فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

روشهای پیداکردن گنج و دفینه بستگی دارد با فلزیاب به انجام برسد یا در زمان حفاری روشهای پیداکردن گنج و دفینه تشخیص مسیرحفاری و علائم سر راه حفاری رعایت گردد و این دو مقوله از هم جدا ولی با یکدیگر برای موفقیت مرتبط میباشد

گنج و دفینه را با روشهای گوناگون میتوان پیدا نمود ولی روشهای پیدا کردن گنجینه و دفینه با روش پیدا کردن گنج و دفینه با فلزیاب یا طلایاب متفاوت باشد تفاوت کاوش گنج و دفینه با پیدا نمودن گنجینه و دفینه توسط فلزیاب یا طلایاب در ابعاد و اندازه ان عتیقه یا زیرخاکی است

فلزیاب زیرخاکی را باید در دید خود داشته باشد که ان زیرخاکی فلزیاب تشخیص داده و تفکیک نماید تفکیک زیرخاکی طلا با دیگر اهداف یا فلزات نیز متفاوت است

روشهای پیدا کردن گنجینه و دفینه به خاطر این با روشهای پیدا نمودن گنج و دفینه متفاوت است که گنجینه و دفینه یک مجموعه بزرگ از اثارباستانی است که میتواند شامل اشیاء یا لوازم و فلزات متفاوت مانند عتیقه طلا یا عتیقه نقره یا مس و روی و اهن و ...می باشد این هدف که بصورت بزرگ میباشد به مرور زمان علائم متعلق به خود را در سطح وسیعی در اطراف پراکنده نموده یا منتقل مینماید و این نوع هدف به خاطر اینکه دارای انواع متفاوت فلزات و لوازم و اشیاء زیرخاکی میباشد علائم متفاوت با یک هدف معمولی یا یک هدف متوسط یا کوچک را داشته که این هدف متوسط میتواند گنج یا دفینه باشد زیرا گنج یک میزان هدف باستانی با میزان کم یا از یک نوع میباشد

روشهای پیداکردن گنج و دفینه با پیدا نمودن یک مجموعه گنجینه یا دفینه به نسبت اندازه و اهداف یا اشیاء گوناگون در تنظیمات فلزیاب یا طلایاب متفاوت است و این تفاوت را باید در تنظیمات فلزیاب یا طلایاب  تعیین نموده تا بتوان ان هدف باستان یا زیر خاکی را تشخیص داده