فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

ازمایش فلزیاب انتنی یا تست فلزیاب انتنی یا تست ردیاب شرایط خاص خود را طبق اصول رادار زمینی دستی داشته که برای شعاع زنی و نقطه زنی با فلزیاب انتنی یا ردیاب رعایت گردد تا ازمایش فلزیاب انتنی تفکیک دار یا تست ردیاب تفکیک دار با وا قعیت و قوانین رادار زمینی دستی به انجام برسد

بعضی بیان نموده که برای تست انتنی یا ازمایش ردیاب  دسته انتن فلزیاب انتنی را به یک گیره یاسه پایه و... بسته و کار فلزیاب انتنی را بدست اورید که عمل برای یک فلزیاب انتنی یا ردیاب بخاطر نوع عملکرد استاتیک در الکترواستایک خارج عمل هم جهت در گرانش و رانش و کشش میباشد و این عمل توان همگرای برای هم جهت شدن علائم و جریان و انرژی و نیرو و فرکانس فلزیاب انتنی یا ردیاب در هم مسیر شدن در فرایند هم جهتی از بین میبرد زیرا وصل شدن به یک گیره یا سه پایه میتواند خود ایجاد بار الکتریکی ساکن را ایجاد نموده و اگر عایق باشد ازارسال علائم فلزیاب انتنی یا ردیاب در جهت واقعی منحرف مینماید زیرا تماس بین سه پایه یا گیره با دسته انتن وضعیت سطوح هم پتانسیلی را ایجاد نموده که در این موقعیت انرژی پتانسیل نه کاهش داشته نه افزایش میابد که بتواند در حرکت دسته انتن فلزیاب انتنی یا ردیاب برای ردیابی واکنش ایجاد نماید و دسته انتنی دارای نیروی رسانایی است در این شرایط با مشگل حرکت بار الکتریکی روبرو خواهد شد و از انجا که بدن انسان دارای مغناطیس مربوط به خود میباشد که از طریق انرژی بدن و امواج الکترومغناطیس مغز پدید می اید یک موتور بالشتک دار رسانایی خوب است که میتواند با تماس دست انسان با دسته انتن  فلزیاب انتنی یا طلایاب شرایط استاتیک پدید امده در دسته انتن فلزیاب انتنی یا ردیاب انتنی را با وجود مدارالکترونیکی راداری به وضعیت الکترواستاتیک تبدیل نموده و جریان هم جهتی برای تشخیص بارالکتریکی یا فرکانس ساکن هدف اصلی یا طلا را پدید اورده و با جابجا شدن ذرات بین دسته انتن فلزیاب انتنی یا ردیاب با هدف اصلی یا طلا یا نقره یا مس یا اهن طبق عدد VDI عمل تفکیک و شناسائی محل هدف در حرکت دسته انتن فلزیاب انتنی یا ردیاب شکل میگیرد