فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

اصولاً شرکت ها فلزیاب خارجی یا اشخاص در ایران بیشتراقدام به ساخت فلزیاب از انواع فلزیاب مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب وی ال اف VLF و فلزیاب بی اف او BFO و مگنتومتر یا مگنت یا تسلا و یون یاب مینمایند

 که در ذات بیشتراین دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها از نظر ترکیب عملکرد مداری به هم نزدیک یا از یک دسته مشخص با تغییرات ظاهری از نظر کلید دیجیتال یا صفحه دیجیتال متفاوت میباشند و بیشتر این نوع فلزیاب ها یا دستگاه ها از روی نقشه های عمومی فلزیاب ساخته میشود و ظاهر انها با یکدیگر متفاوت است

بیشترفروشندگان فلزیاب این نوع فلزیاب ها را بعنوان گنج یاب بفروش میرسانند  تا بتوانند فلزیاب خود را بهتر و بیشتر بفروش برسانند و این مطلب که دستگاه یا فلزیاب انها گنج یاب است را در زمان فروش فلزیاب بکار میبرند و در همین جا است که قیمت انواع گنج یاب پدید میاید وقیمت انواع فلزیاب را بعنوان قیمت انواع طلایاب یا قیمت انواع گنج یاب در اختیار خریدار فلزیاب در زمان خرید فلزیاب قرار میدهند