فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

زمانیکه برای دید فلزیاب مواد معدنی و منابع صحنه کار ناسازگاریا مزاحم باشد دقت در شعاع زنی و نقطه زنی نیازمند تنظیمات موافق با وضعیت صحنه کار برای کاوش طلا یا هدف مورد نظر در عدد VDI میباشد زیرا علائم متعلق به طلا یا هدف بزرگتر از اندازه واقعی طلا یا هدف بازتاب میگردد و این امر بر روی تعیین اعداد VDI در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE و علائم متعلق به هدف تغییراتی ایجاد مینماید

موقعی که طلا یا هدف در یک زمین الوده قرار بگیرد انتخاب اعداد یا رنگ و لکه رنگ و تصاویر در تعیین تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC از طبقات بالاتر در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X  موجب دقت در روش حرکتی یا شعاع زنی AC یا نقطه زنی DC میگردد