فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

ازمایش فلزیاب برای عمق یه نوع ان فلزیاب وابسته است و فلزیاب را میتوان به شکل های متفاوت تست یا ازمایش نموده تا توان عمق فلزیاب و تفکیک فلزیاب مشخص گردد ولی برای تفکیک فلزیاب نیز باید تست شود که متوجه گردید ان سیستم فلزیاب میتواند همان گونه که در سطح فلز را تفکیک مینماید در عمق نیز فلز را تفکیک نماید

فلزیاب تفکیک را بنابر نوع علائم بازتاب شده از علائم هدف یا منابع تعیین مینماید و اگر علائم بازتاب شده از هدف با تنظیمات سیستم فلزیاب یکسان نباشد سیستم فلزیاب توان تفکیک ان هدف مورد نظر را نداشته و به دیگر منابع واکنش نشان داده یا اقدام به معدل گیری نموده و نزدیک ترین علائم که به علائم تنظیم شده در سیستم فلزیاب تعیین گردیده است واکنش نشان میدهد

ازمایش فلزیاب برای عمق میتواند به روش گوناگون باشد اینکه هدف را در زیر خاک قرارداده و بر روی ان هدف را پر نموده و توان سیستم فلزیاب را بدست اورید یا زمین را حفاری نموده و هدف را در حفره قرار داده و توان سیستم فلزیاب را بدست اورید این دونوع تست عمق فلزیاب به یکدیگر نزدیک تر است ولی در ان حالت که هدف را داخل حفره قرارداده و بر روی ان خاک ریخته نشود توان عمق فلزیاب کاهش میابد و از این طریق بهتر میتوان عمق فلزیاب را تشخیص داده البته این در صورتی است که عمق حفره بیشتر از  یک و نیم متر در داخل زمین باشد و روی ان را پر ننموده تاتوان عمق فلزیاب را بدست اورید

بعضی زمین بصورت ال L حفاری نموده و هدف را در قسمتی قرار میدهند که بالای ان دست نخورده است این هم برای خود یک روش است ولی ان قسمت که زیر ان خالی شده ولی بالای ان خالی نیست یا دست نخورده است خود میتواند بعنوان یک تغییر در علائم تشخیص داده شده و سیستم فلزیاب به ان نقطه واکنش نشان دهد که این حالت را نیز میتوانید برای ازمایش عمق فلزیاب بهره ببرید

در هر صورت اگر بخواهید عمق فلزیاب را تست نمائید

افزایش توان در عملکرد سیستم درعملیات جستجو به یک اپراتور حرفه ای نیاز دارد.

سیستم رادار زمینی دستی که به ان انتنی نیز میگویند در تفکیک و تشخیص از برنامه جدول تفکیک و تشخیص VDI  SCALE   بهره میبرد.

البته سیستم دسته انتن قسمتی از سیستم رادار زمینی دستی میباشد که به ان انتن دار نیز میگویند.

رادار زمینی دستی دارای مداری بنابر شرایط رادار میباشد و اپراتور در این سیستم تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را میتواند تنظیم نماید تا ابعاد هدف را برای مجزا نمود هدف واقعی از دیگر منابع در سیستم تعیین نمود تا توان سیستم برای تفکیک و تشخیص قابلیت جداسازی بیشتری داشته باشد.

علائم هدف میتواند از علائم مربوط به گنج پدید اید علائم متعلق به گنج توسط اپراتور قابل شناسائس است و هیچ تولید کننده ای نمی تواند ادعا نماید که سیستم ان به گنج واکنش سریع نشان میدهد یا میتواند فقط گنج را کاوش نماید هیچ سیستمی در دنیا گنج یاب نمی باشد.