فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

سرجستجوگر در فلزیاب مغناطیسی با فلزیاب فرکانسی میتواند متفاوت باشد در هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی  مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع دستگاه مغناطیس سنج مثل دستگاه مگنتی یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا سیگنال ژنراتوربا شرایط مغناطیسی بیشتر از سرجستجوگر یا کویل یا لوپ با سیم پیچ یا سنسور مغناطیسی بهره برده میشود و در رادار زمینی دستی و معدن یاب یا فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی از کوئل یا لوپ سیم پیچ یا سنسور نوری حرارتی و سنسور التراسونیک و مادون قرمز یا لیزر بهره برده شود و دلیل ان بهره گیری از فرکانس طلا یا فرکانس فلزات میباشد

تفاوت نوع سرجستجوگرکوئل یا لوپ یا سنسوردرفلزیاب مغناطیسی با فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب فرکانسی در نوع طراحی مدارفلزیاب ها با یکدیگر میباشد یا تفاوت طراحی مدار فلزیاب موجب تفاوت درنوع سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور در ان فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب یا فلزیاب مغناطیسی یا مگنتومتریا یون یاب یا تسلا میگردد