فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب بی نظیریا فلزیاب خاص حتماً نباید فلزیاب خارجی باشد بلکه فلزیاب بی نظیر ان فلزیاب است که بتواند طلا را در عمق زیاد در روش حرکتی AC کاوش نماید و یک فلزیاب ایرانی نیز میتواند فلزیاب بی نظیر باشد و فلزیاب ایرانی بی نظیر از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی و رادار زمینی دستی با قدرت تفکیک بالا در عمق زیاد طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE باشد

 فلزیاب بی نظیرخارجی را فروشندگان فلزیاب ایرانی برای خریدار فلزیاب در زمان خرید فلزیاب بیان مینمایند و بیشتر این فلزیاب ها که بعنوان فلزیاب بی نظیرخارجی ارائه میگردد در اصل فلزیاب ساخت ایران است که با نام فلزیاب بی نظیر خارجی ارائه میگردد و بیشتر این فلزیاب های خارجی یا دستگاهای خارجی قدرت تفکیک طلا در عمق زیاد را در روش حرکتی AC از فاصله دور از مرکز هدف یا طلا نسبت به مرکز هدف یا طلا را نداشته و عمده فلزیاب های خارجی با ایجاد حساسیت بالا در تنظیمات برای عمق زیاد با خطا در تشخیص روبرو میشود