چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 394

زمانیکه برای دید فلزیاب مواد معدنی و منابع صحنه کار ناسازگاریا مزاحم باشد دقت در شعاع زنی و نقطه زنی نیازمند تنظیمات موافق با وضعیت صحنه کار برای کاوش طلا یا هدف مورد نظر در عدد VDI میباشد زیرا علائم متعلق به طلا یا هدف بزرگتر از اندازه واقعی طلا یا هدف بازتاب میگردد و این امر بر روی تعیین اعداد VDI در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE و علائم متعلق به هدف تغییراتی ایجاد مینماید

موقعی که طلا یا هدف در یک زمین الوده قرار بگیرد انتخاب اعداد یا رنگ و لکه رنگ و تصاویر در تعیین تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC از طبقات بالاتر در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X  موجب دقت در روش حرکتی یا شعاع زنی AC یا نقطه زنی DC میگردد