فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب ذرات جای طلا خطا

فلزیاب در زمان حرکت برای تشخیص طلا یا انواع فلزات میتواند با شرایطی روبرو گردد که منابع دیگر یا ذرات مزاحم را به جای طلا یا فلز مورد نظر تشخیص دهد

در زمین های کوهستانی شرایط زمین به صورتی میباشد که منابع و مواد معدنی متفاوت در ان وجود دارد و تغییرات مغناطیسی این منابع باعث میگردد که شرایط ذرات جابجا شده این منابع عاملی شود که به جای طلا تشخیص داده شود

البته در زمین ها یا مکان های که انسان در گذشته زندگی نموده و مواد معدنی یا منابع بصورت مصالح ساختمانی از محل های دیگر جابجا شده است موجب میگردد که وضعیت صحنه کار دچار تغییرات شده نیز همین وضعیت خطا را در فلزیاب ایجاد مینماید   

 

WWW.TJA121.COM

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب تصویری

شعاع زن