فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

بار فلزیاب یا بار طلایاب یا بار الکتریکی نویز دار یا پارازیت دار به ان قسمت از بار الکتریکی در سرجستجوگر یا لوپ یا کویل یا سنسور فلزیاب تعلق میگیرد که موجب پدید امدن نویز و پارازیت های غیر مفید یا مضر میگردد

بار فلزیاب منظور بارالکتریکی است که ایجاد نویز و پارازیت مینماید و بار فلزیاب یا بارالکتریکی نویز یا پارازیت دار بیشتر در فلزیاب های ایجاد میگردد که دارای تشخیص با تغییر میدان مغناطیس میباشد که این فلزیاب ها از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا مگنت یا یون یاب یا تسلا مترمیباشد و این وضعیت در فلزیاب های مغناطیسی عامل بالای خطا در زمینهای الوده میباشد

زمانیکه سرجستجوگر دارای میدان مغناطیس برای تشخیص باشد و با سطح زمین تماس پیدا کند دارای فشار دو سطح مغناطیسی یا باردار با یکدیگر میگردد وجریان الکترو مغناطیس فلزیاب مغناطیسی منتقل به سطح زمین شده که بار الکتریکی مابین را ایجاد نموده و دربین این تماس بار الکتریکی دارای نویز و پارازیت نیز شکل گرفته و از انجا که در سرجستجوگر فلزیاب های مغناطیسی ولتاژ با شدت وجود دارد رابطه بار نامتعادل یا بار الکتریکی نویز دار یا پارازیت دار پدید می اید و موجب افزایش ولتاژ در سرجستجوگر فلزیاب مغناطیسی شده و ظرفیت سرجستجوگر کاهش یافته و باعث ایجاد واکنش در فلزیاب مغناطیسی میگردد و این ایراد بالای فلزیاب های مغناطیسی از دسته فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا دستگاه مگنت یا فلزیاب تی ار TR یا تسلا یا فلزیاب BFO و .. میباشد زیرا از تغییر جریان الکترو مغناطیس در سرجستجوگر یا کویل یا لوپ یا مغناطیس خود بهره میبرند و دارای تنظیماتی نمی باشند که بتواند این بار اضافه نویز دار یا پارازیت دار را از دید این نوع فلزیاب ها خارج نماید