فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

ازمایش فلزیاب تصویری یا تست فلزیاب  تصویری برای اینکه برای خریدار فلزیاب تصویری اطمینان بیشتر را ایجاد نماید طراحان فلزیاب تصویری اقدام به طراحی نرم افزار فلزیاب تصویری از نوع تفکیک رنگ COL PRO با عدد VDI نمودند

ازمایش فلزیاب تصویری یا تست فلزیاب تصویری با برنامه تفکیک رنگ COL PRO مشخص شدن هدف اصلی یا طلا یا نقره یا مس یا روی یا اهن یا الومینیم را با عدد VDI به انجام رسانده و عملکرد فلزیاب تصویری به راحتی مشخص میگردد زیرا لکه رنگ که اشکار میگردد با تعیین خط تفکیک بر روی لکه رنگ نوع عدد VDI متعلق به لکه رنگ در طبقه همان هدف تعیین گردیده در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE مشخص میگردد

در اینجا برای تست فلزیاب تصویری یا ازمایش فلزیاب تصویری دیگر بحثی برای ان عده که میگویند به فلزیاب تصویری اعتماد نکنید داده می شود و این عده عمدتاً دارای توان تولید فلزیاب تصویری از نوع فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با قدرت بالا را ندارند که این مباحث را برای خریداران فلزیاب تصویری بیان مینمایند و یک عده نیز کورکورانه ادامه حرف این دسته را گرفته و در بین دیگران شایعه میکنند البته این موضوع در رابطه با فلزیاب های تصویری که مدار انها از نوع مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی میباشد صدق میکند ولی در رابطه با فلزیاب تصویری از نوع فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که با برنامه تفکیک رنگ COL PRO  یا برنامه لکه رنگ سه رنگ دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد صدق نمی نماید

اینکه گروهی میگویند فلزیاب تصویری کارایی ندارد یا فلزیاب تصویری قابل اطمینان نمی باشد و یک شکل خاص را زیر زمین قرار داده و فلزیاب تصویری ان شکل را نشان نمی دهد مقدار زیادی فاقد اطلاعات علمی در زمینه کار فرکانس و جریان و انرژی برای مشخص نمودن اهداف در رادارتصویری میباشند و فلزیاب تصویری خود بطور طبیعی از وضعیت رادار تصویری بهره میبرد