فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

تست دقیق فلزیاب یا تست تفکیک فلزیاب باید با شرایط واقعی و درست و علمی فلزیاب به انجام برسد و تست تفکیک فلزیاب با قرار دادن طلا در عمق زیاد باید به انجام برسد تا قدرت عمق فلزیاب با تفکیک طلا مشخص گردد و این روش علمی مشخص نمودن قدرت تفکیک فلزیاب برای توان عمق فلزیاب میباشد و اینکه برای تست فلزیاب شرایط صخره یا کوهستان یا انواع تغییرات لایه زمین را درست نموده و سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی را ثابت یا نزدیک محل تست نگهداشت و دیگر فلزات را در عمق از جلو یا زیرسرجستجوگر عبور داده شرایط واقعی و درست و علمی تست فلزیاب نمی باشد و تست عمق فلزیاب برای تفکیک نیست و فقط میتواند راهی باشد برای این در زمان فروش فلزیاب بتوان خریدار فلزیاب را متمایل به خرید ان فلزیاب نمود که بیشتر فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب ای بی IB یا فلزیاب پالسی PULSE/  PI  یا فلزیاب بی اف او BFO و .... یا هر نوع دستگاه مغناطیس سنج مثل دستگاه مگنتی یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا سیگنال ژنراتوربا شرایط مغناطیسی به همین صورت تست میگردد واز طلا در عمق زیاد در روش حرکتی AC برای تفکیک طلا بهره برده نمی شود زیرا نمی توان طلا را در عمق زیاد تشخیص داده و مشخص نماید