فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب صدا زمینه در صورت برخورد با طلا یا فلزات تغییر نوسان صدا را در صدایی یکسره خود داشته که این نوسان صدا درصدا زمینه برای هر نوع فلز یا طلا متفاوت است و برای فلزات یا طلا قدیمی تغییر نوسان صدای بیشتری نسبت به فلزات یا طلا جدید دارد زیرا این تغییر صدا نوسان صدا از تغییر فرکانس طلا یا انواع فلزات میباشد و فلزات قدیمی یا طلا قدیمی در اثرقرار گرفتن در یک محدوده در طول زمان دارای انرژی بالاتری در بازتاب فرکانس نسبت به طلا جدید یا فلز جدید را دارا میباشد و همین موضوع موجب واکنش نوسان صدا با وضوح بالاتربرای طلا قدیمی یا فلز قدیمی که ازمکان اولیه خود جابجا نشده است را فلزیاب فرکانسی با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE دارا میباشد 

 سیستم فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با صدا زمینه یا صدا یکسره که صدا یکنواخت در زمینه داشته و از نوع فلزیاب  فرکانسی با تنظیمات کلید PU/TON و تنظیم تن اجاست TONE ADJUST همراه هم میباشد قدرت تشخیص اهداف یا طلا را با نوع صدا مربوط به همان هدف یا طلا را در عمق زیاد داشته زیرا این نوع فلزیاب تنظیمات تفکیک عدد VDI و ابعاد هدف ترشهولد THRSHOLD را نیز دارا میباشد

سیستمهای بیصدا SILANT یا فلزیاب مغناطیسی یا مغناطیس سنج یا فلزیاب ولتاژی در صورت بر خورد با هدف صدا دار میگردد یا اگر در حالت صدا دار تنظیم گردد در زمان برخورد با هدف بی صدا میشود در ذات خود توانائی تشخیص اهداف بخصوص طلا را در عمق زیاد نداشته چون تغییرات مغناطیسی از طلا برای سرجستجوگر این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها در فاصله زمانی در عمق زیاد بازتاب یا ایجاد نمیگردد