فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب کاوش طلا را در زمین الوده در صحنه کار اصلی به انجام برساند موضوعی متفاوت با شرایط کاوش طلا در وضعیت ساخت نمونه سازی زمین الوده در زمان تست فلزیاب میباشد

 یک فلزیاب که بتواند کاوش طلا نمونه را در عمق زیاد انجام دهد و بین مس و روی و نقره و نیکل و الومینیوم و طلا تفاوت در واکنش در تفکیک مجزا را داشته باشد مطمئناً فلزیابی میباشد که در هر شرایط زمین الوده یا زمین بد از خود واکنش درست برای تفکیک طلا در جهت کاوش طلا در عمق زیاد اشکار مینماید و فلزیابی که بتواند طلا را در عمق زیاد کاوش نماید یا تفکیک دقیق نماید همان میزان قدرت تفکیک دیگر فلزات را در عمق زیاد دارا میباشد

زمین الوده یا زمینی که مواد معدنی و منابع ان دارای مواد و منابع متفاوت از طبقات گوناگون میباشد بر روی قدرت تشخیص فلزیاب اثر مستقیم گذاشته و در مرحله اول موجب میگردد که فلزیاب نتواند دقیق مرکز هدف اصلی یا طلا را مشخص نماید