فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

پیشرفته ترین گنج یاب دنیا را با چه اصولی میتوان مورد بررسی قرار داد و پیشرفته ترین گنج یاب دنیا دارای چه شرایطی باید باشد که انرا پیشرفته ترین گنج یاب دنیا معرفی نمود در اصل معرفی پیشرفته ترین گنج یاب دنیا یک بیان است که بعضی فروشندگان فلزیاب برای دهن پرکن نموده فلزیاب خود برای خریدارفلزیاب ابراز مینمایند

در حال پیشرفته ترین فلزیاب های دنیا فلزیاب تصویر میباشد و قدرتمند ترین فلزیاب تصویری ان دسته فلزیاب تصویری با مدارتصویری راداری میباشد که با اصول تشخیص فرکانس عمل مینماید

قیمت دستگاه تصویری باید متناسب باشد ونام پیشرفته ترین گنج یاب جهان یا پیشرفته ترین دستگاه گنج یاب را فقط برای فروش بیشتر فروشنده فلزیاب ابراز مینماید وقیمت های نجومی از فلزیاب را اعلام مینماید و ابراز میکنند که قیمت دستگاه طلایاب این است

فلزیاب /طلایاب /گنج یاب دربازار فلزیاب به شکل انواع فلزیاب یا انواع طلایاب یا انواع گنج یاب ارائه میگردد که در ذات همه این دستگاه ها همان دستگاه فلزیاب است

فلزیاب پیشرفته باید دارای توان تشخیص اهداف و تفکیک DISCRIMINATION با عدد VDI و ابعاد فلزات یا ابعاد هدف IND SIZE یا تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X در نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی باشد