فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

عمق فلزیاب یا عمق فلزیاب حرفه ای یا عمق فلزیاب فرکانسی از ان دسته جریانات عملکرد فلزیاب یا طلایاب برای تشخیص اهداف بخصوص طلا در عمق زیاد در روش حرکتی AC یا نقطه زنی DC میباشد یک فلزیاب حرفه ای  یا طلایاب حرفه ای که فلزیاب فوق پیشرفته باشد باید بتواند اهداف طلا یا نقره یا مس یا روی یا نیکل یا کروم یا روی یا اهن و برنز و برنج و قلع و را در عمق زیاد تشخیص داده و تفکیک نماید

عمق فلزیاب بستگی به ابعاد هدف طلا یا دیگر فلزات در عمق دارد و میتوان گفت نسبت عمق فلزیاب یا طلایاب به نسبت ابعاد ان هدف اصلی یا طلا یا دیگر فلزات در عمق دارد

فلزیاب یا طلایاب که بتواند یک هدف بخصوص طلا را درعمق زیاد تشخیص دهد دارای توانایی برای کاوش دیگر فلزات نیز در عمق زیاد میباشد

فلزیاب حرفه ای باید بتوان یک قطعه طلا را در عمق زیاد تشخیص داده و تفکیک نماید البته اندازه هدف یا طلا در عمق به نسبت عمق نهایی فلزیاب یا طلایاب در نظر گرفته میشود

فلزیاب حرفه ای یا فلزیاب پیشرفته از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد