فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

برای فلزیاب مثال طلا درتفکیک و عمق  توضیحات ذکر میگردد به خاطر این میباشد که طلا یک فلز غیر مغناطیس است که تفکیک ان توسط هر نوع فلزیاب قابل انجام نمی باشد و طلا در شرایط گوناگون از خود نیروی ذرات متفاوت به نسبت نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار بازتاب مینماید و طلا قدرت جذب ذرات از دیگر منابع را داشته و در مقابل توانایی بازتاب به اطراف خود را در طول زمان دارا میگردد

برای این شرایط طلا میباشد که برای قدرت و توانایی عملکرد فلزیاب در تفکیک و عمق از مثال طلا بهره برده میشود چون فلزیاب که قدرت تفکیک طلا در عمق زیاد در روش حرکتی AC را داشته باشد بطور طبیعی توانایی تشخیص الیاژ انواع فلزات و فلزات و شرایط وضعیت هر نوع هدف را در موقعیت گوناگون از نظر مواد معدنی و منابع صحنه کاررا خواهد داشت و این امردقت در تشخیص طلا از دیگر منابع در عمق زیاد توسط فلزیاب میتواند قدرت کاربری فلزیاب را  در امورات مربوط به کاربرد فلزیاب در صنایع نفت و پتروشیمی و ساختمان سازی و سد سازی و جاده سازی و ..... موضوعی مهم برای از بین رفتن خطا در تشخیص فلزیاب در عملیات حساس میباشد

در نتیجه فلزیاب که بتواند طلا را در عمق زیاد در روش حرکتی یا شعاع زنی AC تفکیک نماید قدرت نقطه زنی DC را نیز دارا میگردد و میتوان به این نوع فلزیاب در هر نوع عملیات مربوط به فلزیاب اطمینان بیشتری داشت