فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

ازمایش فلزیاب یا تست فلزیاب را میتوانید در محل خود شرکت فلزیاب در زیرخاک یا در باغچه به انجام رسانید و اگر برای تست فلزیاب یا ازمایش فلزیاب نسبت به خاک یا موقعیت محل شرکت فلزیاب مشگلی دارید میتوانید از شرکت فلزیاب برای تست فلزیاب یا ازمایش فلزیاب بخواهید خودتان بعنوان خریدار محل مربوط به شرکت فلزیاب را برای تست فلزیاب یا ازمایش فلزیاب حفاری نماید و فلز طلا را در عمق زیاد نسبت به عمق نهایی فلزیاب قرار دهید و میتوانید از شرکت بخواهید هر نوع خاک یا مواد دیگری را که میخواهید بر روی هدف نمونه یا طلا قرار دهید و تست فلزیاب را به انجام رسانید و توان فلزیاب را در زمان تست فلزیاب یا ازمایش فلزیاب بخصوص قدرت تفکیک فلزیاب را بدست اورید

حال با این وضعیت دیگر نیاز نیست به کوه و دشت یا بیایان یا کوهستان بروید زیرا میتوانید عملیات تست فلزیاب یا ازمایش فلزیاب را طبق میل خود به انجام رسانید

البته این اعمال هم نیاز نیست زیرا که فلزیاب که در زمان تست فلزیاب یا ازمایش فلزیاب یک هدف نمونه بخصوص طلا را در سطح و عمق پیدا نموده و تفکیک نماید قدرت خود را نشان داده است

در رابطه با فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد اینگونه تست فلزیاب یا ازمایش فلزیاب نیاز نمی باشد زیرا عملاً با تغییر تنظیمات واکنش فلزیاب یا طلایاب نسبت به ان فلزطلا یا نمونه تغییر یافته و واکنش از خود نشان نمی دهد