فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب  سطح و حجم طلا را تشخیص داده و مشخص نماید برای تفکیک انواع فلزات توانایی بالاتری را دارا میگردد و با وجود تنظیمات ابعادهدف ترشهولد THRESHOLD میتوان موقعیت هر نوع فلز را به نسبت نوع عدد VDI در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE مشخص نموده تا خطا در تشخیص فلزیاب از بین برود و نوع فلز یا طلا را در ان محدوده مشخص گردد 

کاربر فلزیاب بر روی سیستمها فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات سطح و حجم یا ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGETX میباشد میتواند با تعیین عدد ابعاد هدف IND SIZE توان سیستم فلزیاب را برای عمق نسبت به اندازه طلا یا اندازه هدف تغییر دهد تا نوع هدف تعیین شده در عدد VDI در ان صحنه کار متفاوت از دیگر منابع و مواد معدنی یا دیگر فلزات اشکار گردد