فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فروش گنج یاب کلمه ای است که برای فروش فلزیاب مرسوم شده است با انکه گنج یاب بصورت واقعی وجود خارجی ندارد و در ایران یا در بعضی از بازارهای فلزیاب در دنیا برای خریدار فلزیاب در زمان خرید فلزیاب مطرح میگردد و فلزیاب را بعنوان گنج یاب معرفی مینمایند و بکارگیری کلمه فروش گنج یاب را یک وسیله برای افزایش فروش فلزیاب خود قرار می دهند و دلایل و موارد گوناگون را مطرح مینمایند تا فلزیاب خود را با کیفیت بالا در جهت کاوش گنج و موفقیت در گنج یابی معرفی نمایند و بازارفلزیاب را در اختیار خود قرار دهند و جویندگان گنج نیز با استناد به این بیانات فروشنده فلزیاب در زمینه گنج یابی با فلزیاب   مطمئناً میگردند که با فلزیاب حتماً میتوانند گنج را با تضمین پیدا نماید با انکه چنین استنادی وجود ندارد که هر دارنده فلزیاب بتواند گنج طلا را پیدا نماید  و اینکه فروشنده فلزیاب اقدام به فروش فلزیاب با عنوان  گنج یاب واقعی مینماید فقط زمینه تبلیغاتی داشته بخصوص که این عده کلمه گنج یاب را برای روی فلزیاب خارجی قرار داده یا فلزیاب ایرانی را بعنوان گنج یاب خارجی معرفی مینمایند تا فروش فلزیاب خود را به انجام رسانند

فلزیاب موارد کاربرد فراوانی داشته و در هر زمینه ازموضوعات مورد بهره برداری  فلزیاب بهره برده میشود باید کاربر فلزیاب تجربه ومهارت کامل در ان زمینه را باید کسب نماید