فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

حذف ذرات با فلزیاب به نوع توان تنظیمات فلزیاب در تفکیک فلزیاب ارتباط دارد و فلزیاب که دارای تفکیک از نوع جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میباشد میتواند اهداف را بنابر نوع هدف تفکیک نموده و تشخیص دهد و این نوع فلزیاب میتواند بین یک هدف واقعی و دیگر منابع و ذرات را تشخیص دهد

تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC که  در سیستم فلزیاب طراحی میگردد باید بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE عمل نموده زیرا عده ای از سازندگان فلزیاب برای اینکه فلزیاب مورد نظر خود را از دسته فلزیاب حرفه ای به خریدار معرفی نماید بر روی تنظیمات اهنی و غیر اهنی نام تنظیم EDIT را قرار داده که این تنظیم ربطی به تنظیم EDIT یا VDI DISC بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE نداشته و فقط برای جلب خریدار میباشد از کلمه EDIT بهره میبرند تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT که بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میباشد باید دارای اعداد VDI باشد و این اعداد VDI برای هر نوع فلز اعم از طلا GOLD یا نقره SILVER و مس  COPPER و اهن IRON یک عدد مخصوص خود را داشته ولی در سیستم های که از کلمه EDIT برای جلب مشتری بهره میبرند تنظیم EDIT میتواند فقط اهنی یا غیر اهنی بودن را تشخیص دهد و تفکیک نمی نماید

با تغییرات در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC میتوانید نوع هدف یا ذرات و منابع را از یکدیگر تشخیص داده تا بتوان هدف واقعی را مشخص نمود