فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب لیزری سیستم فلزیاب پیشرفته میباشد که در ساخت ان از مادون قرمز بهره برده شده باشد

لیزر یا مادون قرمز در فلزیاب برای افزایش قدرت توان ردیابی و نقطه زنی و جداسازی منابع و اهداف از یکدیگر میباشد.

مادون قرمز اصولاً در سیستمها فلزیاب قابل رویت نمی باشد و با چشم مسلح باید انرا مورد ارزیابی قرارداد تا مشاهده گردد.

البته مادو قرمز یا لیزر در دو دسته قابل رویت و غیرقابل رویت تقسیم میگردد.

تشعشات مغناطیس یا الکترو مغناطیس و هرنوع علائم ارسالی یا دریافتی از سیستم فلزیاب  به همراه منابع الکترومغناطیس و تشعشعات مربوط به مادون قرمز یا لیزر به همراه هم در صحنه کار پراکنده گردیده و به سمت نزدیک ترین هدفی یا منبعی که دارای شرایط علائم یا مادون قرمز یا حرارت باشد تغییر جهت داده یا واکنش نشان میدهد.

این نوع  مادون قرمز یا لیزر بیشتر در سیستمهای رادار زمینی دستی یا سیستم فلزیاب ترکیبی مرکب بکاربرده میشود .

و در مدل کوئلی یا لوپی یا سنسور دار نیز این مادون قرمز یا لیزر که در فلزیاب انتنی یا مدل انتن دار کاربرد دارد قابلیت نصب را دارد.

کوئل الکترونیکی لیزری به بازار ارائه گردیده است که بر روی سیستمهای فلزیاب پیشرفته دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI IDSC قابلیت نصب داشته و در بعضی از این نوع سیستمها فلزیاب میتوانید هر دو کوئل یا لوپ معمولی را به همراه کوئل الکترونیکی لیزری نصب نمائید.