فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

کیفیت تفکیک طلا GOLD به نوع شرایط طراحی مداران فلزیاب درجهت جداپذیری خواص فلزات مشخص میگردد و تشخیص خواص فرکانسی طلا یا فلزات میتواند در مدار یک فلزیاب توان قدرت و کیفیت بالایی فلزیاب را تعیین نماید و کیفیت تفکیک فلزیاب را میتوان از قدرت تفکیک طلا در عمق زیاد در روش حرکتی AC بدست اورد و این قدرت تفکیک فلزیاب برای طلا در عمق زیاد در روش حرکتی AC را  فقط میتوان در یک فلزیاب بدست اورد که بتواند فرکانس طلا یا فرکانس فلزات را تشخیص داده و تفکیک نماید زیرا فرکانس به دلیل دارا بودن انرژی مختص همان فلز یا طلا به راحتی از منابع و موانع بطور ذاتی عبور نموده و واکنش به سیگنال علائم فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X یا تنظیمات وی دی ای سینس VDI SENS یا تراک اسپید TRACK SPEED یا اتو تراک AUTO TRAC یا اس ای تی SAT SPEED یا وی دی ای دیسک VDI DISC از خود نشان می دهد و این جریان حاصله موجب واکنش فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی به طلا در عمق زیاد در روش حرکتی AC برای نقطه زنی DC میگردد