فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

تفکیک طلا در عمق با فلزیاب فرکانسی با صدا زمینه در بین انواع فلزیاب ها موجود دنیا انجام شدنی است و دیگر فلزیاب ها این قدرت تفکیک طلا در عمق زیاد با تغییرنوسان صدا زمینه را ندارند

 قدرت تفکیک طلا یا انواع فلزات فقط از یک فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE یا ترشهولد THRESHOLD که تنظیمات سطح و حجم است برمی اید

تفکیک طلا یا انواع فلزات با نوسان صدا درصدا زمینه در نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی برای عمق زیاد کاربرد داشته با صدا زمینه در فلزیاب فرکانسی این اجازه را به سیستم فلزیاب می دهد که بتواند اهداف یا طلا یا انواع فلزات را در عمق زیاد در روش حرکتی AC با تغییر نوسان در صدا زمینه تفکیک نماید  

در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی طراحی شده با اصول رادار درنوع تغییر صدا نسبت به نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار برای یک هدف یا طلا یا فلزات یا فلزات پوسیده میتواند متفاوت باشد زیرا علائم متعلق به هدف در زمینهای گوناگون میتواند از اطراف خود اثر پذیرفته و تغییر صدای متفاوتی را ایجاد نماید و تشخیص صدا طلا یا انواع فلزات در فلزیاب صدا زمینه فرکانسی نیاز به تمرین و تجربه کامل دارد تا موفقیت حاصل گردد