فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب تفکیک دار تفاوت تفکیک فلزات یا طلا را بنابر عدد VDI طبق شرایط طبقه ان فلز یا طلا برای جدا سازی میتواند مجزا مشخص نماید تا عمل تفکیک با دقت به انجام برسد و هر فلز یا طلا عدد خاص خود را در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE دارا است و تفاوت فلزات مغناطیسی و فلزات غیرمغناطیسی درجدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE به نسبت طبقه ان فلز میباشد و با تعیین عدد VDI میتوان هرنوع فلز را جداگانه تفکیک نمود حتی اگر ان فلزات هم طبقه هم باشند عدد VDI مختص خود را دارا است

 با تعیین عدد VDI میتوان هر نوع فلز را تفکیک نموده و تفاوت دو فلز غیر اهنی یا با ارزش را با دقت و واکنش متفاوت بر روی فلز یا طلا تعیین شده جداگانه تفکیک نمود