فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

اسرار کاوش گنج یا اسرارکاوش طلا  با فلزیاب یا طلایاب دارای اصول خاص گنج یابی با فلزیاب یا طلایاب میباشد و اسرار کاوش گنج بستگی به نوع فلزیاب یا طلایاب نیز دارد با هر نوع فلزیاب یا طلایاب نمی توان گنج اصلی یا گنج واقعی را پیدانمود واگر ان گنج از نوع طلا باشد پیدانمودن ان بسیار سخت از پیدا نمودن دیگر فلزات با قدمت بالا میباشد البته در صورتی که ان گنج طلا در عمق زیاد باشد دیگر مشگل بیشتر می شود و فلزیاب های اماتوری یا فلزیاب های معمولی که از نوع فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی میباشد توان کاوش اهداف در عمق زیاد یا گنج در عمق زیاد رانداشته و برای پیدا نمودن گنج در عمق زیاد با مشگل اساسی روبرو میباشد زیرا از میدان مغناطیس برای تشخیص بهره میبرند و توان میدان مغناطیس پدید امده دراین نوع فلزیاب ها با ولتاژ تعیین شده درسرجستجوگربرای کاوش اهداف در عمق ارتباط داشت و وجود فرکانس در این نوع فلزیاب ها فقط میتواند ثبات در سرجستجوگر را به تعادل برساند و ارتباطی به دریافت فرکانس یا تعدادنوسان انرژی فلزات بخصوص طلا را ندارد که بتواند درعمق زیاد یک فلز طلا را پیدا نماید