فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

تنظیمات رادار زمینی دستی یا فلزیاب یا معدن یاب در نوع فرکانس القایی یا جذبی با فلزیاب مغناطیسی از نظر شرایط طراحی مدار برای عمل تفکیک و افزایش قدرت عمق طلا یا انواع فلزات در عمق زیاد متفاوت میباشد

فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب در نوع فرکانس القایی یا جذبی تنظیمات مربوط به تفکیک EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD و وی دی ای سینس VDI SENS و وی دی ای دیسک VDI DISC در پایه اساسی دارا میباشد که موجب تنظیمات دقیق در تفکیک و تنظیمات مربوط به وضعیت مواد معدنی و منابع صحنه کار برای افزایش دقت برای کاوش طلا یا اهداف یا فلزات در عمق زیاد در روش حرکتی AC میگردد

فلزیاب مغناطیسی دارای ترشهولد THRESHOLD برای تعیین ابعاد هدف IND SIZE نمی باشد و تنظیمات مربوط به تفکیک EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD و وی دی ای سینس VDI SENS و وی دی ای دیسک VDI DISC در پایه اساسی قرار ندارد بلکه در این نوع دستگاه ها یا فلزیاب ها این تنظیمات در تنظیمات فرعی یا اختیاری PROGRAM OPTION میباشد که همین موضوع باعث کاهش قدرت هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی  مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع دستگاه مغناطیس سنج مثل دستگاه مگنتی یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا سیگنال ژنراتور در تفکیک و تشخیص فلزات میگردد و همین عامل نیز باعث میگردد که این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها توان کاوش طلا یا انواع فلزات را در عمق زیاد در روش حرکتی AC را نداشته باشد