طلا را در مشخص نماید تا بتوان با وضعیت حالت سه بعدی شرایط طلا را از ذرات مزاحم یا دیگر منابع تشخیص داده

 

WWW.TJA777.IR

WWW.HFX11.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب تصویری

گنج یاب

فلزیاب تفکیک فلز آهنی از فلز غیر آهنی

فلزیاب که فلز با ارزش از فلز بی ارزش یا فلز آهنی از فلز غیر آهنی تشخیص می دهد در اصل تشخیص تفاوت فلزات را دارا است  و این عمل تشخیص در کل تفکیک فلزات بنابر جدول تفکیک و تشخیص وی دی ای اسکال VDI SCALE از اصول فرکانس نمی باشد و تفکیک فلزات طبق اصول خواص فرکانسی به انجام میرسد و فلزیاب که تفاوت فلز آهنی از فلز غیر آهنی را تشخیص میدهد نمی تواند در عمق زیاد فلزات آهنی را از فلزات غیراهنی در عمق زیاد در روش حرکتی با حساسیت زیاد تشخیص دهد

 

WWW.TJA777.IR

WWW.GALAXY25.COM

     09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب مو لتی سنسور

گنج یاب