فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب دارای اطلاعات مربوط به خود میباشد و اطلاعات عمومی فلزیاب در رابطه با همه نوع فلزیاب میباشد ولی هر فلزیاب دارای اطلاعات خاص خود داشته که مربوط به نوع فلزیاب و تنظیمات متعلق به ان فلزیاب میباشد.

فلزیاب ها دنیا از سیستمهای چند منظور میباشد و برای انواع عملیات در اب و برق و گاز و تاسیسات ساختمان و نفت و پتروشیمی و جاده سازی و سد سازی و ژئو فیزیک و ژئو تکنیک و ...... کشف معادن کارائی داشته و هر شخص نسبت به نوع فعالیت خود میتواند از سیستم فلزیاب بهره ببرد

اینکه شخصی ادعا نماید سیستم فلزیاب در اختیار دارد که مخصوص گنج یابی است یا دستگاه گنج یاب دارد واقعیت را بیان نمی نماید زیرا تمامی سیستمها یابند که در این زمینه عمل مینمایند در ابتدا رادار زمینی دستی میباشند که فلزیاب یک نوع محصول پائین دست رادار زمینی دستی میباشد و انکه میگوید دستگاه گنج یاب یا دستگاه طلایاب دارد در اصل همان سیستم فلزیاب است و عملکرد تمامی سیستمهای فلزیاب دنیا نسبی میباشد و قطعی عمل ننموده و برای همین نسبی بودن عملکرد فلزیاب است که اشخاصی که سیستم فلزیاب برای پیدا نمودن گنج یا اثار باستانی خرید مینمایند نمی توانند به گنج دست پیدا نمایند و باید در زمینه عملیات باستانشناسی با فلزیاب باید توجه داشته باشید که  در زمینه کار با فلزیاب تجربه و مهارت کامل داشته باشید و با داشتن تجربه و مهارت کامل باز هم نمی توان ابراز نمود که شخص بتواند صددرصدی گنج را پیدا نماید.

فلزیاب بصورت عمومی دارای موارد یکسان در خطا میباشد یا اطلاعات عمومی مربوط به عملکرد سیستم فلزیاب که خطا را در سیستم فلزیاب ایجاد مینماید یکسان است و برای رفع اینگونه خطا عمومی در فلزیاب است که تنظیمات پایه BASIC و اختیارات تنظیم PRO OPTION در سیستم فلزیاب پیشرفته قرار میدهند یا در طراحی مدار فلزیاب فوق پیشرفته در نظر گرفته شده یا مدار فلزیاب را بنابر این نوع تنظیمات طراحی مینمایند که این دسته فلزیاب ها که دارای این نوع تنظیمات میباشد از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X برای این است که با تعیین این تنظیمات یا تغییر این تنظیمات بتوان عوامل خطا را کاهش دهد تا امکان موفقیت افزایش یابد.

مواد معدنی و منابع صحنه کار بر روی تشخیص سیستم فلزیاب از هر نوع که باشد اثر خاص خود را میگذارد در مناطقی که دارای منابع و مواد معدنی ناسازگار میباشد اهداف خود را بزرگ تر از اندازه واقعی به دید سیستم فلزیاب نشان میدهد و به همین میزان علائم دیگر منابع و مواد معدنی نیز بزرگ تر از اندازه مورد نظر سیستم فلزیاب در دید فلزیاب قرار میگیرد و این علائم مواد معدنی و منابع صحنه کار علائم پراکنده را از خود ایجاد نموده و اگر این علائم در یک نقطه  سست تر یا نرمتر نسبت به بقیه سطح صحنه کار تمرکز یابد و علائم مواد معدنی و منابع صحنه کار با تراکم بیشتر نسبت به دیگر نقاط در ان محدوده بازتاب گردد باعث خطا سیستم فلزیاب در تشخیص میگردد.

اکسید اهن و کربن و سیلیس و سنگ های اذرین و رسوبات و نمک و رطوبت و اکسید سیلیس و گنگرمرالو و اهک و گچ بطور طبیعی بر روی همه سیستمهای فلزیاب دنیا اثر گذاشته و توان تشخیص فلزیاب را برای اهداف در عمق زیاد کاهش میدهد و با تغییر در تنظیمات ذکر گردیده اپراتور یا کاربر میتواند توان تشخیص اهداف در عمق را افزایش دهد و میزان خطا را کاهش دهد

 طراحی و عملکرد رادار های زمینی دستی از پیشرفته ترین علوم و فنون و فن آوری روز است .