فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

رادار زمینی دستی یا معدن یاب یا فلزیاب فرکانس یا فلزیاب مغناطیسی میتواند لوپ متفاوت یا سرجستجوگر یا کوئل و سنسور متفاوت را برای تشخیص دارا باشد و در فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب ای بی IB یا فلزیاب پالسی PULSE یا فلزیاب بی اف او BFO و .... یا هر نوع دستگاه مغناطیس سنج مثل دستگاه مگنتی یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا سیگنال ژنراتوربا شرایط مدار مغناطیسی ازسرجستجوگری میتوان بهره برد که طبق اصول مغناطیس عمل نماید و این دسته کوئل یا لوپ یا سنسور های مغناطیسی محدود و عملکردی نزدیک به هم داشته و قدرت کاوش طلا یا انواع فلزات را در عمق زیاد را در روش حرکتی AC برای نقطه زنی دقیق DC ندارد چون به راحتی تحت تاثیر میدان مغناطیس دیگر منابع قرار میگیرد و ثبات خود را از دست می دهد

رادار زمینی دستی یا معدن یاب یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که طبق اصول رادار میباشد از نظر عمکرد میتوان از سنسور نوری حرارتی یا سنسور التراسونیک یا مادون قرمز بصورت مجزا بهره برده شود و از دیدگاه عملکردی با کوئل یا لوپ سیم پیچ دار ویژه فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب فرکانسی بصورت مجزا یا به همراه سنسورهای ذکرگردیده بهره برده شود و با تعیین فرکانس طلا یا فلزات با عدد VDI در EDIT و وی دی ای سینس VDI SENS و ترشهولد THRESHOLD و وی دی ای دیسک VDI DISC میتوان قدرت تفکیک برای عمق زیاد را افزایش داده و به حد تعادل رسانده