فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

انواع فلزیاب لیزری در شکل های گوناگون در بازار فلزیاب ارائه میگردد و هر نوع فلزیاب لیزری باید دارای طراحی مدار فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی باشد زیرا مادون قرمز یا هر نوع عملکرد بصورت لیزری طبق اصول تشعشعات الکترو مغناطیس در امواج عمل نموده و تشخیص تغییرات یا بازتاب فرکانس فقط توسط فلزیاب فرکانسی قابل ارزیابی برای تفکیک نوع انرژی طلا یا انواع فلزات یا مواد معدنی و منابع میباشد

 بعضی سیستمها فلزیاب فقط دارای لیزر یا مادون قرمز میباشند و تعدادی دارای صفحه دیجیتال و نوعی دارای سنسور حرارتی راداری یا سنسور نوری حرارتی و عده ای با نرم افزار عمل مینماید و عملکرد این سیستمها فلزیاب حرارتی به نوع طراحی مدار ان فلزیاب و ابزاربکار برده شده در ان بستگی دارد و طراح هرکدام از تجهیزات را در حد توان ان سیستم فلزیاب بر روی سیستم مداراصلی فلزیاب نصب مینماید تا قدرت تفکیک فلزیاب افزایش یابد و این نوع تجهیرات و طراحی فلزیاب حرارتی فقط مختص فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با عدد VDI و ابعاد هدف ترشهولد THRESHOLD میباشد