چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 389

انواع فلزیاب که در ایران ارائه میگردد یا مدار فلزیاب یا مدارات فلزیاب که در اینترنت یا کتاب ها یا شبکه های اجتماعی وجود دارد یا مدار اماده مونتاژ که در بازارارائه میگردد بیشتر از دسته فلزیاب غیرحرفه ای یا فلزیاب با عمق کم و فاقد قدرت تفکیک با عدد VDI در قانون تفکیک انواع فلزات و طلا در عمق زیاد میباشد

در ایران به دلیل اینکه اطلاعات طراحی دانشمندان طراح فلزیاب حرفه ای و فلزیاب پیشرفته از نوع فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تفکیک عدد VDI در اختیار همه سازندگان فلزیاب نمی باشد و اینکه سازندگان متفرقه فلزیاب توان طراحی فلزیاب فوق پیشرفته با تفکیک عدد VDI بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE را نداشته انواع فلزیاب را از روی مدارات عمومی در اینترنت یا کتاب ها یا شبکه های اجتماعی بدست می اورند کپی نموده و اقدام به ساخت مینمایند که کیفیت بالایی نداشته

البته فلزیاب خارجی این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها که بصورت کپی در ایران ساخته میشود و بیشترازنوع فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب ای بی IB یا فلزیاب پالسی PULSE/  PI  یا فلزیاب بی اف او BFO و .... یا هر نوع دستگاه مغناطیس سنج مثل دستگاه مگنتی یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا سیگنال ژنراتورمیباشد نیز کیفیت خوبی برای تفکیک و تشخیص فلزات بخصوص طلا در عمق زیاد ندارد